Program Czyste Miasto Gdańsk. Kilkanaście tysięcy uczniów rocznie zyska kompetencje ekologiczne

Gdańsk rozwija edukację na niespotykaną w Polsce skalę w zakresie odpowiedzialnego postępowania z odpadami i zapobiegania ich powstawaniu. Zaprezentowany oficjalnie Szkolny Program Edukacyjny Czyste Miasto Gdańsk przewiduje masowe szkolenia od zerówek do drugich klas ponadpodstawowych. Dzięki temu dany rocznik dzieci zostanie docelowo przeprowadzony przez dziesięcioletni program podnoszenia kompetencji ekologicznych.
22.06.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Sala, ekran, na krzesłach siedzi kilka osób w różnym wieku i patrzy w ekran
Dotychczas w ramach Programu Czyste Miasto Gdańsk przeszkolono ponad 12 tysięcy dzieci z tzw. zerówek oraz drugich klas podstawowych. Od marca trwa pilotaż dla klas 4 i 6 wdrażany wspólnie z Hevelianum (zajęcia w Domu Zdrojowym).
Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Program Czyste Miasto Gdańsk. Ilu uczniów dotychczas przeszkolono? 

- To pakiet zajęć w placówkach oraz wyjazdowych, które w przystępny i obrazowy sposób pokażą dzieciom i młodzieży jak na co dzień postępować, aby wytwarzać mniej odpadów, których z roku na rok powstają coraz większe ilości, jak właściwie segregować odpady, jeśli już powstaną oraz to, że odpowiedzialne postępowanie z odpadami ma sens - wyjaśnia Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych. - Wraz z naszymi partnerami zbudowaliśmy kręgosłup programu docelowego. Takie rozwiązanie pozwoli szkolić kilkanaście tysięcy uczniów rocznie, a przede wszystkim realizować to systemowo na przestrzeni lat. 

Gospodarka odpadami: panel mieszkańca dostępny przez profil zaufany

Dotychczas w ramach Programu Czyste Miasto Gdańsk przeszkolono ponad 12 tysięcy dzieci z tzw. zerówek oraz drugich klas podstawowych. Od marca trwa pilotaż dla klas 4 i 6 wdrażany wspólnie z Hevelianum (zajęcia w Domu Zdrojowym). Intencją było zorganizowanie kontynuacji tych działań dla starszych roczników oraz - tym samym - rozwijaniem ich kompetencji ekologicznych. Obserwacje wskazywały, iż największym problemem jest utrzymanie ciągłości procesu edukacji odpadowej oraz skuteczne utrwalanie proekologicznych nawyków.

 

Gdańsk jako pierwszy tworzy pogłębiony proces edukacji tworzący logiczną całość. Od kwestii postaw konsumpcyjnych aż po metody końcowego zagospodarowania odpadów i ich wpływu na środowisko.
Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Pogłębiony proces edukacji tworzący logiczną całość

- Młodzi ludzie często wchodzą w dorosłe życie niedostatecznie ukształtowani w tym aspekcie. Kompleksowa edukacja odpadowa, jaką wdrażamy, nie funkcjonuje w szkolnej podstawie programowej - mówi Olga Goitowska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. - Problemem polskiej edukacji w zakresie gospodarki odpadami jest jej wycinkowość. Skupianie się na fragmentach systemu, np. na zasadach segregacji. Potrzebny jest pogłębiony proces edukacji tworzący logiczną całość. Od kwestii postaw konsumpcyjnych aż po metody końcowego zagospodarowania odpadów i ich wpływu na środowisko. I Gdańsk podejmuje to wyzwanie.  

„Ty też tak segreguj” – rusza wiosenna kampania edukacyjna Gdańska

Gdańsk jako pierwszy buduje to wieloetapowo i z wieloletnią perspektywą. Jest to pewnego rodzaju długofalowy eksperyment edukacyjny, który powinien stać się stałym elementem edukacyjnym dla młodego pokolenia gdańszczan. Znajomość zasad segregacji odpadów i stosowanie ich na co dzień to nasze minimum, od którego należy zacząć. Jednak w świecie konsumpcjonizmu i wygodnego życia to już zdecydowanie za mało. Odpowiedzialne postępowanie ukierunkowane na ochronę środowiska i naturalnych zasobów to przede wszystkim świadome zakupy, zapobieganie powstawaniu odpadów i minimalizowanie ich wytwarzania, oddawanie niepotrzebnych rzeczy potrzebującym, ponowne wykorzystanie, naprawianie, właściwe przekazywanie do zagospodarowania odpadów nietypowych i wiele innych postaw, których warto uczyć od najmłodszych lat.

 

poziomy_kompetencyjne_programu_edukacynego_cmg

 

Bramki edukacyjne. Co to takiego? 

Osią programu jest stworzenie tzw. bramek edukacyjnych, przez które będą przechodzili uczniowie podczas nauki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Program zakłada lekcje na poziomie oddziałów przedszkolnych „0” oraz klas: II, IV, VI i VIII, a także klas drugich szkół ponadpodstawowych. Będą prowadzone w ciekawy sposób przez wyszkolonych edukatorów, zgodnie ze specjalnie przygotowanymi do tego celu scenariuszami, a poruszane tematy i stopień trudności prowadzonych lekcji będą dostosowane do wieku uczestników. Dopełnieniem będą wizyty studyjne w Zakładzie Utylizacyjnym dla klas 8 szkół podstawowych oraz w Porcie Czystej Energii (Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w klasie 2 szkoły ponadpodstawowej.

Więcej kursów na gdańskie plaże i do zoo. Wakacyjne rozkłady jazdy już od soboty

Program Edukacyjny Czyste Miasto Gdańsk finansowany jest z opłat mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Szkoły zainteresowane uczestnictwem powinny kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego.

TV

Z optymizmem w rok 2024 - X Metropolitalne Spotkanie Noworoczne