• Start
  • Wiadomości
  • Wszystkie Strony Miasta. Radni o nagrodach RMG, pomniku Brunona Zwarry i parkingach

Wszystkie Strony Miasta. Radni o nagrodach RMG, pomniku Brunona Zwarry i o parkingach

„Pomnik Brunona Zwarry stanie na Biskupiej Górce” – tak zgodnie mówią gdańscy radni. Najbliższa, 50. sesja Rady Miasta Gdańska zaplanowana została na czwartek 26 maja. W programie „Wszystkie Strony Miasta” naszymi gośćmi byli przedstawiciele wszystkich klubów radny z Rady.
( Publikacja: 24.05.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Program Wszystkie Strony Miasta  - studio gdansk.pl. Nz. od prawej Bogdan Oleszek (WdG), Elżbieta Strzelczyk (PiS), Kamila Błaszczyk (KO) i prowadzący Marek Wałuszko
Program "Wszystkie Strony Miasta" - studio gdansk.pl. Nz. od prawej Bogdan Oleszek (WdG), Elżbieta Strzelczyk (PiS), Kamila Błaszczyk (KO) i prowadzący Marek Wałuszko
fot. Łukasz Ogrodziński/gdansk.pl

Kamila Błaszczyk, wiceprzewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, Elżbieta Strzelczyk, radna klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz Bogdan Oleszek, radny klubu Wszystko dla Gdańska spotkali się w programie „Wszystkie Strony Miasta”, żeby porozmawiać o majowej sesji.

Porządek 50. sesji RMG (117.33 KB)

Wybory do Rady Dzielnicy Stogi

Początek programu zdominował temat rozstrzygniętych 22 maja wyborów do Rady Dzielnicy Stogi. Wcześniej panował w niej polityczny pat, radni nie obradowali, a pozostające w ich gestii środki finansowe leżały odłogiem. Nasi goście liczą teraz na to, że nowi radni zaczną działać, choć oceny dotyczące wyborczej frekwencji na Stogach były zróżnicowane.

- Te 12 procent to jednak jest mocno niezadowalające. Mimo wszystko chciałoby się, żeby udział społeczeństwa był większy, natomiast już sama liczba kandydatów, którzy się zgłosili napawa optymizmem, czyli daje jakąś nadzieję – skomentował Kamila Błaszczyk (KO).

- Myślę, że to była duża frekwencja, biorąc pod uwagę w jakich okolicznościach to się działo. Pamiętam Radę Dzielnicy Brzeźno, jeśli się nie mylę. Zakończyła swoją działalność i później przez dwie kadencje nie można było jej wybrać, czyli mieszkańcy pamiętali to – polemizował radny Bogdan Oleszek (WdG).

- Myślę, że i tak dobrze, że aż 12 procent w tej sytuacji poszło, wybrało radę i w końcu zacznie ona funkcjonować, że ukonstytuuje się, radni złożą przysięgę, wybiorą władze, wreszcie będą mogli się zebrać i wystąpić o to, żeby środki, które nie były wydatkowane na przykład w ubiegłym roku, mogły być wydatkowane w tym – dodała radna Elżbieta Strzelczyk (PiS).

Stogi. Mieszkańcy wybrali nowych radnych dzielnicy. Sprawdź, kto otrzymał mandat

Jakie są nowe nagrody Rady Miasta Gdańska?

W programie obrad 50. sesji znalazł się punkt dotyczący ustanowienia nowych nagród Rady Miasta Gdańska. Mają być one wręczane za zasługi dla gdańskich seniorów i za zasługi dla gdańskiej młodzieży. O szczegóły tego pomysłu zapytamy naszych gości. Zapytamy też na pewno o szczegóły dotyczące pomnika Brunona Zwarry, który ma staną na Biskupiej Górce. Uchwała w tej sprawie również ma być podjęta na tej sesji.

Pierwszym punktem obrad 50. sesji RMG będzie uchwała o nowej nagrodzie za zasługi dla gdańskich seniorów oraz nagrodzie za zasługi dla gdańskiej młodzieży. Tu radni byli zgodni, że takie nagrody są potrzebne, żeby uhonorować osoby zasłużone. Podobna jednomyślność panowała przy omawianiu uchwały w sprawie pomnika Brunona Zwarry, który ma stanąć na Biskupiej Górce i upamiętnić tę znaną historyczną postać, tak zasłużoną dla polskości Gdańska.

Zobacz cały program:

 

Kto zarządza parkingami przy plażach w Jelitkowie i Stogach?

Różnice zdań wśród naszych gości pojawiły się natomiast przy okazji rozmowy o uchwale, w której radni mają zgodzić się na to, żeby parkingami przy plażach w Jelitkowie i Stogach oddać pod zarząd fundacji Społecznie Bezpieczni.

- Wątpliwości są takie, że w tej chwili parkingi przy tych ulicach, to miejsca latem bardzo uczęszczane – mówiła radna Elżbieta Strzelczyk (PiS). - GZDiZ jest odpowiedzialny za pobór opłat, no i właściwie to jest niezrozumiałe, dlaczego przekazujemy w tej chwili odpłatność za te parkingi fundacji. Myślę, że są inne możliwości wspierania fundacji niż przekazywanie parkingów.

- To nie jest też tak, że przekazujemy pierwszej lepszej fundacji, ponieważ ta fundacja w zakresie administracji i zarządzania parkingami współpracuje już z Miastem od lat. Też w ramach swojej działalności ma wprowadzać z powrotem na rynek pracy osoby, które są ich podopiecznymi, a są oni po wielu problemach – tłumaczyła Kamila Błaszczyk (KO). - Z jednej strony mamy pożytek, społeczny, pracy, edukacji i powrotu do społeczeństwa, a też Miasto w pewien sposób nie musi zarządzać wszystkimi miejscami parkingowymi. To też nie jest tak, że celem Miasta jest zbieranie teraz funduszy z każdego miejsca parkingowego.

- To jest fundacja świętego Alberta. I mam nadzieję, że to jest swoista wędka, którą dostali, mają zgodę na taką działalność, muszą z tego w jakiś sposób korzystać i myślę, że będą aktywizować się w pracy – mówił radny Bogdan Oleszek (WdG). - Może to będzie grupa, która będzie ustawiała w jakiś sposób cywilizowany samochody. To jest przy plażach. Często to różnie tam bywa.

Bonifikata przy zakupie lokalu mieszkalnego. Trzeba ją oddać?

W programie 50. sesji RMG będą też uchwały w sprawie bonifikaty udzielonej mieszkańcom przy nabyciu lokalu mieszkalnego. Mieszkańcy nie mogli takiego mieszkania sprzedać przez 5 lat, chyba, że środki przeznaczali na cel mieszkaniowy. Pojawiały się jednak różne nieprzewidziane problemy, które zmuszały ludzi do sprzedania lokalu. Można wówczas ubiegać się o to, by Miasto odstąpiło od zwrócenia udzielonej bonifikaty.

- Często są to trudne, życiowe sytuacje, jakaś choroba lub inne sprawy albo inwestycja dalej w mieszkanie. Jest taka możliwość i komisja to sprawdza. Jest to pod pełną kontrolą. Tu zarówno służby prezydenta, wydział skarbu w tym uczestniczy, ale i radni, a konkretnie Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej – tłumaczył Bogdan Oleszek (WdG).

- Do 2020 roku, do lipca była taka możliwość, że mieszkańcy mogli uzyskać bonifikatę przy zakupie lokalu od Miasta, nawet do 90% i akurat tutaj, w przypadku tych uchwał mamy takie osoby, które właśnie do tamtego czasu wystąpiły do Miasta o zakup lokalu z bonifikatą 90% - mówiła radna Elżbieta Strzelczyk (PiS), która zasiada w Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej . - Wszystkie te uchwały oczywiście znam i tam w każdej sytuacji jest uzasadnione odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

- Każdy z tych przypadków jest jak najbardziej uzasadniony, żebyśmy mogli odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty. Jak się czyta uzasadnienia do tych uchwał, to widać trudne życiowe losy tych osób. Zdarzają się przypadki, że są to ofiary mafii mieszkaniowych, bo też mieliśmy tutaj takie przypadki, że właściwie troszeczkę wykorzystano ich nieświadomość – dodała Kamila Błaszczyk (KO).

Na zakończenie programu radni wspólnie zaprosili na sobotę, 28 maja na Dzień Otwarty Rady Miasta Gdańska.

50. sesja Rady Miasta Gdańska będzie transmitowana na portalu gdansk.pl w czwartek 26 maja od godz. 9.00. Zapraszamy!