Konkurs na gdańskiego Rzecznika Praw Ucznia. Zgłoszenia do 15 lipca

Do jego zadań mają należeć m.in. upowszechnianie praw ucznia wśród społeczności szkół oraz zapewnienie młodzieży szkolnej merytorycznego wsparcia w zakresie korzystania ze swoich praw. W Gdańsku ogłoszono konkurs na Rzecznika Praw Ucznia. Powołanie osoby pełniącej tę funkcję jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby uczennic i uczniów gdańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
29.06.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Powołanie gdańskiego Rzecznika Praw Ucznia jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w naszym mieście. Na zdjęcie zakończenie roku szkolnego w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku
Powołanie gdańskiego Rzecznika Praw Ucznia jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w naszym mieście. Na zdjęcie zakończenie roku szkolnego w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Prezydent Dulkiewicz: - Rzecznik Praw Ucznia ma nie tyle co bronić, ale chronić uczniów

Kto może przystąpić do konkursu

Do konkursu na kandydata do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Ucznia mogą przystąpić osoby posiadające kwalifikacje do pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej na stanowisku nauczyciel-pedagog lub nauczyciel-psycholog. Wymagania dodatkowe obejmują:

  • znajomość przepisów prawa dotyczących praw ucznia, praw dziecka i praw człowieka,
  • znajomość zagadnień dotyczących działalności szkół i placówek oświatowych, w szczególności działalności szkolnych rzeczników praw ucznia,
  • wysoki poziom umiejętności organizacyjnych i społecznych,
  • umiejętność wystąpień publicznych, prowadzenia spotkań, prezentacji, negocjacji,
  • ukończone szkolenia z zakresu mediacji (min 40 godz.)

Do kiedy można przysyłać oferty

Oferty wraz z podpisaną informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy składać do 15 lipca w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 przy ul. Krzemienieckiej 1, 80-448 Gdańsk od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 lub listem poleconym na w/w adres.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, zakresu obowiązków oraz warunków wykonywania funkcji dostępne są na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 oraz poniżej:

Rzecznik Praw Ucznia - ogłoszenie

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych