Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Laureaci III edycji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska w 2018 r. LISTA

Już po raz trzeci w tym roku przyznano Stypendia Kulturalne Miasta Gdańska. 100 tys. zł podzielono między 22 twórców. Fundusze przekazano m.in. na powstanie książek o tematyce gdańskiej, dotyczących historii, jak i postaci z miastem związanych; na nagranie i wydanie płyt z muzyką autorską, spektakle muzyczne oraz wystawy. Uwaga! Stypendyści najpóźniej do 20 listopada muszą dopełnić ostatnich formalności.

Laureaci III edycji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska w 2018 r. LISTA
A
A
data publikacji: 14 listopada 2018 r.
Żuraw i pozostała zabudowa Długiego Pobrzeża w oprawie nocnej iluminacji
Żuraw i pozostała zabudowa Długiego Pobrzeża w oprawie nocnej iluminacji
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


Stypendium Kulturalne przyznawane jest osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, z przeznaczeniem na “realizację przedsięwzięć artystycznych obejmujących prace twórcze zmierzające do powstania dzieła, wykonania, wydania utworu, zorganizowania wydarzenia kulturalnego”.

W 2018 r. w ciągu trzech edycji konkursów ogłaszanych w ramach Stypendium Kulturalnego rozdysponowano 320 tys. zł dla 78 twórców.

Zgodnie z § 5. Regulaminu przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, osoby, którym przyznane zostało Stypendium zobowiązują się do podpisania w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia decyzji, oświadczenia, w którym deklarują, czy są w stanie zrealizować projekt stypendialny za przyznaną kwotę. Oświadczenie złożyć należy nie później niż do 20 listopada 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 do: Biura Prezydenta ds. Kultury (pokój 123) albo do biura podawczego UMG (stanowiska 14-17).

Lista stypendystów z III edycji oraz wzór oświadczenia dostępne są tutaj.oprac. IB (0)
www.gdansk.pl
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl