PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Miały być biura, będą mieszkania? BRG zaprasza na dyskusję publiczną

Miały być biura, będą mieszkania? BRG zaprasza na dyskusję publiczną
W środę, 5 października, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu planu: Rejon alei Jana Pawła II i alei Rzeczypospolitej II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Początek o godz. 17.00.

Rejon alei Jana Pawła II i alei Rzeczypospolitej II
Rejon alei Jana Pawła II i alei Rzeczypospolitej II
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Obszar objęty planem miejscowym, o powierzchni ok. 3,6 ha, położony jest w centralnej części dzielnicy Zaspa, od północy i wschodu ograniczony jest terenami parku im. Jana Pawła II, od zachodu aleją Rzeczpospolitej, a od południa Aleją Jana Pawła II. W planie zweryfikowano szczegółowe ustalenia planu (mpzp 0619 z 2009 r.), wynikające ze zmiany zamiarów inwestycyjnych inwestora, który w części południowej zespołu pierwotnie planował realizację zabudowy biurowej, a obecnie zamierza zrealizować zespół mieszkaniowy.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag - do 16 listopada

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 16 listopada 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Czytaj także:

6 planów zagospodarowania przestrzennego - cały październik. Odwiedź Biuro Rozwoju GdańskaAgnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze