PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Trakt Św. Wojciecha - propozycje zmian w programie Gdańskie Przestrzenie Lokalne

Trakt Św. Wojciecha - propozycje zmian w programie Gdańskie Przestrzenie Lokalne
Wprowadzenie strefy uspokojenia ruchu na odcinku od plebanii do przystanku oraz szpalerów drzew po obu stronach ul. Trakt św. Wojciecha, stworzenie małego rynku np. w formie placyku z możliwością organizacji imprez - to tylko niektóre propozycje koncepcji Biura Rozwoju Gdańska w programie Gdańskie Przestrzenie Lokalne dotyczące dzielnicy Orunia - św. Wojciech - Lipce.

 

Gdańskie Przestrzenie Lokalne to projekt realizowany przez Biuro Rozwoju Gdańska przy współudziale mieszkańców i Rad Dzielnic. Jego celem jest poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych zlokalizowanych w gdańskich dzielnicach i osiedlach. 

Wyznaczono 108 lokalizacji, które powinny stać się bardziej atrakcyjne i funkcjonalne dla lokalnych społeczności. 

Opracowanie służy przede wszystkim mieszkańcom, Radom Dzielnic, lokalnym liderom i społecznikom, dla których spójne wytyczne mogą być pomocne przy składaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego, bądź przy realizacji projektów w ramach środków własnych Rad Dzielnic.


Jedną z opracowanych lokalizacji jest rejon ulicy Trakt św. Wojciecha w dzielnicy Orunia - św. Wojciech - Lipce.

IMG_20190416_110103 mala
fot. BRG
IMG_20190416_113523 mala
fot. BRG
IMG_20190416_112836 mala
fot. BRG

 

Teren przestrzeni lokalnej jest częścią wpisanej do rejestru zabytków dawnej wsi Św. Wojciech zlokalizowanej na przedmieściach Gdańska. Obejmuje obszar rozciągający się wzdłuż kanału Raduni. Od północy na długości od istniejącego skrzyżowania ulicy Trakt Św. Wojciecha z ulicą główną Trakt Św. Wojciecha. Od południa sięga do rejonu przystanku autobusowego i ciągu pieszego łączącego obie ulice.

- Teren posiada silny potencjał historyczno-krajobrazowy związany z zachowanym do dzisiaj urbanistycznym układem zabudowy dawnej wsi Św. Wojciech wraz z kościołem i wzgórzem Św. Wojciecha - mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. - Ulica wewnętrzna Trakt Św. Wojciecha i wolny teren gminny naprzeciwko kościoła tworzą warunki do wykreowania przestrzeni publicznej służącej integracji mieszkańców.

- Właściwe zagospodarowanie obu przestrzeni może przyczynić się do wytworzenia nowego połączenie pieszego pomiędzy kanałem Raduni a rzeką Radunią wzmacniając niekwestionowany potencjał rekreacyjny spacerów nad wodą - dodaje Agnieszka Rózga-Mickewicz, projektantka Biura Rozwoju Gdańska. 

Głównym założeniem projektu jest wykreowanie przestrzeni zielonego tzw. „małego rynku” na działce własności gminnej nr 9/2 obr. 312 naprzeciwko kościoła (rysunek poniżej).

 

Szkic koncepcyjny możliwości zagospodarowania przestrzeni lokalnej w rejonie ulicy Trakt Św. Wojciecha
Szkic koncepcyjny możliwości zagospodarowania przestrzeni lokalnej w rejonie ulicy Trakt Św. Wojciecha
rys. Agnieszka Rózga-Micewicz / BRG

 

- Preferowane zagospodarowanie „rynku”, zgodnie z wnioskiem mieszkańców, mogłoby sprzyjać organizacji imprez integrujących lokalną społeczność typu festyny, targowiska czy odpusty. Ważnym aspektem ze względu na uciążliwości ulicy głównej Trakt Św. Wojciecha jest wytworzenie wschodniej krawędzi „rynku” na przykład w formie zielonej bramy, odgradzającej i chroniącej przestrzeń od hałasu i zanieczyszczeń - proponuje dyrektor Damszel-Turek.

- Lokalny i kameralny charakter ulicy wewnętrznej Trakt Św. Wojciecha, zdaniem mieszkańców predysponuje do wprowadzenia strefy uspokojenia ruchu na przykład w formie woonerfu na odcinku od plebanii do przystanku. Natomiast powstanie przejść pieszych w formie wyniesionej jezdni do poziomu chodników umożliwi swobodny ruch pieszym użytkownikom przestrzeni - opisuje Agnieszka Rózga-Micewicz.

 

Woonerf to przestrzeń publiczna łącząca funkcje deptaka, ulicy, parkingu, miejsca spotkań mieszkańców. W takim rozwiązaniu ulica ma ograniczoną funkcję komunikacyjną (pierwszeństwo mają piesi i rowerzyści), znajdują się przy niej zieleń, ławki, stojaki na rowery, place zabaw.

 

Wskazane szczegółowe wytyczne projektowe to:

  1. Urządzenie przestrzeni lokalnej z priorytetem dla pieszych na długości od budynku poczty do przejścia dla pieszych na wysokości budynku plebanii przykościelnej np. w formie wyniesionej jezdni do poziomu chodników. Stworzenie strefy uspokojenia ruchu np. w formie woonerfu na odcinku od plebanii do przystanku.
  2. Wykreowanie przestrzeni małego rynku na działce własności gminnej nr 9/2 obr.312. Preferowane zagospodarowanie rynku np. w formie placyku z możliwością organizacji imprez integrujących lokalną społeczność typu festyny, targowiska czy odpusty. Wytworzenie wschodniej krawędzi placu np. w formie zielonej bramy.
  3. Wykreowanie połączenia pieszego pomiędzy Kanałem Raduni, a ciągiem spacerowym nad rzeką Radunią.
  4. Wyposażenie głównych powiązań pieszych w małą architekturę i zieleń m.in. działki 17/1 obr.312.
  5. Modernizacja lub budowa nowej kładki pieszej nad rzeką Radunią w kierunku wsi Radunica i Rokitnica.
  6. Wzbogacenie ciągu spacerowego wzdłuż Kanału Raduni o niewielkie tarasy lub pomosty pływające, wprowadzenie małej architektury i oświetlenia.
  7. Urządzenie i wyposażenie zielonego skweru wzdłuż Kanału Raduni oraz urządzenie równoległych miejsc postojowych wzdłuż jezdni ul. trakt Św. Wojciecha (ulicy dojazdowej) na długości skweru.
  8. Wprowadzenie szpalerów drzew po obu stronach ul. trakt Św. Wojciecha (ulicy głównej ) w celu stworzenia zielonego buforu oddzielającego zabudowę dawnej wsi od intensywnego ruchu kołowego.
  9. Wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego w stronę Gdańska oraz przeniesieniu lokalizacji przystanku autobusowego w stronę Pruszcza Gdańskiego na ulicę główną Trakt Św. Wojciecha (DK 91)

 

(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

PD.20_Sw_Wojciech18_04 mala

 

 

Teren przy ul. Trakt św. Wojciecha jest jednym z 25 lokalizacji wybranych w dzielnicy urbanistycznej Południe w ramach programu Gdańskich Przestrzeni Lokalnych.  

(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

GPL-POUDNIE mala

 

Na stronie Biura Rozwoju Gdańska znajduje się interaktywna mapa, na której zaznaczono wszystkie 108 lokalizacji.

Więcej o Gdańskich Przestrzeniach Lokalnych.

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl