• Start
  • Wiadomości
  • Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego: pokonać zadłużenia czynszowe, inne niż komunalne

Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego. Jak pokonać zadłużenia czynszowe w zasobach innych, niż komunalne

Zadłużenia czynszowe w mieszkaniach spółdzielczych, wspólnotowych czy wynajętych - to temat przewodni drugiej rozmowy, która odbyła się w czwartek, 17 czerwca br., w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Radca prawny Małgorzata Klisko wyjaśnia w niej, jakie prawa i obowiązki mają wierzyciele i dłużnicy. W programie wytłumaczono także, jak powinno wyglądać postępowanie dłużnika po otrzymaniu wezwania do zapłaty zaległości, a także, czy zaległości czynszowe w ww. zasobach można odpracować.
( Publikacja: 17.06.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nz. Natalia Gawlik - dziennikarka portalu Gdańsk.pl i Małgorzata Klisko - radca prawny
Nz. Natalia Gawlik - dziennikarka portalu Gdańsk.pl i Małgorzata Klisko - radca prawny
www.gdansk.pl

 

Gościem drugiej rozmowy, która odbyła się w czwartek, 17 czerwca, była: Małgorzata Klisko - radca prawny, która współpracuje z Fundacją Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

W pierwszej części programu Małgorzata Klisko informowała, że o zadłużeniu można mówić wtedy, gdy zaległość w płatnościach wynosi 30 dni. Zarówno spółdzielnie mieszkaniowe, jak i wspólnoty, wysyłają w takich sytuacjach wezwanie do zapłaty, które powinno zawierać termin płatności. W przypadku najmu, właściciel mieszkania ma prawo wypowiedzieć umowę, której warunki nie zostały spełnione.  

- Po takim wezwaniu trzeba się odezwać do wierzyciela, to podstawa - powiedziała Małgorzata Klisko. -  Z doświadczenia wiem, że w przypadku spółdzielni i wspólnot, te zadłużenia da się rozłożyć na raty. Ważne, by nie unikać kontaktu z zarządcami nieruchomości. 

Jeśli dłużnik unika kontaktu, nie odpowiada na wezwanie do zapłaty, wierzyciel kieruje do sądu pozew o zapłatę należności. Następnie sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nakaz ten wysyłany jest wraz z pozwem do dłużnika, który ma 14 dni na złożenie sprzeciwu. 

Gdy i te działania nie przynoszą skutku, sprawą dłużnika zajmuje się komornik. Jeśli może zająć pensję czy emeryturę, podejmuje takie kroki. Jeśli nie jest to możliwe, komornik zajmuje mienie dłużnika - ruchome, jak samochód czy sprzęty domowe. Gdy mowa o dużym zadłużeniu, taka historia może skończyć się dla dłużnika utratą mieszkania.

Małgorzata Klisko podkreślała, że w przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w większości sytuacji jest szansa na polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia. Płatność ratalna, umorzenie odsetek, a nawet odpracowanie długu - takie formy oddłużenia są często praktykowane. 

Sytuacja ma się inaczej, gdy mowa o najmie. Jak zaznaczała Małgorzata Klisko, właściciel nieruchomości nie ma interesu w tym, by umarzać czy pozwolić odpracować dług, więc w tym przypadku szanse na polubowne rozwiązanie sporu, są niewielkie.  

 

ZAPRASZAMY DO POSŁUCHANIA CAŁEJ ROZMOWY

 

W piątek, 18 czerwca, w ostatniej odsłonie tegorocznego cyklu porozmawiamy o wsparciu dla przedsiębiorców w związku z Covid-19.

Gośćmi rozmowy będą:

  • Magdalena Dering - zastępca kierownika Działu Programów Rynku Pracy, Gdański Urząd Pracy
  • Łukasz Kłos - zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, UM w Gdańsku
  • Tomasz Palak - radca prawny, Stowarzyszenie Ovum
  • Tomasz Robaczewski - starszy inspektor wojewódzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Transmisja od godz. 13.00.


Przy realizacji programu dedykowanego bezpieczeństwu finansowemu gdańszczan, współpracują: Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Komenda Miejska Policji, Gdański Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, Pomorska Izba Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych oraz Gdańskie Centrum Multimedialne. 

 

CZYTAJ

DZIEŃ 1 TBE: Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Gdzie skierować pierwsze kroki, gdy mamy problemy finansowe?

DZIEŃ 2 TBE: O bezpieczeństwie seniorów na Tygodniu Bezpieczeństwa Ekonomicznego

DZIEŃ 3 TBE: Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych - upadłość konsumencka

DZIEŃ 4 TBE: TBE - zaległości czynszowe w mieszkaniu należącym do gminy. Jak sobie z nimi poradzić?