Groźne zmiany klimatu - jak prowadzić akcje ratownicze? W Gdańsku szkolenie z ekspertem z Kanady

Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania służb w sytuacji zagrożenia przekłada się wprost na bezpieczeństwo mieszkańców oraz minimalizowanie strat, także materialnych. Pracownicy Gdańskich Wód, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz GIWK uczyli się ostatnio skutecznego działania w kryzysie od specjalistów z Kanady.
28.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mężczyzna prowadzący wykład na sali
Szkolenie z zarządzania kryzysowego w Gdańskich Wodach z udziałem Grega Soleckiego z Kanady
fot. A. Bury/ Gdańskie Wody

Jakie są objawy zmian klimatu?

W wielu krajach Europy pojawiają się rekordowe temperatury, gwałtowne opady nawalne i powodzie. 
 
Europejska Baza Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych podaje, że tylko tego lata we Włoszech notowano średnio 32 ekstremalne zdarzenia pogodowe dziennie. W porównaniu z 2022 rokiem liczba nawałnic, gwałtownych ulew czy fal upałów wzrosła o 57 procent

Ile było deszczy nawalnych w Gdańsku?

Zmiany klimatu nie omijają także Gdańska. Świadczy o tym chociażby liczba dni z opadem nawalnym.

Zieleń i woda - gdańskie strategie i projekty dla miejskiej przyrody

- Mimo że tegoroczne wakacje należały w Gdańsku do spokojnych, warto zaznaczyć, że aż pięć razy mieliśmy do czynienia z deszczami o charakterze nawalanym od III do V stopnia. Takie epizody zdarzają się u nas co roku. Dlatego oprócz inwestycji w bezpieczeństwo przeciwpowodziowe trenujemy także umiejętności sprawnego zarzadzania akcjami kryzysowymi. Im lepiej jesteśmy przygotowani na takie ekstrema pogodowe, tym mniej są one odczuwalne dla mieszkańców i budżetu miasta – mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych.

Szkolenie z udziałem eksperta z Kanady

W siedzibie Gdańskich Wód szkolenie prowadził w tym tygodniu Greg Solecki, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Menedżerów Kryzysowych w Kanadzie, jeden z wiodących kanadyjskich ekspertów w dziedzinie zarządzania katastrofami i kryzysami, pracujący też dla ONZ i Uniwersytetu Harvarda.
- Każdy wydany na planowanie i szkolenia w obszarze zarządzania akcjami kryzysowymi dolar generuje oszczędności w usuwaniu ich skutków na poziomie siedmiu dolarów – przekonywał specjalista z Kanady, tłumacząc na czym polega kanadyjsko-amerykański System Dowodzenia Akcją (ICS).

Co to jest system ICS?

System ICS opracowano na podstawie wieloletnich doświadczeń z akcji o charakterze kryzysowym.
 
Infografika o opadach nawalnych w lipcu i sierpniu 2023 roku
 
mat. Gdańskie Wody
 
- Kiedy przeszedłem pierwszy poziom kursu ICS, aby współpracować z ukraińskimi służbami ratunkowymi podczas wojny, szybko zdałem sobie sprawę także z korzyści tego typu szkolenia w naszej spółce, której pracownicy często mają do czynienia z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi. Stąd pomysł, by kanadyjskie doświadczenia przenieść na nasz gdański grunt. Prognozy pogody coraz rzadziej się sprawdzają, a to wymusza pogłębianie umiejętności szybkiej analizy sytuacji oraz dostosowania strategii i taktyk działania. Planujemy zmianę naszej instrukcji reagowania kryzysowego z uwzględnieniem dobrych praktyk z systemu ICS – mówi Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód.

Gdańsk ćwiczy przed wielką wodą. Dziś podczas ćwiczeń "zalało" ulicę Cedrową

Szkolenia odbyły się dzięki współpracy Gdańskich Wód z Operatorami Bez Granic, którzy przeszkolili w ICS już setki operatorów wodociągów i kanalizacji wraz z innym personelem reagowania kryzysowego na całym świecie. 
 
Certyfikowany kurs zakończył się egzaminem. Wprowadził w najczęściej używany na świecie „system przywracania po katastrofach”, który sprawdza się zarówno w przypadku wielkich zdarzeń takich jak wojna, jak i w sytuacjach takich jak powodzie, wycieki chemikaliów, pożary itp.
 
oprac. RP