PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Doktoraty honoris causa UG dla pierwszych demokratycznie wybranych rektorów trzech gdańskich uczelni

Doktoraty honoris causa UG dla pierwszych demokratycznie wybranych rektorów trzech gdańskich uczelni
Uniwersytet Gdański uhonorował tytułem doktora honoris causa pierwszych demokratycznie wybranych rektorów gdańskich uczelni po przemianach ustrojowych 1989 roku w Polsce: prof. Stefana Angielskiego (Gdański Uniwersytet Medyczny), prof. Zbigniewa Grzonkę (UG) oraz prof. Edmunda Wittbrodta (Politechnika Gdańska). Uroczystość odbyła się 5 października w Dworze Artusa, oddziale Muzeum Gdańska.
Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego podczas uroczystości nadania tytułów w Dworze Artusa w Gdańsku, 5 października 2020 roku, od l.: prof. Edmund Wittbrodt, prof. Zbigniew Grzonka, prof. Stefan Angielski
Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego podczas uroczystości nadania tytułów w Dworze Artusa w Gdańsku, 5 października 2020 roku, od l.: prof. Edmund Wittbrodt, prof. Zbigniew Grzonka, prof. Stefan Angielski
Fot. Sylwester Ciszek

 

Profesor Stefan Angielski pełnił funkcję rektora Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) w latach 1990-1993, profesor Zbigniew Grzonka był rektorem Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990-1996, profesor Edmund Wittbrodt zaś przewodził Politechnice Gdańskiej w latach 1990-1996.

 

Jak podkreślił podczas uroczystości prof. Piotr Stepnowski z Wydziału Chemii UG, promotor honorowych doktoratów dla rektorów seniorów: - Do grona honorowych doktorów przyjmujemy dziś wybitnych uczonych, ale przede wszystkim niezwykle odważnych i oddanym swoim uczelniom rektorów. Chcemy uhonorować panów profesorów jako pierwszych, demokratycznie wybranych rektorów gdańskich uczelni w wolnej Polsce - mówił promotor. - To ich praca przełożyła się na rozwój gdańskiego szkolnictwa wyższego. Bez przesady można powiedzieć, że te trzy uczelnie są dłużnikami swoich rektorów. Mówiąc o naszych dzisiejszych bohaterach, mamy przede wszystkim na myśli ideę solidarności. Wszyscy zostali bowiem wyróżnieni za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie. Jest to wartość, która dodatkowo uwypukla nasze miasto Gdańsk - miasto wolności i solidarności. Idea ta staje się coraz bardziej aktualna dziś, co wiąże się z wieloma wyzwaniami przed jakimi stają uczelnie. Razem możemy stawić im czoła i zbudować silny i konkurencyjny ośrodek akademicki.

Prof. Stepnowski przypomniał, że kilka dni temu powstał Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, utworzony przez trzy największe uczelnie: - To wydarzenie otwierające drogę do dalszej konsolidacji naszych uczelni. Dążąc do tego, nie traćmy z oczu wspaniałych wzorów, jakimi są bohaterowie dzisiejszej uroczystości.

 

Prof. Piotr Stepnowski, promotor doktoratów honoris causa
Prof. Piotr Stepnowski, promotor doktoratów honoris causa
Fot. Sylwester Ciszek

 

W przedstawionych podczas uroczystości laudacjach przybliżono sylwetki rektorów seniorów (obszerne fragmenty laudacji publikujemy w dolnej części tekstu). Akt nadania godności honorowych doktorów honoris causa uczczono wystrzałem z repliki historycznego modelu feluki. 

 

Głos w imieniu prof. Stefana Angielskiego zabrała jego wnuczka Anna Kraseń, odczytując napisane przez niego przemówienie: -  Prof. Maria Janion, wybitna humanistka związana z Uniwersytetem Gdańskim, pisała:” żyjąc, tracimy życie”. Kiedy myślę o jej słowach, mam świadomość, że ja zatraciłem się w biochemii. Moja miłość do niej trwa nieprzerwanie od 70 lat. Wejście w dziesiątą dekadę życia samo w sobie jest dla mnie sukcesem i nagrodą od losu. Sprawność umysłu w tak zacnym wieku zawdzięczam nauce i dziś chciałbym podziękować osobom, które we mnie tę pasję do nauki rozbudziły.

Profesor wspomniał swojego mistrza - prof. Włodzimierza Mozołowskiego, który zafascynował go barwną opowieścią o biochemii : - Życzę współczesnej młodzieży takich autorytetów, bo to dzięki ludziom nauki współczesny świat może się zmieniać, a wiara w moc ludzkiego rozumu może zostać przywrócona.

 

Prof. Stefan Angielski, doktor honoris causa UG
Prof. Stefan Angielski, doktor honoris causa UG
Fot. Sylwester Ciszek

 

- Często wracam wspomnieniami do lat dziewięćdziesiątych, do Gdańska, miasta które zmieniło oblicze Polski i Europy. Byliśmy dumni, że żyjemy w tym mieście, a duma ta była cząstką siły napędowej do rzetelnej pracy - kontynuował prof. Stefan Angielski. - Panowała atmosfera wolności, radości i nadziei na lepsze jutro. Właśnie wtedy po raz pierwszy w wolnych wyborach zostali wybrani nowi rektorzy. Postanowiliśmy działać wspólnie na rzecz integracji środowiska akademickiego, z przekonaniem, że razem osiągniemy więcej. I tak się stało. 

Profesor wspomniał m.in. o utworzeniu w 1991 roku międzyuczelnianego Wydział Biotechnologii Akademii Medycznej w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego - jedynego wówczas w Polsce wydziału kształtującego studentów biotechnologii oraz o zapoczątkowaniu trójmiejskiej akademickiej sieci komputerowej (TASK).

- Jestem dumny, że powołany 30 lat temu do życia nasz międzyuczelniany wydział biotechnologii jest najlepszy w Polsce. Jego zasoby intelektualne i techniczne w pełni ujawniły się teraz, w czasie epidemii - prof. Angielski przypomniał, że to właśnie tam uzyskano pierwszą sekwencję genetyczną koronawirusa SARS-CoV-2 od polskiego pacjenta.

 

 

Prof. Zbigniew Grzonka, doktor honoris causa UG
Prof. Zbigniew Grzonka, doktor honoris causa UG
Fot. Sylwester Ciszek

Profesor Zbigniew Grzonka przypomniał, że Uniwersytet Gdański świętuje w tym roku “swoje pierwsze 50-lecie”: - Byłem przy jego “narodzinach”, jako młody adiunkt uczestniczyłem w pierwszej inauguracji roku akademickiego w Teatrze Wybrzeże, a przez lata byłem świadkiem jak moja alma mater stawała się z czasem jednym z najlepszych uniwersytetów w kraju. Zawdzięczamy to pracy wielu pokoleń profesorów i uczonych - mówił doktor honoris causa. - Dla mnie dzisiejsza uroczystość ma szczególną wartość, bo wiąże się nie tylko z uhonorowaniem mnie, ale także moich dwóch przyjaciół, z którymi miałem zaszczyt współpracować w czasie przełomowych dla naszych uczelni i kraju zmian. Stefanie i Edmundzie, gratuluję wam tego wyróżnienia i dziękuję za efekty wspólnej pracy i przyjaźń. 

Prof. Grzonka przypomniał, że w latach przełomu UG zwany był “najdłuższym uniwersytetem w Europie”, cierpiał na brak infrastruktury i nie był właścicielem większości obiektów dydaktycznych i gruntów.

- Prawie pięć lat poświęciliśmy na uporządkowanie spraw własnościowych, co było niezbędne, by móc myśleć o rozpoczęciu nowych inwestycji - tłumaczył rektor senior UG.

 

Prof. Edmund Wittbrodt, doktor honoris causa UG
Prof. Edmund Wittbrodt, doktor honoris causa UG
Fot. Sylwester Ciszek

Prof. Edmund Wittbrodt: - Kiedy 30 lat temu zostaliśmy rektorami, mieliśmy wspólną wizję zmian w naszych uczelniach. Wiedzieliśmy, że się uzupełniają bardziej niż konkurują ze sobą i mieliśmy też wizję potrzeby współpracy z regionem - podkreślił rektor senior PG. - Symbolicznym początkiem naszej współpracy była 200 rocznica konstytucji 3 Maja (1991 roku), gdy spotkały się senaty trzech uczelni, a wkrótce powstał wspomniany już międzyuczelniany wydział i TASK. Warto przypomnieć, że rozpoczęliśmy też wspólnie digitalizację zbiorów bibliotecznych naszych uczelni, która stała się zaczątkiem dzisiejszej Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Cieszy mnie inicjatywa powołania Związku Uczelni w Gdańsku, myślę, że pozwoli ona lepiej wykorzystać potencjał gdańskich uczelni i życzę, by inicjatywa osiągnęła sukces. 

 

Od lewej: prof. UG Arnold Kłonczyński - prorektor ds. studenckich i kształcenia, prof. UG Dorota Pyć prorektor ds. nauki i umiędzynarodowienia, prof. Krzysztof Bielawski - prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, prof. Edmund Wittbrodt - doktor honoris causa UG, prof. Zbigniew Grzonka - doktor honoris causa UG, prof. Stefan Angielski - doktor honoris causa UG, prof. UG Aneta Oniszczuk-Jastrząbek - prorektor ds. informatyzacji i promocji, prof. Piotr Stepnowski - promotor doktoratów honoris causa
Od lewej: prof. UG Arnold Kłonczyński - prorektor ds. studenckich i kształcenia, prof. UG Dorota Pyć prorektor ds. nauki i umiędzynarodowienia, prof. Krzysztof Bielawski - prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, prof. Edmund Wittbrodt - doktor honoris causa UG, prof. Zbigniew Grzonka - doktor honoris causa UG, prof. Stefan Angielski - doktor honoris causa UG, prof. UG Aneta Oniszczuk-Jastrząbek - prorektor ds. informatyzacji i promocji, prof. Piotr Stepnowski - promotor doktoratów honoris causa
Fot. Sylwester CiszekFRAGMENTY LAUDACJI DOKTORATÓW HONORIS CAUSA

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska, recenzentka godności dla prof. dra hab. Stefana Angielskiego:

„Rzadko spotyka się naukowców o tak pogłębionych zainteresowaniach i wielkich osiągnięciach, posiadających świetnie usystematyzowaną wiedzę w zakresie biochemii klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej. Wkład Profesora Stefana Angielskiego w rozwój nauki światowej i polskiej został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Wymienię tylko kilka z nich. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998) oraz licznymi medalami towarzystw naukowych. W 1990 roku został laureatem najważniejszego gdańskiego odznaczenia naukowego: Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, a w 2008 roku otrzymał Medal Gloria Medicinae nadany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie za wybitne zasługi dla rozwoju medycyny”.

 

Prof. dr hab. Bernard Lammek, recenzent godności dla prof. dra hab. Zbigniewa Grzonki:

„Niewielu jest uczonych w Polsce o tak znaczącym dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, dlatego można stwierdzić, że Profesor stworzył szkołę naukową, a także zaliczyć Go do współtwórców gdańskiej szkoły chemii peptydów. W czasie pracy początkowo w Wyższej Szkole Pedagogicznej, później w Uniwersytecie Gdańskim, przeszedł kolejne szczeble kariery od asystenta do rektora. Jego sumienna, pełna zaangażowania praca służyła tworzeniu dzisiejszej pozycji naszej Alma Mater. Przypomnieć należy, że stanowisko rektora objął w niezwykle trudnym momencie transformacji naszego państwa. Wiązało się to z wieloma problemami finansowymi i organizacyjnymi. Dzięki mądrości i rozwadze Profesorowi udało się przezwyciężyć te problemy i stworzyć podstawę dla późniejszego dynamicznego rozwoju Uniwersytetu”.

 

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, recenzent godności dla prof. dra hab. Edmunda Wittbrodta:

Jego „postawa życiowa pokazuje dobitnie, iż jest (…) człowiekiem dialogu, otwartości i współpracy; człowiekiem pojednania (…); łączy (…) szczery patriotyzm polski zarówno z umiłowaniem i przywiązaniem do lokalnych tradycji kaszubskich i pomorskich, jak i ze zorientowaniem na przyszłość, na przyjaźń pomiędzy narodami Europy, na wspólnotę losu wobec trudnych wyzwań kontynentalnych i globalnych. (…). Tacy ludzie są w dzisiejszej rzeczywistości Europy skarbem i dawcami optymizmu. Tę okazjonalną charakterystykę dokonań i osobowości Profesora Edmunda Wittbrodta, potwierdza całość jego życiowego dorobku naukowego i dydaktycznego jako uczonego i obywatela Polski i Europy, społecznika działającego w każdej sferze swej aktywności na rzecz dobra wspólnego, w tym także w znaczącym udziale na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego, obchodzącego swój złoty jubileusz.

O jakości jego obywatelskiej i społecznej działalności świadczą m.in. liczne odznaczenia (…). W 2015 r. Profesor otrzymał Złoty Medal Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krzyż Średni Orderu Węgierskiego, a w 2016 Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec – za wieloletnie, konsekwentne i niestrudzone zaangażowanie na rzecz dobrych stosunków polsko-niemieckich oraz na rzecz wzmacniania procesów integracji europejskiej. – Wręczając ten Wielki Krzyż… Konsul Generalny RFN w Gdańsku podkreśliła, iż prof. Wittbrodt, także jako polityk wniósł (…) bardzo ważny wkład w proces polepszenia stosunków polsko-niemieckich, bezpośrednio i za sprawą pracy na rzecz integracji Polski z Unią Europejską, naszym wspólnym dziełem pokoju i wolności (…).”

Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze
Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze