• Start
  • Wiadomości
  • Znajdź szkołę, nauczysz się zawodu, znajdziesz pracę. Tydzień Zawodowca dla gimnazjalistów od poniedziałku

Znajdź szkołę, nauczysz się zawodu, znajdziesz pracę. Tydzień Zawodowca dla gimnazjalistów od poniedziałku

Tydzień Zawodowca to okazja dla gimnazjalistów, by zastanowić się, jaką placówkę wybrać w kolejnym etapie edukacji. W programie m.in. targi szkół, spotkania z doradcami zawodowymi, Dzień Techniki i gala „Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej”. Od września będzie czekało ponad 2 tys. miejsc w technikach i ok. 950 miejsc w szkołach branżowych.
( Publikacja: 27.02.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdański Tydzień Zawodowca w 2017 roku odbywał się m.in. w SOiO CONRADINUM

- Zapraszam gimnazjalistów, którzy wahają się, jaką szkołą wybrać, by skorzystali z Tygodnia Zawodowca. Na miejscu przekonają się, że gdańskie szkoły zawodowe są nowoczesne, a ich absolwenci wchodzą na rynek pracy z dużą wiedzą, ale przede wszystkim doświadczeniem zdobytym podczas staży i praktyk, co znacząco zwiększa ich szanse na znalezienie ciekawego i dobrze płatnego zatrudnienia - mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Zachęcam do udziału w dniach otwartych także rodziców, by sprawdzili na własne oczy, jak bardzo szkoły zawodowe różnią się dziś od ich wyobrażeń z przeszłości.

  • W ramach tej imprezy 5 marca w godz. 9.00-14.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 odbędą się targi szkół. Dzięki temu w jednym miejscu będzie można poznać ofertę kształcenia wielu placówek.
  • Dzień później, 6 marca (godz. 9.00-13.00) Centrum Rozwoju Talentów zaprasza uczniów do Olivia Business Centre (Budynek Olivia Six). To okazja, by poznać swoje predyspozycje zawodowe, największe zalety, ale i wady. Specjaliści podpowiedzą, które zawody warto brać pod uwagę podczas nadchodzącej rekrutacji.
  • 7 marca (godz. 9.00-14.00) Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Samochodowych, Szkoły Ekonomiczno – Handlowe, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 zapraszają na dni otwarte. Chętni odwiedzą pracownie i porozmawiają z nauczycielami tych placówek.
  • Z kolei 8 marca między godz. 9.00 a 14.00 swoje drzwi dla gimnazjalistów otwierają Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, Państwowe Szkoły Budownictwa, Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych.
  • W tych samych godzinach, 9 marca, można odwiedzić Zespół Szkól Morskich, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Kreowania Wizerunku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.
  • Dodatkowo 10 marca między godz. 10 a 13 zaplanowano dni otwarte dla uczniów z rodzicami i osób przyjezdnych z innych gmin.

Ale to nie koniec atrakcji. Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące „Conradinym” 8 marca organizują „Dzień Techniki”. 9 marca odbędzie się natomiast gala „Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej” w Centrum Rozwoju Talentów w Olivia Business Centre. Konkurs stanowi okazję, by docenić te firmy, które szczególnie angażują i wspierają gdańskie zawodówki.


3 tys. miejsc i nowe zawody

W Gdańskich technikach uczy się obecnie 4854 uczniów, w zasadniczych szkołach zawodowych (klasy drugie i trzecie) 612, a w branżówkach (klasy pierwsze) 359. Od września na absolwentów Gdańska będzie czekało ponad 2 tys. miejsc w technikach i ok. 950 miejsc w szkołach branżowych. Oferta edukacji zawodowej w Gdańsku jest bogata. Do wyboru są m. in. zawody związane z malarstwem, budownictwem, meblarstwem, energetyką, gastronomią, turystyką czy rolnictwem.

Od nowego roku szkolnego zostaną także utworzone cztery nowe zawody: w Zespole Szkół Morskich – magazynier-logistyk, w SOiO Conradinum – technik urządzeń dźwigowych, w Państwowych Szkołach Budownictwa – technik robót wykończeniowych w budownictwie, w Branżowej Szkole I stopnia nr 5 – monter stolarki budowalnej.

Miasto inwestuje w szkolnictwo zawodowe duże środki finansowe. Wartość projektów nakierowanych właśnie na tego typu szkoły sięga blisko 50 mln zł. Większość pieniędzy to środki unijne.

W latach 2015-2020 ponad 13 mln zł ma wesprzeć szkolnictwo w publicznych samorządowych technikach i szkołach branżowych I stopnia. Środki te mają pomóc m.in. w rozwijaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy, poradnictwie zawodowym, rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych kadry. Wsparcie dotknie 2750 uczniów, 150 nauczycieli, 8 instruktorów praktycznej nauki zawodowej, 8 szkół.

Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w ramach projektu będą mogli skorzystać ze szkoleń, kursów i studiów, których celem będzie podniesienie kwalifikacji i kompetencji. Dodatkowo kadra pedagogiczna będzie brała udział w spotkaniach sieci współpracy oraz warsztatach organizowanych przez doradców zawodowych, mających na celu podniesienie wiedzy na temat poradnictwa zawodowego, roli doradztwa zawodowego w kształceniu młodzieży oraz możliwych formach rozwoju zawodowego i wpływu nauczyciela na rozwój ścieżki zawodowej młodego człowieka.

Z kolei uczniowie objęci zostaną wsparciem doradców zawodowych w postaci indywidualnych konsultacji i warsztatów grupowych. Dodatkowo skorzystają ze szkoleń zawodowych, kursów i zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje i kompetencje. Ponadto uczestnicy projektu skorzystają z płatnych, 150 godzinnych staży u pracodawców. Działania te przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy uczniów kończących szkoły zawodowe.


Nowe laboratoria i sprzęt

Ale na tym nie koniec. Miasto do września 2019 roku realizuje też projekt, w ramach którego na infrastrukturę ponadgimnazjalnych szkół zawodowych ma trafić 41,2 mln zł. Prace obejmują między innymi budowę dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie na terenie Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku oraz modernizację i adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem pracowni w  wybranych szkołach ponadgimnazjalnych w Gdańsku: Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Łączności w Gdańsku, Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku, Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku, Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. Prace adaptacyjno-modernizacyjne rozpoczną się w wakacje.

Aby gimnazjaliści świadomie wybierali dalszą ścieżkę edukacji, mogą skorzystać z pomocy specjalistów. Predyspozycje zawodowe dzieci i młodzieży można bezpłatnie zdiagnozować u pedagogów szkolnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innowacyjnej jednostce Gdańskiego Urzędu Pracy – Centrum Rozwoju Talentów.