• Start
  • Wiadomości
  • Uczniowie i rodzice, trzeba "zaklepać" miejsce w szkole ponadpodstawowej

Uczniowie i rodzice, trzeba "zaklepać" miejsce w szkole ponadpodstawowej

Wszystkim absolwentom szkół podstawowych Miasto Gdańsk przypomina o konieczności potwierdzenia chęci podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani w systemie rekrutacji. Termin mija w czwartek, 28 lipca o godz. 15.00. Kto tego nie zrobi, straci zarezerwowane miejsce. Po potwierdzeniu podjęcia nauki w danej szkole nadal będzie można napisać odwołanie o przyjęcie do innych klas i szkół w ramach rekrutacji uzupełniającej - ale po piątku, 29 lipca, gdy już gotowe będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
( Publikacja: 28.07.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Sala gimnastyczna, rzędy krzeseł, siedzą na nich dzieci: chłopcy i dziewczyny w białych bluzkach i granatowych spódnicach i spodniach
W tym roku szkolnym w rekrutacji wzięło udział ponad 6800 uczniów, z czego 34 procent to młodzież spoza Gdańska, a 104 to dzieci uchodźców z Ukrainy, które przystąpiły do egzaminu 8-klasisty
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Ile uczniów się zgłosiło? 

Miniony rok szkolny ukończyło ponad 4700 uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska. Na kolejny - 2022/23 w szkołach ponadpodstawowych przygotowano 5700 miejsc, to o tysiąc więcej niż w minionym roku.

Liczba miejsc znacząco przewyższa liczbę absolwentów, ponieważ takie jest zapotrzebowanie - do gdańskich szkół ponadpodstawowych aplikują również uczniowie, którzy pochodzą spoza Gdańska, najczęściej z okolicznych gmin. Od września naukę w gdańskich szkołach ponadpodstawowych chce podjąć ponad 6800 osób, w tej liczbie 34 procent stanowią uczniowie spoza Gdańska. Jest też 104 uczniów z Ukrainy, którzy pomyślnie zdali egzamin 8-klasisty.   

W czwartek, 21 lipca opublikowane zostały listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uczniów w rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia. Teraz jest czas na dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do szkoły, do której dany kandydat został zakwalifikowany. Termin mija w czwartek, 28 lipca, o godz. 15.

Nowości w Stypendium Fahrenheita. Będzie przyznawane także obcokrajowcom

- Chcąc zapobiegać skutkom reformy edukacyjnej wprowadzonej przez minister Annę Zalewską, w roku szkolnym 2022/23 otworzymy 36 dodatkowych klas, z czego 11 powstanie w samych liceach ogólnokształcących - mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. - Dzięki temu, jesteśmy w stanie przyjąć tysiąc więcej uczniów  w naszych szkołach, w porównaniu do ubiegłego roku. W tegorocznej rekrutacji ósmoklasiści mogli wskazać pięć szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdańska, w których chcieliby podjąć naukę.

Ostatnia szansa - na początku sierpnia rekrutacja uzupełniająca

Młodzież, która nie została zakwalifikowana do żadnej ze szkół, będzie mogła wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Od wtorku, 2 sierpnia do czwartku, 4 sierpnia 2022 roku będzie można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły na wolne miejsca, które będą widoczne na stronie internetowej naboru od piątku, 29 lipca od godziny 14.00. 

Rekrutacja uzupełniająca nie jest prowadzona w systemie elektronicznym. Kandydaci powinni napisać podanie - wniosek i dostarczyć go do szkoły dysponującej wolnymi miejscami.

Ostateczna lista osób przyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej zostanie ogłoszona przez każdą ze szkół 23 sierpnia.

Uczniowie na galowo ubrani, siedzą na krzesłach, cześć macha rękoma
Zakończenie roku szkolnego w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Miasto dba o rekrutację równowagi tak samo starannie przygotowując oferty liceów jak i techników i szkół branżowych  
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Więcej miejsc w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. O ile?

Bogumiła Bieniasz, kierowniczka Referatu Szkół w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku podkreśla, że choć nie każdy uczeń dostanie się tam, gdzie chce, Gdańsk jako jeden z niewielu samorządów dba o rekrutację równowagi. 

Program Czyste Miasto Gdańsk. Kilkanaście tysięcy uczniów rocznie zyska kompetencje ekologiczne

- Oferta jest zrównoważona, z naciskiem na szykowanie oferty w liceach ogólnokształcących, ale też i w szkołach zawodowych czyli  technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia - powiedziała Bogumiła Bieniasz. - Gdańsk dba o tę równowagę już od lat. Przyszykowaliśmy łącznie o tysiąc miejsc więcej niż mamy uczniów, którzy ukończyli szkoły podstawowe. Musieliśmy się lepiej zorganizować, zwiększyła się liczebność klas. Teoretycznie powinno być około trzydziestu uczniów w klasie, ale często jest ich więcej - 32, 33, 34 osób. To jest uzależnione od możliwości budynku, a dyrektor szkoły musi też panować przede wszystkim nad bezpieczeństwem uczniów i jakością kształcenia. Rozmawialiśmy o wszystkich możliwych przestrzeniach, które można zaadoptować na sale szkolne. 

Gdańsk tworzy dodatkowe oddziały w szkołach średnich

Przypominamy, że to nie gmina/powiat ustala kryteria rekrutacji. Wynikają one z przepisów krajowych, zatem progi punktowe do każdej z placówek zależne są od wyników kandydatów ubiegających się o miejsce w tej szkole. Aby zniwelować niekorzystne dla kandydatów warunki, wynikające ze złych zmian w systemie oświaty, które doprowadziły do zwiększonej liczebności uczniów w rocznikach, Gdańsk od kilku lat tworzy dodatkowe oddziały w szkołach średnich. Możliwości ich tworzenia są ściśle uzależnione od warunków lokalowych oraz, co jest wyzwaniem, braku nauczycieli.

Szczegółowe informacje dotyczące trwającej rekrutacji do gdańskich szkół ponadpodstawowych oraz informacja o wolnych miejscach dostępna będzie na stronie internetowej naboru.