• Start
  • Wiadomości
  • Tydzień rodziny: kultura czasu wolnego z dziećmi i rodzina z małym dzieckiem

Tydzień rodziny: kultura czasu wolnego z dziećmi i rodzina z małym dzieckiem

Tydzień rodziny to kampania skierowana przede wszystkim do rodziców. Od poniedziałku do piątku (24-28 maja) na naszym portalu prowadzone są rozmowy z rodzicami, specjalistami, pracownikami Gdańskiego Centrum Świadczeń. W piątek, 28 maja, wysłuchaliśmy dwóch rozmów na następujące tematy: kultura czasu wolnego z dziećmi i rodzina z małym dzieckiem
( 28.05.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu od lewej: Łukasz Wysocki (GOT), Ewa Patyk (GFIS), Paweł Golak (Hevelianum)
Na zdjęciu od lewej: Łukasz Wysocki (GOT), Ewa Patyk (GFIS), Paweł Golak (Hevelianum)
fot. gdansk.pl

 

Od godz. 17.00 słuchaliśmy rozmowy na temat: Kultura czasu wolnego z dziećmi. Gośćmi zastępczyni prezydent Gdańska Moniki Chabior byli: Łukasz Wysocki (GOT), Ewa Patyk (GFIS), Paweł Golak (Hevelianum).

- Czas wolny jest do spędzania - powiedziała Ewa Patryk z Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej. - Jest po to, by nas karmił, byśmy zbierali w nim siły. Najważniejsze, by czas wolny który spędzamy z dziećmi sprawiał nam przyjemność. 

Jak zaznaczyła Ewa Patyk, to ważne, by dzieci spędzały czas w miejscach, gdzie mają zarówno możliwość doświadczania i przeżywania, jak i spożytkowania energii. 

Zdaniem uczestniczki rozmowy, jednym z takich miejsc na mapie Gdańska jest Hevelianum. 

- Hevelianum to miejsce, w którym staramy się, by dzieci dotknęły, doświadczyły, by mogły być sobą, bo to też ważne w czasie wolnym - powiedział Paweł Golak. - Hevelianum to 20 hektarów terenów zielonych, można poznać zwierzęta i rośliny, które u nas żyją, można wejść na punkt widokowy (...). Spotykają się u nas różne pokolenia. 

O najlepszych miejsca do spędzania czasu wolnego Monika Chabior zapytała też prezesa Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Łukasz Wysocki mówił, że gdańszczanie są w szczęśliwej sytuacji, bo mamy w Gdańsku wiele alternatyw. 

- Jestem szczęśliwym tatą 9-latki i 13-latka, więc zainteresowania mają zgoła inne, tym bardziej, że synek jest chłopcem cierpiącym na rdzeniowy zanik mięśni, więc niepełnosprawność towarzyszy nam na co dzień - powiedział Łukasz Wysocki. - Mamy to szczęście, że infrastruktura w Gdańsku jest bardzo fajnie przygotowana (...). Jeżeli chcemy spędzić czas na świeżym powietrzu, to takich miejsc też jest bardzo dużo. 

Łukasz Wysocki podkreślał też, że czas wolny bywa luksusem, ponieważ ludzie w pędzie pracy i obowiązków zapominają, jak z tego czasu korzystać. Prezes GOT przytoczył własny przykład, gdzie podczas odwiedzin przyjaciół, który zachwycali się urokami Gdańska, zorientował się, że nie był na plaży od dwóch lat. 

W trakcie rozmowy poruszono też wątek świadomości rodziców, która może stać się motywacją do spędzania czasu aktywnie, nie biernie. 

- W mieście jest przestrzeń, by spróbować nowych rzeczy - powiedziała Ewa Patyk. - Szczególnie osoby o niższym statusie ekonomicznym, które stają przed wyborem - zabezpieczenie podstawowych potrzeb a takich, które wydają się rozrywką, mają szansę na to, by pójść za darmo do zoo i sprawdzić, czy to jest dla mnie. 

Kontynuując ten wątek głos zabrał Łukasz Wysocki, który przypominał, że możliwość przetestowania nowych rzeczy daje Karta Mieszkańca. 

- Ten projekt daje możliwość odwiedzenia instytucji nieodpłatnie. Poza tym daje też możliwość sprawdzenia, jakie te instytucje są, jakie mają walory. To był pierwszy produkt, który został wdrożony w mieście bez komunikacji miejskiej i miał ponad 200 tysięcy użytkowników. Ta liczba cały czas rośnie. 

WŁĄCZ PLAY, ABY POSŁUCHAĆ

 

 

Od godz. 17.40 słuchaliśmy drugiej rozmowy, która dotyczyła wsparcia oferowanego rodzinom z małymi dziećmi. Gościem Natalii Gawlik była Magdalena Kaczyńska - inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych nr 1 - Gdańskie Centrum Świadczeń.

Narodziny dziecka to dla większości rodzin ważne i oczekiwane wydarzenie wraz z którym pojawiają się nowe wyzwania, obowiązki, ale też wydatki. Z jakich form wsparcia finansowego mogą korzystać w Gdańsku świeżo upieczeni rodzice?

 

Na zdjęciu od lewej: Natalia Gawlik - dziennikarka portalu Gdańsk.pl i Magdalena Kaczyńska - inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych nr 1 - Gdańskie Centrum Świadczeń
Na zdjęciu od lewej: Natalia Gawlik - dziennikarka portalu Gdańsk.pl i Magdalena Kaczyńska - inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych nr 1 - Gdańskie Centrum Świadczeń
gdansk.pl

 

- Rodzice, którym urodziło się dziecko mogą ubiegać się trzy świadczenia: zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i świadczenie “za życiem” - powiedziała Magdalena Kaczyńska,  inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych nr 1 w Gdańskim Centrum Świadczeń. - Dwa pierwsze świadczenie wypłacane są jednorazowo w kwocie tysiąca złotych. Obowiązuje tu kryterium dochodowe - w przypadku zapomogi jest to 1922 zł na osobę, w przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego - 674 zł. Jeśli w rodzinie są dzieci, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności, jest to kwota 764 zł na osobę. 

Jak informowała Magdalena Kaczyńska, dla rodzin gdzie rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, przeznaczone jest świadczenie “za życiem”. 

- Tutaj jest szereg rozwiązań, jednym z nich jest jednorazowa forma finansowego wsparcia w wysokości 4 tys. zł. 

Aby otrzymać jedno z ww. świadczeń należy złożyć wniosek w Gdańskim Centrum Świadczeń w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od momentu narodzin dziecka. 

- Przy tych wszystkich trzech świadczeniach należy pamiętać o tym, że przy składaniu wniosków wymagane jest zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że matka dziecka jest objęta opieką medyczną. Natomiast do świadczenia za życiem dodatkowo wymagane jest specjalistyczne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia dziecka. 

Następnym wątkiem rozmowy były świadczenia, które wypłacane są rodzicom okresowo, czyli w dłuższej perspektywie. Pierwsze z nich to świadczenie rodzicielskie, które dedykowane jest osobom, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mowa o osobach bezrobotnych lub zatrudnionych na umowę o dzieło. Wysokość takiego świadczenia wynosi tysiąc zł. miesięcznie, wypłacane jest przez 52 tygodnie. 

Drugie świadczenie wypłacane cyklicznie, o które ubiegać się mogą świeżo upieczeni rodzice, to 500+. Wypłacane jest przez 12 miesięcy, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Warto pamiętać, że od momentu urodzenia dziecka rodzic ma trzy miesiące na złożenie wniosku, aby dostać świadczenie z mocą wsteczną. 

W obu ww. świadczeniach nie jest wymagane kryterium dochodowe. 

W trakcie rozmowy poruszono też temat związany z formą wsparcia, która zachęcić może rodziców do powrotu do pracy. Taką propozycją jest “gdański bon żłobkowy”, który ma celu dofinansowanie pobytu dziecka w niepublicznej placówce. 

- Świadczenie przyznawane jest na rok szkolny pod warunkiem, że umowa zawarta z placówką o świadczenie usług opiekuńczych jest również zawarta na ten sam okres - wyjaśniała Magdalena Kaczyńska. -  Wartość świadczenia uzależniona jest od wysokości opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w danej placówce. Maksymalnie możemy wypłacić bon do 500 złotych miesięcznie. Warunków do otrzymania bonu jest kilka, najważniejszy z nich to rozliczenie podatku dochodowego na terenie gminy Gdańsk. Dodatkowo jest kryterium dochodowe, które wynosi 2,5 tysiąca złotych netto na członka rodziny. 

WŁĄCZ PLAY, ABY POSŁUCHAĆ

 

Dzień rodzicielstwa zastępczego

Rodziny zastępcze w Polsce swoje święto obchodzą 30 maja. W trakcie gdańskiego “Tygodnia rodziny” ostatni dzień tj. sobota 29 maja, został przeznaczony właśnie na uhonorowanie wszystkich tych, którzy podjęli się tego zadania i podarowali swoim podopiecznym nowy dom. Rozpocznie się on webinarem z udziałem specjalistów pt. „Piecza zastępcza a adopcja – inne oblicza rodzicielstwa”. Emisja dostępna będzie od godziny 10.00 na profilu facebookowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Na zakończenie całego Tygodnia rodziny oraz Dnia rodzicielstwa zastępczego o godz. 12.00 zaplanowane zostało wręczenie przez Monikę Chabior, zastępczynię prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania podziękowań rodzinom zastępczym z 10-letnim i dłuższym stażem opieki nad dziećmi.

Transmisja z tego wydarzenia dostępna będzie na Portalu Miasta Gdańska

 

Każdorazowo po emisji rozmów przez godzinę tj. od 18.00 do 19.00, czynna będzie specjalna infolinia, pod którą będzie można uzyskać informacje dotyczące poszczególnych świadczeń, nr tel. 572 986 939. 


Przypominamy, że ostatnim punktem każdego dnia Tygodnia rodziny, są warsztaty organizowane na platformie MS Teams. Udział w nich mogą wziąć wszyscy zainteresowani po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym. Temat ostatniego, piątkowego warsztatu, który zaplanowano w godz. 18.00-19.00 to “Oferta Gdańskiej Organizacji Turystycznej - bezpłatna oferta aktywności w Gdańsku. Karta Mieszkańca - co dla rodzin?”

Zapisy na warsztaty przeprowadzane na platformie MS Teams możliwe są pod adresem mailowym: tydzienrodziny@gdansk.gda.pl