• Start
  • Wiadomości
  • Uroczystość pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego - w czwartek, 10 listopada

Święto Niepodległości zacznij już w czwartek, składając kwiaty pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i Związek Piłsudczyków RP Okręg Gdański w Gdańsku zapraszają na uroczystość, która stanowi wstęp do obchodów Święta Niepodległości. W czwartek, 10 listopada, złożone będą kwiaty u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego na Strzyży. Początek uroczystości - o godz. 11.
( 08.11.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kwiaty i wieńce pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego na Strzyży złożone będą, tradycyjnie już, w wigilię święta Niepodległości - w tym roku będzie to czwartek, o godz. 11. Po uroczystości - poczęstunek z kuchni polowej
Kwiaty i wieńce pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego na Strzyży złożone będą, tradycyjnie już, w wigilię święta Niepodległości - w tym roku będzie to czwartek, o godz. 11. Po uroczystości - poczęstunek z kuchni polowej
Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Józefa Piłsudskiego dramatyczna wizyta w Gdańsku 

Pomnik znajduje się na placu Józefa Piłsudskiego na Strzyży, u zbiegu ul. Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego. W tym miejscu od lat odbywają się uroczystości patriotyczne, zainicjowane przez prezydenta Pawła Adamowicza, który - wychowany od dziecka w rodzinie o wileńskich korzeniach - zawsze był sympatykiem myśli niepodległościowej, związanej z nurtem piłsudczykowskim. Takie sympatie powszechne są przede wszystkim wśród gdańskich rodzin pochodzących z Kresów dawnej Rzeczpospolitej, ale nie tylko.

Marszałek Józef Piłsudski został patronem dwóch szkół w Gdańsku

Kwiaty upamiętniające Marszałka są w Gdańsku składane trzy razy do roku: 12 maja (rocznice śmierci), 10 listopada (w wigilię Święta Niepodległości) i 22 lipca.

Ta ostatnia data stanowi pamiątkę krótkiego, ale dramatycznego, epizodu, który miał w swoim życiu Józef Piłsudski w związku z Gdańskiem. W 1917 roku został uwięziony - wraz z adiutantem, Kazimierzem Sosnkowskim - w areszcie śledczym przy dzisiejszej ul. Kurkowej.

 Józef Piłsudski w więzieniu przy Schiesstange

105 lat temu Józef Piłsudski trafił do więzienia w Gdańsku. 22 lipca upamiętniono to wydarzenie

Baner zachęcający do udziału w czwartkowej uroczystości pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego na Strzyży
Baner zachęcający do udziału w czwartkowej uroczystości pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego na Strzyży
UMG

Adiutant Marszałka został gdańszczaninem

Gdańsk z Marszałkiem łączy także postać prof. Włodzimierza Mozołowskiego, który po II wojnie światowej przyjechał tutaj z Wilna i stał się jednym z ojców-założycieli gdańskiej Akademii Medycznej. W latach 1919-1921 był dowódcą Kompanii Przybocznej Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, uczestniczył w walkach o Wilno. Był to człowiek bliski Marszałkowi. Latem 1920 r. komendant Józef Piłsudski trzymał do chrztu Janka, jedynego syna Włodzimierza Mozołowskiego. Obydwaj - ojciec i syn - zmarli w latach 70., mają wspólny grób na gdańskim Srebrzysku, w kwaterze profesorów AMG. Chrześniak Marszałka, Jan Mozołowski, w latach II wojny światowej był w Wielkiej Brytanii pilotem  318. Dywizjonu Myśliwsko-Rozpoznawczego, którego znakiem stał się herb Gdańska z numerem dywizjonu i skrzydłami - stąd określenie "Gdański".

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

  • godz. 10.45 - zbiórka pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego 
  • godz. 11 - odegranie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej
  • wystąpienia oficjalne
  • modlitwa
  • złożenie wieńców i wiązanek kwiatów u stóp pomnika (prośba organizatorów o przygotowanie wizytówek)
  • odegranie Marsza I Brygady
  • zakończenie uroczystości
  • poczęstunek z kuchni polowej, po zakończeniu uroczystości