Trzecia seria konsultacji społecznych nt. PKM Południe

W przyszłym tygodniu rusza trzecia, ostatnia seria spotkań informacyjnych dla mieszkańców związana z projektem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Południe. To inwestycja, która ma kluczowe znaczenie dla komunikacji nie tylko w obrębie południowych dzielnic Gdańska, ale też w południowej części aglomeracji trójmiejskiej. W poniedziałek, 14 listopada, z planami budowy nowej linii kolejowej będzie można się zapoznać w hotelu Zatoka na Oruni, a dzień później w hotelu Platan na Łostowicach. 
( 10.11.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na obszarze Gdańsk - Południe, gdzie ma przebiegać nowa linia kolejowa mieszka obecnie kilkadziesiąt tysięcy osób, a docelowo będzie ich ponad 100 tysięcy
Na obszarze Gdańsk - Południe, gdzie ma przebiegać nowa linia kolejowa mieszka obecnie kilkadziesiąt tysięcy osób, a docelowo będzie ich ponad 100 tysięcy
fot. Piotr Wittman/ gdansk.pl

W jakich miejscach zaplanowano spotkania?

W ramach kolejnej serii konsultacji społecznych odbędzie się 5 spotkań. Wszystkie zaplanowano tam, gdzie będzie przebiegać nowa linia kolejowa. Dlatego pierwsze dwa spotkania odbędą się w Gdańsku, a pozostałe trzy w gminach: Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo.
 
W poniedziałek, 14 listopada, w hotelu Zatoka (Trakt św. Wojciecha 149) o godz. 17.00 zaplanowano spotkanie dla mieszkańców dzielnic: Orunia Górna - Gdańsk Południe, Orunia - św. Wojciech - Lipce oraz Chełm. 
 
We wtorek, 15 listopada, w hotelu Platan (ul. Niepołomicka 36) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców dzielnicy Ujeścisko Łostowice oraz miejscowości Kowale. 
 
Wszyscy mieszkańcy będą mogli nie tylko poznać proponowany przebieg PKM Południe i możliwe lokalizacje nowych przystanków, ale przede wszystkim podzielić się swoimi opiniami i oczekiwaniami wobec tego projektu. 

Będą transmisje na żywo z dwóch spotkań

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w salach podczas spotkań stacjonarnych PKM zachęca także do śledzenia transmisji online oraz zadawania nam pytań za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej "Formularza kontaktowego"

Projekt PKM Południe nabiera kształtów. Właśnie podpisano umowę na przygotowanie STEŚ

Trzecia seria spotkań informacyjnych odbędzie się w tych samych lokalizacjach i w podobnej formule jak pierwsze konsultacje zorganizowane w kwietniu. Podobnie, jak wówczas także w przyszłym tygodniu dla tych mieszkańców, którzy nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniu osobiście odbędą się transmisje online na kanale YouTube PKM.
 
Na tym kanale można zobaczyć też nagrania z kwietniowych spotkań informacyjnych oraz 3-minutowy film, pokazujący na czym polega projekt PKM Południe.
 
Z pięciu zaplanowanych w listopadzie spotkań informacyjnych dwa będą transmitowane na żywo
mat. PKM
Zaplanowano dwie transmisje live: jedną ze spotkania w Gdańsku (15 listopada), a drugą ze spotkania w Kolbudach (17 listopada), gdyż na obu spotkaniach w Gdańsku przedstawiane będą mieszkańcom te same materiały dotyczące całego aglomeracyjnego odcinka PKM Południe. I analogicznie na wszystkich trzech spotkaniach w regionie zobaczyć można będzie tę samą prezentację projektu przygotowaną dla mieszkańców wszystkich 3 gmin.

W projekcie znalazło się 12 zmian

Podczas drugiej serii spotkań informacyjnych projektu PKM Południe mieszkańcy zgłosili szereg postulatów, które przez ostatnich 5 miesięcy analizował nasz zespół projektowy wraz z projektantami.
 
W ramach drugiego etapu Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ) do projektu PKM Południe wprowadzono  – w porównaniu do wersji prezentowanej podczas poprzedniej tury konsultacji – następujące 12 zmian:
 
 • Dostosowano rozwiązania pasażerskie na przystanku „Gdańsk Łostowice – Świętokrzyska” do koncepcji węzła drogowego – Odcinek nr 1
 • Zapewniono obustronne dojście na peron w ramach przystanku „Gdańsk Wielkopolska” – Odcinek nr 2
 • Dostosowano stację „Gdańsk Świętokrzyska – Węzeł Kowale” do funkcji kończenia biegu pociągów aglomeracyjnych – Odcinek nr 2
 • Odsunięto przystanek osobowy „Kowale” o ok. 20 m w kierunku północnym od istniejących zabudowań (postulat podczas II tury spotkań informacyjnych) – Odcinek nr 3
 • Przewidziano parking przy przystanku osobowym Kowale wraz z dojazdem od ul. Ofiar Grudnia 70 przy wykorzystaniu miejskich działek – Odcinek nr 3
 • Przekroczenie obwodnicy trójmiejskiej nową linią kolejową planowane jest dołem – Odcinek nr 3
 • Wprowadzono korektę łuku trasy kolejowej „na wysokości” ul. Straszyńskiej 15 poprzez odsunięcie się od zabudowań – Odcinek nr 3
 • Zapewniono dojazd na pola uprawne w rejonie miejscowości Jankowo Gdańskie w postaci obiektu inżynieryjnego – Odcinek nr 3
 • Przystanek osobowy „Pruszcz Gdański Kupiecka” został przewidziany jako docelowy do budowy i przekazany do dalszych konsultacji z zarządcą linii PKP PLK – Odcinek nr 4
 • W zakresie przystanku osobowego „Bielkówko” zmieniono rozwiązanie skrzyżowania linii kolejowej z drogą na przejazd kolejowo-drogowy. Dojście na peron zostało zapewnione z przejazdu. Dokonano relokację peronu na drugą stronę przejazdu – Odcinek nr 4
 • Zmieniono rozwiązania stacyjne w zakresie posterunków „Goszyn” oraz „Straszyn Prędzieszyn” dostosowując do docelowej oferty przewozowej – Odcinek nr 4
 • Uwzględniono w rozwiązaniach układy drogowe wynikające z MPZP (konieczna korekta przyjętych założeń w MPZP w zakresie ul . Leszczynowej) – Odcinek nr 5
Szczegółową mapę rekomendowanego przebiegu linii PKM Południe uwzględniając już wyżej wymienione zmiany można zobaczyć w zakładce PLANOWANY PRZEBIEG
 
Warto się z tymi materiałami zapoznać, aby jak najlepiej przygotować się do dyskusji z projektantami linii kolejowej podczas listopadowej serii spotkań informacyjnych.
 
Prezentowany przebieg PKM Południe ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest jeszcze ostatecznym projektem, lecz tylko propozycją zawartą w STEŚ
Prezentowany przebieg PKM Południe ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest jeszcze ostatecznym projektem, lecz tylko propozycją zawartą w STEŚ
mat. PKM
Druga seria spotkań informacyjnych dotycząca projektu PKM Południe odbyła się w czerwcu i miała formę dyżurów projektantów i przedstawicieli PKM.
Za przygotowanie dokumentacji STEŚ odpowiada, wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez PKM SA, firma TPF, która wcześniej zrealizowała m.in. modernizację stacji Gdynia Główna oraz projekt architektoniczny Gdański Business Center w Warszawie. Koszt opracowania wyniesie 4,45 mln zł.