Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Śródmieście. Kończy się pierwszy etap prac wzmacniających skarpę Biskupiej Górki

Zabezpieczona i odciążona jest już tzw. korona skarpy, na której stoi m.in. gmach Komendy Wojewódzkiej Policji. Widać też w kilku miejscach murki oporowe. Na Biskupiej Górce nie brakuje też... robotników, koparek i innego sprzętu niezbędnego do tego typu prac. Kiedy się zakończą?

Śródmieście. Kończy się pierwszy etap prac wzmacniających skarpę Biskupiej Górki
A
A
data publikacji: 04 lutego 2018 r.

Pierwszy etap prac związany ze wzmacnianiem skarpy Biskupiej Górki powinien zakończyć się w lutym
Pierwszy etap prac związany ze wzmacnianiem skarpy Biskupiej Górki powinien zakończyć się w lutym
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Roboty, które mają ustabilizować i zabezpieczyć osuwiska w rejonie Biskupiej Górki, rozpoczęły się w czerwcu 2017 r. Choć inwestycja nie należy do spektakularnych, ponieważ większa jej część realizowana jest pod ziemią, to jest ona niezbędna, by móc przeprowadzić tu w najbliższych latach remonty bądź modernizacje istniejącej infrastruktury, zarówno dróg i chodników, jak i konkretnych budynków. Projekt ustabilizowania gdańskiej skarpy podzielono na kilka etapów. W połowie ubiegłego roku rozpoczął się pierwszy (przy ul. Na Stoku oraz w tzw. koronie skarpy), kilka miesięcy temu drugi, a jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu i realizacja trzeciego etapu.

Co obecnie dzieje się na Biskupiej Górce?

- Prace konstrukcyjne wykonane zostały w 90 proc. Ustawiono również tzw. gabionowe przypory wykonane z siatkowych koszy wypełnionych kamieniami. Przed nami ostatnie prace konstrukcyjne, a następnie uporządkowanie terenu skarpy oraz montaż elementów małej architektury – informuje Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Ostatnie roboty powinny zakończyć się w ciągu 3-4 tygodni. Pierwotnie inwestycja miała być gotowa już w grudniu 2017 r. DRMG zgodziła się jednak przedłużyć ją o miesiąc na prośbę wykonawcy.

- Umowa z wykonawcą (firma AARSLEFF Sp. z o.o z Warszawy) została podpisana do końca stycznia br. Firma ma jednak nadal pewne opóźnienia w realizacji prac, ale deklaruje, że w lutym zejdzie z budowy. Mimo to od 1 lutego naliczamy kary umowne. Umowa była już przedłużana, ona trwa, ale traktowana jest jako przeterminowana – zaznacza Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Myślę, że pod koniec lutego to zadanie będzie zakończone i przez nas odebrane.

Przy ul. Na  Stoku trwa jeszcze budowa murków oporowych
Przy ul. Na Stoku trwa jeszcze budowa murków oporowych
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Czekają na to nie tylko urzędnicy, ale też wykonawca drugiego etapu prac (konsorcjum firm: Zakład Specjalistycznych Robót Wiertniczych Jacek Bosak i POLWAR S.A.), które realizowane będą w pobliżu obecnie wykonywanych. Te powinny zakończyć się do czerwca br.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się kolejny, trzeci etap prac związanych ze wzmocnieniem tej skarpy.

Na Biskupiej Górce wzmocnić trzeba cały stok wschodni - to część wzniesienia widziana od strony Kanału Raduni. Prace muszą zostać wykonane wzdłuż dolnego fragmentu skarpy oraz wzdłuż górnej części ul. Biskupiej. Pierwszy etap inwestycji obejmuje obszar wzdłuż ul. Na Stoku, na odcinku od ul. Zaroślak 4 do ul. Na Stoku 14. W tzw. koronie skarpy wykonano ażurową palisadę o długości około 130 metrów. Każdy z wbitych tu pali miał 18 metrów długości. Dzięki temu rozwiązaniu "korona" w dużo mniejszym stopniu będzie obciążać niższe warstwy skarpy. Wykonano też m.in. część murów oporowych oraz sieć drenarską, dzięki której wody będą odprowadzane do specjalnie wybudowanych studni.

Projekt prac przeciwosuwiskowych został wykonany na podstawie danych zebranych w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej przygotowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny. Na Biskupiej Górce wskazano sześć takich osuwisk.

Działania przeciwosuwiskowe wyznaczono w sześciu miejscach
Działania przeciwosuwiskowe wyznaczono w sześciu miejscach
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Całkowity koszt umocnienia skarpy szacowany jest na ponad 20 mln zł (ile konkretnie wyniesie, okaże się po przeprowadzeniu wszystkich przetargów). Budowa wszystkich zabezpieczeń przeciwosuwiskowych powinna potrwać około dwóch lat. Efekty prac wzmacniających to wzniesienie będą w większości... schowane pod ziemią. Widoczne będą jedynie murki wykonane z cegły, zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie będzie też żadnych zmian, które wpłynęłyby na zagospodarowanie terenu i spowodowały utratę historycznego charakteru dzielnicy. Co ważne, konserwator zabytków zabrania stawiania w tej części miasta dużych obiektów (np. masywnych betonowych murów), znacznego przekształcenia terenu czy wykopów bądź nasypów na dużą skalę.

Pierwsze roboty przygotowawcze pod inwestycję miały miejsce już w grudniu 2016 r. - jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia wycięto ze stoku ponad 160 drzew.

Ten etap prac powinien zakończyć się w lutym br.
Ten etap prac powinien zakończyć się w lutym br.
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Trwające prace to pierwsza jaskółka zapowiadanej od kilku lat, i już przygotowywanej, rewitalizacji Biskupiej Górki. Pod koniec stycznia br. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej poświęconej rewitalizacji m.in. tej części Gdańska. Będzie ona dotyczyć przebudowy ulic: Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak oraz Górka, o łącznej długości ponad 1,5 km. Oprócz wymiany nawierzchni przewidziano m.in. przebudowę instalacji podziemnych. Pojawią się tu także ławki i nowe oświetlenie. Dokumentacja powinna być gotowa w grudniu 2018 roku. 

Przeczytaj także:

Biskupia Górka. Odciążyć koronę, w stok wbić gwoździe

Śródmieście. Rozpoczyna się wzmacnianie skarpy Biskupiej Górki

-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora