PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zgłoś pracownika gdańskiej ochrony zdrowia do nagrody. Jak i gdzie złożyć wniosek?

Zgłoś pracownika gdańskiej ochrony zdrowia do nagrody. Jak i gdzie złożyć wniosek?
Do 9 października, do godz. 15:00, można zgłosić kandydatów do „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta”, która w tym roku przyznana zostanie już po raz dwunasty. Nagroda ma charakter finansowy, a łączna pula nagród to aż 30 000 złotych.
Na zdjęciu fragment muralu przy ulicy Siennickiej przedstawiający pracowników ochrony zdrowia różnych profesji (m.in. lekarza, pielęgniarkę, ratownika medycznego). Mural jest wyrazem wdzięczności dla przedstawicieli tych zawodów
Na zdjęciu fragment muralu przy ulicy Siennickiej przedstawiający pracowników ochrony zdrowia różnych profesji (m.in. lekarza, pielęgniarkę, ratownika medycznego). Mural jest wyrazem wdzięczności dla przedstawicieli tych zawodów
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Zgłosić do nagrody można tych, którzy na co dzień niosą nam pomoc i bez których trudno wyobrazić sobie usługi zdrowotne: lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i innych pracowników medycznych. Będzie ona stanowiła okazję do wyróżnienia najbardziej oddanych pracowników gdańskiej służby zdrowia, szczególnie w czasach pandemii.

Pomysłodawcą wyróżnienia był prezydent Paweł Adamowicz, który mówił w 2010 roku: 

- Do przyznania tej nagrody zainspirowały mnie gdańskie pielęgniarki. Od początku przyjęliśmy zasadę, że przyznawać ją będziemy nie tyle za zasługi naukowe czy na polu zarządzania, co w uznaniu zasług dla najbardziej potrzebującego, dla pacjenta.

W bieżącej edycji przewidziano główną nagrodę w wysokości 15 tys. złotych i 3 wyróżnienia po 5 tys. złotych. W dotychczasowych jedenastu edycjach nagrodzonych zostało już ponad 70 osób.

Kto może zgłosić kandydaturę?

Prezydent Miasta Gdańska może przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

- organu zarządzającego w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
- grupy co najmniej 15 pacjentów za pośrednictwem organów oznaczonych w pkt. 1
- Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska.

Kto może otrzymać Nagrodę?

Nagroda jest okazją do wyrażenia uznania dla najbardziej oddanych pracowników służby zdrowia, w tym skutecznych realizatorów programów profilaktycznych, za ich trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz mieszkańców Gdańska.

Nagrodę może otrzymać pracownik służby zdrowia, który w szczególności:

  • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w gdańskiej służbie zdrowia
  • stale podnosi kwalifikacje zawodowe
  • cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów
  • propaguje holistyczne podejście do pacjenta
  • wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów
  • buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin
  • inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych
  • dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami
  • angażuje się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasto Gdańsk lub Narodowy Fundusz Zdrowia
  • dotychczas nie otrzymał tej nagrody czy wyróżnienia

Jak i gdzie złożyć wniosek

Wnioski o przyznanie Nagrody, sporządzone na specjalnych formularzach (do pobrania TUTAJ), należy składać:

- w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia w roku 2020” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” w Zespołach Obsługi Mieszkańców (ZOM):

ZOM nr 1 w Gdańsku ul. Partyzantów 74
ZOM nr 3 w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12
ZOM nr 4 w Gdańsku ul Wilanowska 2

lub

- przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2020 roku do godz. 15:00. W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

oraz

- dodatkowo drogą elektroniczną na adres: wrs@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, bez załączników, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) - również do dnia 9 października 2020 roku, do godz. 15:00.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Usług Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pod nr tel. 58323-68-79 lub adresem e-mail: marta.kusmierczyk@gdansk.gda.pl, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

 

Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz Wołodźko - najnowsze
Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz Wołodźko - najnowsze