PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Teren zielony, różne strefy aktywności. Propozycje zmian na Przeróbce w programie Gdańskie Przestrzenie Lokalne

Teren zielony, różne strefy aktywności. Propozycje zmian na Przeróbce w programie Gdańskie Przestrzenie Lokalne
Nabrzeże Szyprów to wyjątkowe miejsce nie tylko w dzielnicy Przeróbka, ale na mapie całego Gdańska. Pod względem widokowym i historycznym. W koncepcji Biura Rozwoju Gdańska może zamienić się w perłę rekreacyjno-wypoczynkową z podziałem na kilka stref aktywności: sportu, integracji mieszkańców oraz zabaw.
Nabrzeże Szyprów znajduje się na prawym brzegu Martwej Wisły pomiędzy Mostem Siennickim a mostami kolejowym i wantowym im. Jana Pawła II
Nabrzeże Szyprów znajduje się na prawym brzegu Martwej Wisły pomiędzy mostem Siennickim a mostami kolejowym i wantowym im. Jana Pawła II
fot. BRG

 

Gdańskie Przestrzenie Lokalne to projekt realizowany przez Biuro Rozwoju Gdańska przy współudziale mieszkańców i Rad Dzielnic. Jego celem jest poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych zlokalizowanych w gdańskich dzielnicach i osiedlach. 

Wyznaczono 108 lokalizacji (stan na 6 maja 2021), które powinny stać się bardziej atrakcyjne i funkcjonalne dla lokalnych społeczności. 

Opracowanie służy przede wszystkim mieszkańcom, Radom Dzielnic, lokalnym liderom i społecznikom, dla których spójne wytyczne mogą być pomocne przy składaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego, bądź przy realizacji projektów w ramach środków własnych Rad Dzielnic.


Jedną z opracowanych lokalizacji jest rejon Nabrzeże Szyprów w dzielnicy Przeróbka.

Teren obejmuje obszar znajdujący się na nabrzeżu Martwej Wisły od mostu Siennego do ul. Siennej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, biblioteka oraz przystań wioślarska.

- Ważnym aspektem dla kształtowania przestrzeni publicznych Przeróbki jest jej historia związana ściśle z nadwodnym położeniem na dawnym szlaku bursztynowym. Atut ten będzie motywem przewodnim dla kreowania strefy nabrzeża - mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. - Miejscem, z którym mieszkańcy czują się najbardziej związani, jest Nabrzeże Szyprów, czyli tereny położone nad Martwą Wisłą. Właśnie z tym obszarem związany jest potencjał dotyczący możliwości powstania terenów rekreacyjno-sportowych dla osiedla Przeróbka.

Nabrzeże Szyprów to wyjątkowe miejsce ze względów widokowych (widoki na Martwą Wisłę oraz w dalszej perspektywie na Główne Miasto) i przestrzennych (ul. Sienna leży na trasie dawnego szlaku bursztynowego, a jej koniec to miejsce dawnej przeprawy promowej z Karczmą Sienną).

- Nabrzeże Szyprów w przeszłości było również obszarem gdzie suszono i oczyszczano zboża oraz spławiano drewno - dodaje Anna Fikus-Wójcik, projektantka Biura Rozwoju Gdańska. - Warto również wspomnieć, że teren nabrzeża może stać się docelowym miejscem dla organizacji osiedlowego święta „Dnia Flisaka” obchodzonego corocznie przez lokalną społeczność.

Co można zmienić?

- Głównym założeniem zmian jest urządzenie Nabrzeża Szyprów jako terenu rekreacyjno-wypoczynkowego otwartego na wodę i powiązanego z układem ciągów pieszych oraz ze zmodernizowanym fragmentem nabrzeża Martwej Wisły - mówi dyrektor Damszel-Turek.

- Podczas warsztatów z mieszkańcami wypracowaliśmy wytyczne, aby teren zielony urządzono z podziałem na różne strefy aktywności: strefę sportu, strefę integracji mieszkańców oraz strefę zabaw. Wskazano także utworzenie ogrodów deszczowych zgodnie z koncepcją jednostki miejskiej Gdańskie Wody - wylicza Anna Fikus-Wójcik.

 

Szkic koncepcyjny możliwości zagospodarowania przestrzeni lokalnej na Przeróbce w rejonie Nabrzeża Szyprów
Szkic koncepcyjny możliwości zagospodarowania przestrzeni lokalnej na Przeróbce w rejonie Nabrzeża Szyprów
rys. Anna Fikus-Wójcik / BRG

 

Teren ma być podzielony na różne strefy aktywności: sportu, integracji mieszkańców, zabaw
Teren ma być podzielony na różne strefy aktywności: sportu, integracji mieszkańców, zabaw
fot. BRG

 

Wskazane szczegółowe wytyczne projektowe to:

  1. Urządzenie Nabrzeża Szyprów jako terenu rekreacyjno-wypoczynkowego otwartego na wodę, powiązanie zrealizowanego fragmentu nabrzeża Martwej Wisły z terenem zielonym oraz układem ciągów pieszych.
  2. Urządzenie terenu zielonego z podziałem na strefy aktywności: 1. strefę sportu, 2. strefę integracji mieszkańców (np. łąka piknikowa), 3. strefę zabaw. Wprowadzenie zagospodarowania umożliwiającego organizację lokalnych wydarzeń osiedlowych. Utworzenie ogrodów deszczowych zgodnie z koncepcją Gdańskich Wód.
  3. Wprowadzenie w rejonie nabrzeża funkcji usługowych wspomagających rozwój osiedla (B).
  4. Wykreowanie placu nadwodnego (A) u zbiegu ulic Krynicznej i Siennej będącego strefą wejściową na nabrzeże, wraz ze wskazaniem miejsca na element sztuki np.: pomnik Flisaka (wzmocnienie tożsamości miejsca)
  5. Ograniczenie funkcji parkingowych w rejonie nabrzeża do terenów wskazanych na mapie.
  6. W punktach węzłowych wykreowanie przestrzeni uwzględniających szczególne wartości kompozycyjne i widokowe miejsca.

 

(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

str3_P.08rejNabrzezaSzyprow mala

 

Teren Nabrzeże Szyprów jest jednym z 15 lokalizacji wybranych w dzielnicy urbanistycznej Port w ramach programu Gdańskich Przestrzeni Lokalnych. I jedynym w dzielnicy Przeróbka.

 

(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

GPL-PORT mala

 

Na stronie Biura Rozwoju Gdańska znajduje się interaktywna mapa, na której zaznaczono wszystkie 108 lokalizacji.

Więcej o Gdańskich Przestrzeniach Lokalnych.

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl