Nowości w Stypendium Fahrenheita. Będzie przyznawane także obcokrajowcom

Podczas LII sesji Rady Miasta Gdańska jednogłośnie uchwalone zostały zmiany w przyznawaniu Stypendium Naukowego im. Daniela Fahrenheita, ufundowanego przez Prezydenta Miasta Gdańska. Stypendium przyznawane jest od 2005 roku, a powstało z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza.
03.07.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Grono gdańskich stypendystów Stypendium Fahrenheita jest z roku na rok coraz większe. Na zdjęciu - pierwszy zjazd absolwentów tego stypendium
Grono gdańskich stypendystów Stypendium Fahrenheita jest z roku na rok coraz większe. Na zdjęciu - pierwszy zjazd absolwentów tego stypendium
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Porozumienie z Uczelniami Fahrenheita

Nowy projekt stypendium powstał w porozumieniu z Uczelniami Fahrenheita. Program stypendialny Prezydenta Miasta Gdańska im. Daniela Gabriela Fahrenheita skierowany jest do studentów i doktorantów.  Ci mogą starać się o finansowe wsparcie w trzech kategoriach:

  • roczne stypendium naukowe na studia zagraniczne w wysokości od 3 000 zł do 6 000 zł miesięcznie,
  • roczne stypendium dla doktorantów cudzoziemców realizujących staż naukowy na jednej z gdańskich uczelni wyższych w wysokości 6500 zł miesięcznie,
  • jednorazowe stypendium za szczególną działalność na rzecz Miasta Gdańska w wysokości od 10 000 zł do 20 000 zł.

Konkretne wsparcie dla uzdolnionej młodzieży

Stypendium na studia zagraniczne to kontynuacja powołanego w 2005 roku stypendium naukowego Prezydenta Miasta Gdańska im. D. G. Fahrenheita przeznaczonego dla wybitnych absolwentów szkół średnich będących mieszkańcami Gdańska, podejmujących naukę na wyższych uczelniach za granicą. Celem przyznawania tej kategorii stypendiów jest objęcie pomocą materialną szczególnie uzdolnionej gdańskiej młodzieży, która po zdaniu matury ma szansę studiować na renomowanych uczelniach świata.

Właśnie wyznaczono nową kategorię stypendiów - dla doktorantów cudzoziemców odbywających staż na gdańskich uczelniach wyższych jako odpowiedź na potrzebę dostrzeżenia młodych zdolnych naukowców nieposiadających obywatelstwa polskiego, którzy wybierają nasze uczelnie w celu prowadzenia badań i odbycia stażu naukowego.

Trzecia kategoria to jednorazowe stypendia dla studentów wyróżniających się szczególną działalnością na rzecz Miasta Gdańska, których praca w wielu obszarach życia społeczno-kulturalnego zasługuje na wielkie uznanie.

Konkurs na gdańskiego Rzecznika Praw Ucznia

Reprezentacja Gdańska na międzynarodowej arenie edukacyjnej

- Program stypendialny bez wątpienia przyczynia się do budowania kapitału intelektualnego dla tworzenia elit, tak bardzo potrzebnych naszemu Miastu, Polsce i Europie. Promuje przy tym Gdańsk, zarówno w Polsce, jak i w świecie. Nadając programowi stypendialnemu imię Daniela Gabriela Fahrenheita - światowej sławy fizyka urodzonego w Gdańsku, pragniemy zaznaczyć, że był on wybitnym gdańszczaninem, o czym nie wszyscy wiedzą lub pamiętają. Stypendium naukowe noszące imię D. G. Fahrenheita dla najzdolniejszej gdańskiej młodzieży studiującej na renomowanych uczelniach świata, a także cudzoziemców odbywających staż naukowy na gdańskich uczelniach wyższych, będzie dodatkową promocją naszego miasta - argumentowano w trakcie sesji Rady Miasta Gdańska.

Więcej informacji o projekcie nowego stypendium znajduje się na stronie Uczelni Fahrenheita.

Oprac. KG

TV

Kiedyś piekarnia, dziś mieszkania. Kolejna kamienica na Biskupiej Górce wyremontowana