Stogi. Mieszkańcy wybrali nowych radnych dzielnicy. Sprawdź, kto otrzymał mandat

Ponad tysiąc mieszkańców Stogów poszło w niedzielę, 22 maja, do urn wyborczych i zdecydowało o tym, komu przyznać mandat radnego. W głosowaniu wzięło udział ponad 12 proc. osób uprawnionych do głosowania. Jakim budżetem będą dysponować nowi radni?
23.05.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Widok z góry: po środku dwupasmowa jezdnia, po bokach budynki wielopiętrowe, wyżej pasy zieleni
Stogi będą miały Radę Dzielnicy. Mieszkańcy wybrali radnych
fot. Łukasz Ogrodziński / www.gdansk.pl

Kto otrzymał najwięcej głosów?

W Radzie Dzielnicy Stogi do objęcia było 15 mandatów. Swoje kandydatury zgłosiło 22 mieszkańców. Uprawnionych do głosowania na Stogach było 8142 osoby. Z prawa wyborczego skorzystało dokładnie 1009 osób, co dało frekwencję 12,39 proc.

Najwięcej głosów otrzymały: Sabina Mirska (131 głosów), Paulina Nowak (122 głosy) i Beata Grochowska (85 głosów).

Sabina Mirska działała już w poprzednich kadencjach Rady Dzielnicy Stogi. Mimo to najlepszy wynik w tych wyborach jest dla niej niespodzianką.

- Zaskoczyło mnie to. Zazwyczaj byłam gdzieś w "połowie stawki". To miłe, ale i zobowiązujące wobec mieszkańców - zaznacza pani Sabina. - Na Stogach jest masa rzeczy do zrobienia. Z naszym budżetem na pewno nie uda nam się wyremontować wszystkich chodników czy ulic, ale trzeba położyć nacisk na to, by stworzyć bezpieczne warunki do poruszania się po drogach i chodnikach. Nasi mieszkańcy chcą też zadbanych terenów zielonych, sprawnych, dobrej jakości urządzeń na placach zabaw, w należytym stanie. Będziemy działać w tych sprawach.

Paulina Nowak po raz drugi kandydowała do Rady Dzielnicy. Jak przyznaje, otrzymała dużo więcej głosów poparcia niż w trakcie wyborów, w których debiutowała. Zapewnia, że podchodzi do pracy w Radzie Dzielnicy z optymizmem.

- Trzeba próbować. Myślę, że będzie to lepsza, bardziej optymistyczna kadencja. Przed nami sporo pracy, a jednym z najważniejszych zadań jest odbudowanie zaufania mieszkańców do Rady Dzielnicy. Bardzo ważne będzie też to, by zaangażować mieszkańców Stogów do współtworzenia zmian w naszej dzielnicy. Chciałabym, by uczestniczyli w posiedzeniach Rady Dzielnicy. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby też organizowanie raz na kwartał, może częściej, spotkań z mieszkańcami, by wskazywali nam tematy, którymi powinniśmy się zająć, a także które powinniśmy zgłaszać Radzie Miasta czy pani Prezydent. To w końcu sami mieszkańcy wiedzą najlepiej, co jest na Stogach potrzebne - zwraca uwagę pani Paulina.

W trakcie dotychczasowych rozmów i spotkań mieszkańcy zwracali uwagę na to, że Stogi wymagają przede wszystkim zadbania.

- Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to nie są jakieś duże marzenia, ale bardzo istotne. Chodzi o zadbanie o estetykę dzielnicy, w tym koszenie trawników i uporządkowanie terenów parkowych. Myślę, że warto też zadbać o powrót sprzętu sportowego, który kiedyś był na terenie Pustego Stawu. Część trzeba było zdemontować ze względu na zły stan techniczny, i nikt już nie zajął się później tą kwestią. Jest też dużo potrzeb związanych z odwodnieniem podwórek czy modernizacją chodników. Na niektórych ulicach wciąż brakuje oświetlenia, co wpływa na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców - wylicza pani Paulina.

Debiutant wśród radnych

Paweł Ciopciński debiutuje w Radzie Dzielnicy. Przyznaje, że do kandydowania sprowokował go spór, jaki toczył się w Radzie przez ostatnie lata.

- Stwierdziłem, że tak nie może być i trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Mam poczucie, że mogę coś dla tej mojej dzielnicy zrobić - przyznaje pan Paweł. - Czego potrzebują dziś mieszkańcy Stogów? Na pewno równych, nowych chodników. Będę też działał w sprawie naszej plaży i prowadzącego do niej wejścia. Znajdujące się tam schody są w kiepskim stanie. Wiem, że są zabytkowe, pod ochroną konserwatorską, ale na pewno wymagają remontu. Na terenie lasu przy Pustym Stawie znajduje się natomiast stare boisko do gry w koszykówkę. Myślę, że można by się zająć także tym obiektem, zadbać o jego modernizację. Może zamiast boiska do gry w kosza stworzyć w tym miejscu kort do gry w tenisa ziemnego, ostatnio bardzo u nas popularnego... - zastanawia się.

Pan Paweł myśli też o zorganizowaniu koncertu muzycznego dla mieszkańców, np. jazzowego, ale może też muzyki alternatywnej - z myślą o młodszych. Ma też plan na dzielnicowy festyn integracyjny.

Dlaczego w wyborach ważna jest frekwencja?

Frekwencja wyborcza w tych wyborach jest bardzo ważna z kilku powodów. To od niej zależy bowiem wysokość rocznego budżetu Rady Dzielnicy na jej działalność statutową.

W związku z tym, że 22 maja zagłosowało mniej niż 14 proc. mieszkańców dzielnicy, na jednego mieszkańca zostanie przeznaczone 12 zł - daje to 116 tys. zł na działalność statutową RD.

W przypadku, gdyby w tym głosowaniu wzięło udział poniżej 5 proc. osób uprawnionych, uznano by je za nieważne. Kolejne wybory zostałyby przeprowadzone już po upływie kadencji rad dzielnic w Gdańsku, a więc w 2024 r.

Zamelduj się w Gdańsku! - miejska kampania na Stogach

Czym zajmują się radni dzielnicy?

Stogi były w ostatnich miesiącach jedyną gdańską dzielnicą, w której nie działali lokalni radni. Poprzednią Radę Dzielnicy, w styczniu tego roku, rozwiązała Rada Miasta Gdańska, ponieważ jej członkowie nie potrafili dojść między sobą do porozumienia: w efekcie nie zwoływano sesji, a tym samym nie podejmowano i nie realizowano żadnych inicjatyw na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców. I to przede wszystkim mieszkańcy tracili na tej sytuacji.

Pieniądze z budżetów Rady Dzielnicy mogą być bowiem wydawane m.in. na działania integracyjne, w tym organizację festynów dla mieszkańców, ale też na tzw. twarde inwestycje, w tym nowe ławki czy urządzenia na placu zabaw lub siłowni "pod chmurką". W niektórych dzielnicach z tych środków wyremontowano fragmenty ulic bądź chodników.

Radni są też przedstawicielami mieszkańców przed władzami Miasta w ważnych dla nich sprawach.

 

O składzie Rady Dzielnicy Stogi zdecydowało ponad tysiąc mieszkańców, a więc ponad 12 proc. osób uprawnionych do głosowania
O składzie Rady Dzielnicy Stogi zdecydowało ponad tysiąc mieszkańców, a więc ponad 12 proc. osób uprawnionych do głosowania
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Rada Dzielnicy Stogi nie umiała funkcjonować, więc została rozwiązana. Decyzję podjęła Rada Miasta

Radni wybrani. Kiedy ślubowanie?

By móc oficjalnie działać na rzecz mieszkańców, wybrani radni muszą wcześniej złożyć ślubowanie przed Przewodniczącą Rady Miasta Gdańska. Agnieszka Owczarczak, Przewodnicząca RMG wskazała radnego Cezarego Śpiewaka-Dowbora do zwołania pierwszej sesji Rady Dzielnicy Stogi, która odbędzie się 7 czerwca o godz. 17.00 w sali 003 Nowego Ratusza. Tego samego dnia o godz. 16.30 w sali obrad Rady Miasta Gdańska Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska przyjmie uroczyste ślubowanie od radnych Dzielnicy Stogi oraz wręczy zaświadczenia o wyborze.

Zgodnie z przepisami, Przewodnicząca RMG powinna bowiem w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników wyborów zwołać pierwszą sesję Rady Dzielnicy, w trakcie której wybrany zostanie zarząd Rady Dzielnicy. Pierwsze sesje prowadzą właśnie wyznaczeni przez przewodniczącą RMG miejscy radni.

Nowo wybrani radni Stogów będą działać na rzecz mieszkańców przez około 1,5 roku, a to dlatego, że kadencja gdańskich rad dzielnic upływa dwa miesiące po końcu kadencji Rady Miasta Gdańska. Ta zakończy się prawdopodobnie jesienią 2023 r.

Radni dzielnicy Stogi wybrani przez mieszkańców 22 maja 2022 r.:

 1. Ilona Maria Brzeska-Groth

 2. Paweł Janusz Ciopciński

 3. Patrycja Wanda Gawinkowska

 4. Tomasz Góralski

 5. Beata Grochowska

 6. Małgorzata Teresa Jurczak

 7. Beata Barbara Karaban

 8. Janusz Bronisław Łapszo

 9. Sylwia Agnieszka Marcinkowska

 10. Sabina Elżbieta Mirska

 11. Paulina Marta Nowak

 12. Magdalena Sabina Radosz

 13. Piotr Antoni Sporysz

 14. Tomasz Szymczak

 15. Anita Zawistowska