PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Kamienny ołtarz w kościele św. Jana odrestaurowany. Udostępniony do oglądania

Kamienny ołtarz w kościele św. Jana odrestaurowany. Udostępniony do oglądania
Zakończyła się renowacja monumentalnego, kamiennego ołtarza w kościele św. Jana w Gdańsku. Jego uroczyste odsłonięcie zaplanowano w niedzielę, 5 maja, na godz. 13.00. W uroczystości wezmą udział m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury Lawrence Ugwu.
Ołtarz główny Kościoła Św. Jana w Gdańsku. Scena śmierci Jana Chrzciciela
Ołtarz główny Kościoła Św. Jana w Gdańsku. Scena śmierci Jana Chrzciciela
zdj. Krzysztof Niedałtowski/Facebook

 

W niedzielę, 5 maja, odnowiony ołtarz będzie można obejrzeć, a także posłuchać o przebiegu jego ostatniej renowacji. O przeprowadzonych pracach opowiadać będzie bowiem konserwatorka Iwona Berent, kierownik działu opieki nad zabytkami w Nadbałtyckim Centrum Kultury.

Następnie zaplanowano koncert w wykonaniu uczestników warsztatów muzyki liturgicznej „Muzyka Duszy”.

 

Odnowiony ołtarz, w całości, będzie można zobaczyć już w najbliższą niedzielę, 5 maja
Odnowiony ołtarz, w całości, będzie można zobaczyć już w najbliższą niedzielę, 5 maja
zdj. Krzysztof Niedałtowski/Facebook

 

Ołtarz "w św. Janie" ma 12 metrów wysokości. Powstał w warsztacie Abrahama van den Blocke w latach 1599-1612, a odnawiany był w latach 1673, 1712, 1737 i 1823. Ze względu na monumentalny rozmiar nie mógł być ewakuowany podczas II wojny światowej, przez co musiał pozostać w kościele. Mimo osłony wykonanej w 1943 r., zabytek mocno ucierpiał podczas wojny - w następstwie uszkodzenia sklepień oraz pożaru. Jego stan ulegał też pogorszeniu przez kilkadziesiąt lat po wojnie, kiedy kościół był nieczynny. 

Więcej o ołtarzu głównym w Kościele Św. Jana


Pierwsze prace konserwatorskie przeprowadzono w latach 1995-1997. Ustabilizowano wówczas konstrukcję ołtarza, odzyskano rozproszone elementy i scalono je z bryłą zabytku. Wykonano też rekonstrukcje rzeźbiarskie w brakujących miejscach, które zgodnie z praktyką konserwatorską zostały oznaczone odmiennym tonem kolorystycznym.

Podczas drugiego etapu konserwacji, który rozpoczął się w maju 2018 r., ołtarz oczyszczono z zabrudzeń, podklejono luźne elementy, zabezpieczono zachowane partie oryginalnych warstw malarskich i złoceń. Wykonano badania laboratoryjne zachowanych pigmentów, a poszczególne elementy ołtarza scalono kolorystycznie. W związku z dostępem do nowych materiałów archiwalnych, podjęto decyzję o przywróceniu ołtarzowi wystroju malarskiego z XVII wieku.

Renowacja ołtarza odbyła się w ramach wieloletniego projektu rewaloryzacji i adaptacji kościoła św. Jana na Centrum św. Jana - etap II, dofinansowany ze środków unijnych w ramach  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 9 318 779,13 zł. Wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 8 026 966,25 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich stanowi 60 % - kwota 4 816 179,75 zł wkład własny, który zapewnia Samorząd Województwa Pomorskiego i Gmina Miasta Gdańska stanowi 40% tj. 3 210 786,50 zł.

Prace prowadzi Nadbałtyckie Centrum Kultury, bo kościół jako Centrum Św. Jana jest jednocześnie oddziałem NCK. 

 

 

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl