• Start
  • Wiadomości
  • Projekt PKM Południe nabiera kształtów. Właśnie podpisano umowę na przygotowanie STEŚ

Projekt PKM Południe nabiera kształtów. Właśnie podpisano umowę na przygotowanie STEŚ

W piątek, 11 czerwca 2021 roku, samorządowa spółka PKM SA podpisała z firmą TPF Sp. z.o.o. umowę na przygotowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ) dla projektu PKM Południe. W wydarzeniu, które odbyło się w Starej Wozowni, części Hevelianum, wzięli udział także marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz samorządowcy z gmin, które swoim zasięgiem obejmie projekt PKM Południe.
11.06.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nz. od lewej: Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA i Grzegorz Placek, dyrektor zarządzający TPF Sp. z o.o
Nz. od lewej: Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA i Grzegorz Placek, dyrektor zarządzający TPF Sp. z o.o
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Oddana do użytku w 2015 roku linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej otworzyła komunikacyjnie Trójmiasto w kierunku zachodnim, w kierunku Kaszub PKM Południe będzie kolejną nitką linii PKM prowadzącą od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do południowych dzielnic Gdańska, a następnie połączenia jej z istniejącą linią kolejową nr 248 (PKM), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła).

Choć nie jest to wersja ostateczna, jest prawdopodobne, że w taki sposób będzie przebiegać nowa linia kolejowa PKM Południe
Choć nie jest to wersja ostateczna, jest prawdopodobne, że w taki sposób będzie przebiegać nowa linia kolejowa PKM Południe
mat. prasowe

 

Województwo pomorskiego od wielu lat inwestuje w linie kolejowe, od wielu lat staramy się rozwijać transport szynowy w naszym regionie - powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego podczas podpisania umowy na wykonanie STEŚ - Jest na to kilka przykładów: całkowicie nowa linia kolejowa o długości 20 km, która została wybudowana staraniem samorządu województwa przy znaczącym wsparciu prezydenta Miasta Gdańska w pierwszym etapie, a w drugim etapie prezydenta Gdyni. Pomorska Kolej Metropolitalna to jedyna linia, która w tamtym czasie była zbudowana od zera. Zdecydowaliśmy się na to, żeby w Regionalnym Programie Operacyjnym, w części kolejowej, nie inwestować wyłącznie w tabor, ale też w modernizację linii, które zapewnią transport do innych, rozwiniętych ośrodków gospodarczych województwa pomorskiego z większym tempem niż 40 kilometrów na godzinę. Dlatego też w końcowej fazie modernizacji jest linia kolejowa nr 207 Grudziądz  - Malbork. Na linii 405 Szczecinek - Słupsk - Ustka wykonywane są ostatnie poprawki. W tym samym czasie zakupiliśmy 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych. (...) Inwestujemy w tabor. Wkrótce będą też dostarczone pociągi hybrydowe.

Mieczysław Struk wyjaśniał także, dlatego rozwój komunikacyjny dzielnicy Gdańsk - Południe jest ważny. Jak podkreślał marszałek, w tym rejonie zamieszkuje aktualnie kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, a docelowo będzie ich ponad 100 tys. 

- Trudno jest nie planować rozwoju miasta bez sprawnego transportu, dlatego postanowiliśmy w tej sprawie współdziałać - dodał Mieczysław Struk. -  Po doświadczeniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wiemy, że nie wystarczy wybudować linii kolejowej do ściśle określonego punktu, np. do lotniska. Trzeba zapewnić łączność z pozostałą częścią infrastruktury kolejowej regionu. 

Marszałek podkreślał, że celem podejmowanych działań nie jest obsługa poszczególnych dzielnic Gdańska, lecz połączenie z regionalnym systemem transportowym, który obejmuje także gminy ościenne, np. Żukowo, Pruszcz Gdański czy Kolbudy. 

- Wchodzimy na ścieżkę projektowania marzenia, które staje się realne. Wszystkim zaangażowanym w ten proces bardzo dziękuję - dodał Marszałek Struk. 

Za realizację dokumentacji powstałej na mocy podpisanej dzisiaj umowy, będzie odpowiadała firma TPF Sp. z o.o., która wcześniej zrealizowała m.in. modernizację stacji Gdynia Główna oraz projekt architektoniczny Gdański Business Center w Warszawie. Spółka TPF wygrała ogłoszony przez PKM SA przetarg na STEŚ dla projektu „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II – Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” (w skrócie: PKM Południe), oferując opracowanie dokumentacji za 4,45 mln zł.

Gdańsk. Przystanek PKM Brętowo
Gdańsk - przystanek PKM Brętowo
mat. PKM SA


- Dzisiaj nie możemy powiedzieć kiedy ta linia powstanie, terminów nie podajemy, wykonujemy jednak nie pierwszy, a kolejny krok - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - To ważna inwestycja dla Gdańska - Południe, jak i dla rozwijania metropolii w naszym obszarze. Wierzę, że PKM Gdańsk Południe i dalej, powstanie. Dajemy sobie na to szansę, bo chcemy myśleć z troską o tym, co dzisiaj, ale także o przyszłych pokoleniach. 

Następnie głos zabrał Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA, który wyjaśniał, że Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe jest opracowaniem przedprojektowym. Oznacza to, że służyć ma określeniu założeń technicznych przyszłej inwestycji, jej efektywności ekonomicznej oraz uzyskaniu decyzji środowiskowej. Następnie Grzegorz Mocarski zaprezentował, gdzie miałaby przebiegać linia kolejowa, jednocześnie zaznaczając, że zamysł ten może ulec zmianie. Jak podkreślał prezes Moczarski, najistotniejsze w tym planie są odcinki nr 1 i nr 2. 

- Bez wyjścia z tych dwóch odcinków całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe do zrealizowania - powiedział Grzegorz Mocarski

W ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla PKM Południe analizowane będą następujące odcinki:

  • Odcinek 1 – budowa/przedłużenie linii kolejowej o długości ok. 4 km od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku południowych dzielnic Gdańska do pętli Łostowice – Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych istniejącego tam węzła integracyjnego.
  • Odcinek 2 – budowa (przedłużenie odcinka 1) nowej linii kolejowej o długości ok. 3,5 km od węzła integracyjnego Gdańsk Łostowice – Świętokrzyska w kierunku zachodniej obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego Kowale wraz z budową tego węzła.
  • Odcinek 3 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 6-7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w istniejącą linię kolejową nr 229, pomiędzy Straszynem i Goszynem.
  • Odcinek 4 – modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła – Pruszcz Gdański o długości ok. 25 km.
  • Odcinek 5 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w linię kolejową nr 248 (PKM), pomiędzy przystankami Gdańsk Jasień i Gdańsk Kiełpinek.
 
Nz. Jakub Pietruszewski - dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego i Tomasz Woźniczka, wiceprezes zarządu spółki PBS
Nz. Jakub Pietruszewski - dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego i Tomasz Woźniczka, wiceprezes zarządu spółki PBS
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

W trakcie spotkania podpisano też drugą umowę, która zawarta została pomiędzy Jakubem Pietruszewskim - dyrektorem Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego i Tomaszem Woźniczką - wiceprezesem zarządu spółki PBS. W ramach tej umowy przeprowadzone zostaną m.in. badania zachowań transportowych mieszkańców oraz pomiary natężenia ruchu drogowego i pasażerskiego. 

ZOBACZ KONFERENCJĘ, PODCZAS KTÓREJ PODPISANO UMOWĘ: