PORTAL MIASTA GDAŃSKA
';
PL | EN | DE

Budżet Obywatelski 2022. Pieniądze dla dzielnicy są, ale brakuje pomysłów? Podpowiadamy

Budżet Obywatelski 2022. Pieniądze dla dzielnicy są, ale brakuje pomysłów? Podpowiadamy
W poprzednich edycjach gdańskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy bardzo często zgłaszali projekty dotyczące remontów chodników, budowy nowych placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu czy wielofunkcyjnych boisk. Tych pojawiły się w całym mieście dziesiątki. Na co więc można w tym roku zaplanować wydatki w ramach BO w danej dzielnicy?
Trwają przygotowania do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku
Trwają przygotowania do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku
Mat. Urząd Miejski w Gdańsku

 

Biuro Rozwoju Gdańska od blisko pięciu lat opracowuje wytyczne urbanistyczne dla terenów miejskich wskazanych w projekcie: Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Wyznaczono dotąd aż 108 takich lokalizacji w różnych częściach naszego miasta.

Zazwyczaj nie są to miejsca zdegradowane czy zapomniane, ale często niezagospodarowane. Specjaliści BRG pochylili się bowiem nad takimi przestrzeniami, jak niezabudowane, ale zarośnięte samosiejkami tereny zielone, podeptane trawniki sąsiadujące z popularnymi ciągami dla pieszych, znajdującymi się często pomiędzy blokami mieszkalnymi. Niektóre opracowania dotyczą z kolei terenów nabrzeży rzecznych. W tych dokumentach wskazano konkretne pomysły na to, jak daną przestrzeń można zagospodarować zgodnie z lokalnym prawem, a więc obowiązującym dla danej przestrzeni Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

- Opracowania te służyć mają przede wszystkim mieszkańcom, Radom Dzielnic, lokalnym liderom i społecznikom, dla których spójne wytyczne mogą być pomocne przy składaniu np. wniosków do Budżetu Obywatelskiego, bądź przy realizacji projektów w ramach środków własnych Rad Dzielnic - podkreśla Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

 

Opracowane Gdańskie Przestrzenie Lokalne znajdziecie TUTAJ 

 

Zachęcamy więc do skorzystania z gotowych podpowiedzi BRG - na ich podstawie można zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego. Warto też przyjrzeć się przestrzeni, która otacza was na co dzień. Być może każdego dnia mijacie zarośnięty zielony teren, lub przeciwnie - gruntowe klepisko, z kałużami, niezachęcające do odpoczynku czy spędzania wolnego czasu. Być może wystarczy skosić bądź zasiać trawę i postawić kilka ławek, by dane miejsce stało się przyjaźniejsze.

 

Do wydania blisko 21 mln złotych

Kwota BO 2022 wynosi dokładnie 20 830 669 złotych - w tym 19,7 mln zł to kwota podstawowa (wyliczona zgodnie z ustawą, która mówi o tym, że kwota BO w każdej gminie musi wynieść minimum 0,5 proc. wydatków miejskich). Do tego doszły środki, które nie zostały wykorzystane w poprzedniej edycji BO 2021 - dokładnie 1 130 669 zł.

W tej kwocie na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 2 781 700 zł, a na projekty dzielnicowe - 13 056 666 zł. Ze wspomnianej kwoty blisko 21 mln złotych wyodrębniono na zielony BO dokładnie 4 992 303 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie Zielonego BO - 1 512 000 zł, a na projekty dzielnicowe Zielonego BO - 3 480 303 zł. 

 

Więcej podpisów poparcia pod wnioskami

W tej edycji wnioskodawcy mają siedem dni na dostarczenie wydrukowanego formularza z opisanym projektem BO oraz listy poparcia takiego projektu do urzędu. Co ważne, dostarczenie papierowej wersji formularza jest obowiązkowe, choć każdego roku część wnioskodawców tego nie robi, zgłaszając jedynie projekt do systemu elektronicznego. W takich sytuacjach pracownicy Urzędu Miejskiego są, niestety, zmuszeni odrzucać takie projekty. Wniosek i listę poparcia można też złożyć poprzez profil zaufany ePUAP.

W tym roku wymagana liczba podpisów poparcia dla zgłaszanego projektu dzielnicowego wynosi wciąż 1 podpis (podobnie jak w ubiegłym roku), natomiast dla ogólnomiejskiego - 30 podpisów. W związku z tym, że panuje epidemia, zebranie tylu podpisów może być utrudnione. Jeżeli do urzędu zostanie złożony wniosek z mniejszą liczbą podpisów poparcia - nie będą one "automatycznie" odrzucane. Pracownicy Urzędu Miejskiego wyznaczą jednak termin, w którym brakujące podpisy trzeba będzie dostarczyć, by dany projekt mógł zostać ostatecznie zakwalifikowany.

Co jednak istotne, podpisy poparcia można zebrać od gdańszczan z różnych dzielnic i w każdym wieku, a więc mogą podpisać się i dorośli i młodzież, a nawet dzieci - brak granic wiekowych obowiązuje także przy zgłaszaniu samych projektów do BO czy przy późniejszym głosowaniu na te projekty.

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze