• Start
  • Wiadomości
  • Sytuacja osób niepełnosprawnych w obliczu koronawirusa. Stanowisko Unii Metropolii Polskich

Sytuacja osób niepełnosprawnych w obliczu koronawirusa. Stanowisko Unii Metropolii Polskich

Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa i wprowadzone w związku z tym obostrzenia dotykają także osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Placówki opiekuńcze podejmują działania mające na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami, ale potrzebne są przede wszystkim rozwiązania systemowe. Unia Metropolii Polskich wystosowała pismo do minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z propozycją takich rozwiązań.
( 01.04.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zdjęcie ilustracyjne
W trudnym czasie pandemii niepełnosprawni i ich opiekunowie potrzebują także wsparcia (zdjęcie ilustracyjne)
fot. Zoran Stupar z Pixabay

 

Stanowisko Unii Metropolii Polskich dotyczyło przede wszystkim takich kwestii jak większa dostępność informacji dla osób niesłyszących, możliwość otrzymania zwolnienia opiekuńczego dla osób zajmujących się dorosłym niepełnosprawnym, przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności, czy automatyczne przedłużenie kart parkingowych dla osób z niepełnoprawnościami. Pełne stanowisko UMP znajduje się na końcu artykułu.


Gdański “Autobus SOS – pomoc” dla osób w kryzysie bezdomności działa aż do odwołania


Na co dzień organizacje pozarządowe we współpracy z gminą podejmują różne działania mające na celu wspieranie rodzin, w których znajdują się osoby z niepełnosprawnościami, w ich codziennym funkcjonowaniu. Niestety z uwagi na wprowadzony stan epidemii usługi asystenckie i opiekuńcze zostały znacznie ograniczone lub zawieszone m.in. z uwagi na rezygnację z pracy osób realizujących te zadania. Część z nich przebywa na zasiłkach opiekuńczych, część z uwagi na pozostawanie w grupie ryzyka korzysta z urlopów lub zwolnień lekarskich. Jednak w placówkach edukacji specjalnej, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz w ośrodkach wsparcia (WTZ, ŚDS) prowadzone są zajęcia on-line. Nauczyciele, terapeuci i instruktorzy pozostają w codziennym kontakcie ze swoimi uczniami i uczestnikami. Nie tylko prowadzą z nimi zajęcia, przekazują materiały do terapii ale również prowadzą z nimi towarzyskie rozmowy, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami poradzenie sobie z emocjami, stresem i rosnącym napięciem.


Koronawirus. Nie wychodzisz z domu i potrzebujesz pomocy? Zadzwoń

 Nasze możliwości są bardzo ograniczone i skupiamy się głównie na zadbaniu o dobrostan psychiczny osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Dajemy z siebie tyle ile tylko to jest możliwe przez skype, facebook, rozmowy telefoniczne, a tam gdzie to niezbędne przez osobiste towarzyszenie - mówi Joanna Cwojdzińska, przewodnicząca zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Gdańsku.


Wspierają rozmową. Telefon wsparcia dla osób, które czują się samotne w czasie trwania epidemii


Ważnym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznych warunków życia mieszkańcom Zespołu Mieszkań Społecznych, w ramach którego wsparcie otrzymuje 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu. W związku z zamknięciem ośrodków wsparcia wszyscy mieszkańcy pozostają w izolacji domowej 24 godziny na dobę. Wymagało to przeorganizowania pracy zespołu asystentów, zmiany zasad funkcjonowania domu i wprowadzenia nowych form wsparcia.


Wzajemne wsparcie w walce z koronawirusem


Kolejnym obszarem, w którym wspierane są osoby z niepełnosprawnościami, jest aktywizacja zawodowa. Chociaż wszystkie formy szkoleń i indywidualne spotkania zostały zawieszone, to osoby, które pozostają w zatrudnieniu otrzymują wsparcie trenera pracy, psychologa, specjalisty ds. wsparcia. W tym trudnym dla przedsiębiorstw czasie, istotne jest aby niepełnosprawni pracownicy nie utracili zatrudnienia. Pracodawcy, którzy współpracują z PSONI wykazali ogromne zrozumienie dla sytuacji osób z niepełnosprawnościami i deklarują chęć kontynuowania ich zatrudnienia.

Jesteśmy, aby pomagać!

- Najważniejsze i najskuteczniejsze jest jednak to co wspólnie robimy lokalnie - NGO, grupy samopomocowe z zaangażowaniem naszych samorządowych służb i jednostek. Najlepszym przykładem jest pomoc żywnościowa. Wszyscy jak jeden mąż możemy zrobić coś jeszcze. Weźmy do ręki telefony , przejrzyjmy spisy osób w nich zawarte i wykonajmy telefon do tych, do których od dawna nie dzwoniliśmy - przekonuje Ewa Kamińska, pełnomocniczka prezydenta ds. osób niepełnosprawnych.


Szyją maseczki higieniczne dla pracowników szpitali. Jak możesz pomóc?

Zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunowie pozbawieni zostali możliwości korzystania z placówek oświatowych, ośrodków wsparcia, bogatej oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz aktywności społecznej. Zmuszeni poprzez sytuację do spędzania całych dni w domu, bez kontaktów ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, rówieśnikami oczekują wsparcia i pomocy psychologicznej. Uruchomione zostały teleporady psychologów, pedagogów, logopedów. Utworzono w mediach społecznościowych grupy zamknięte, do których przeniosło się życie towarzyskie i społeczne.

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, którzy w tej wyjątkowej sytuacji doświadczają trudności mogą skontaktować się aby porozmawiać o swojej sytuacji z Ewą Kamińską telefonicznie pod numerem 603 530 163 lub też mailowo, wysyłając wiadomość na adres: ewa.kaminska@gdansk.gda.pl.

- To trudny czas, nie jesteś sam, obchodzi mnie twój los - podkreśla Ewa Kamińska, pełnomocniczka prezydenta ds. osób niepełnosprawnych.

 

PISMO (kliknij w grafikę, aby powiększyć)

0001 mala
0002 mala

 

oprac. WG

 

TV

Międzynarodowe Targi Bursztynu i Biżuterii Amberif Spring 2023