• Start
 • Wiadomości
 • Matura 2024. Gdańscy uczniowie zakończyli egzamin z języka polskiego

Matura 2024. Gdańscy uczniowie zakończyli już egzamin z języka polskiego. W środę matematyka

Punktualnie o godz. 9, we wtorek, 7 maja, rozpoczął się pierwszy egzamin maturalny. Przystąpiło do niego 4293 uczniów z liceów, techników oraz szkół branżowych. Z jakimi tematami mierzyli się w tym roku abiturienci? - Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze egzaminacyjne.
07.05.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
sala gimnastyczna w szkole, widać rozstawione kilkadziesiąt stolików, każdy oddalony od siebie o kilka metrów, przy nich siedzą młodzi maturzyści
Matura 2024 rozpoczęta. Na pierwszy ogień - egzamin z języka polskiego
fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Jakie tematy wypracowań?

Uczniowie zdający we wtorek maturę w Formule 2023 musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów:

 • Bunt i jego konsekwencje dla człowieka
 • Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?

W pracach należało odwołać się do: 

 • lektury obowiązkowej
 • innego utworu literackiego, mógł to być utwór poetycki
 • wybranych kontekstów

Maturzyści zdający egzamin w Formule 2015 pisali natomiast wypracowania na takie tematy:

 • Bunt czy pokora - którą postawę życiową powinien wybrać człowiek, by uczynić świat lepszym? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. III, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. 
 • Co sprawia, że człowiek zyskuje szacunek innych ludzi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Potopu Henryka Sienkiewicza oraz do wybranych tekstów kultury. 
 • Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij (zinterpretować należało utwór Urszuli Kozioł: “Ulga na wiosnę”)

Wszystkie tegoroczne formularze egzaminacyjne z języka polskiego znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dobre nastroje wśród maturzystów

Po zakończonym we wtorek egzaminie zdecydowana większość zdających miała doskonałe humory. Zarówno w internecie, jak i w prywatnych rozmowach dominują komentarze, iż tegoroczna matura z języka polskiego należała do łatwych. Oceniają tak także nasi rozmówcy. 

- Była wręcz banalna. Obawiałem się, że ta matura będzie trudniejsza, a było dużo łatwiej niż na wszystkich próbnych egzaminach, do których dotąd podchodziliśmy. Jestem bardzo zadowolony - zapewnia Paweł Boguszewski, maturzysta z XV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, który zdawał egzamin w Formule 2023. - Zadowoleni byli też wszyscy koledzy i koleżanki, z którymi rozmawiałem. Wszyscy spodziewali się, że będzie ciężej. 

Paweł napisał wypracowanie na temat: “Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?”.

W podobnym tonie wypowiada się jego kolega z klasy, Michał Zabrocki. 

- W porównaniu do egzaminów maturalnych z poprzednich lat, tegoroczny wydawał się dość łatwy. Przyjemne były na pewno tematy rozprawek. Na wszystkie pytania odpowiedziałem. Nie spotkałem się z opiniami, by komukolwiek z moich znajomych ten egzamin sprawił jakąś trudność. Wszyscy byli zadowoleni - przyznaje Michał Zabrocki, który także wybrał temat “Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?”.

na zdjęciu kilkunastu maturzystów, każdy siedzi przy jednym stoliku
W tym roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 4293 uczniów z liceów, techników oraz szkół branżowych w Gdańsku
fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

W której szkole najwięcej maturzystów?

W szkołach w Gdańsku do egzaminu maturalnego zgłoszono łącznie 4293 osoby, w tym:

 • ze szkół samorządowych - 3 533 uczniów
 • ze szkół niesamorządowych - 760 uczniów.

Patrząc na typ szkoły:

 • w liceach ogólnokształcących maturę zdaje w tym roku - 2 670 uczniów
 • w technikach - 1 558 uczniów
 • a branżowych szkołach II stopnia - 65 uczniów.

Szkołą z największą liczbą zdających jest Technikum nr 13 w Zespole Szkół Energetycznych - zgłoszonych jest tu 198 maturzystów.

Rozpoczął się Rowerowy Maj, już po raz dziesiąty

Matura w dwóch formułach

W tym roku egzaminy - podobnie jak przed rokiem - odbywają się w dwóch formułach: Formuła 2023 i Formuła 2015.

Egzamin w "starej" formule 2015 zdają absolwenci 3-letnich liceów i 4-letnich techników - to matura dla uczniów po gimnazjum, których nie objęła reforma edukacji przeprowadzona przed siedmioma laty.

Wśród tegorocznych maturzystów jest pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników, który będzie zdawać egzamin w formule 2023. Absolwenci liceów maturę w takiej formule po raz pierwszy zdawali w ubiegłym roku. 

Maturzyści mają 240 minut na rozwiązanie zadań - zgodnie z formułą 2023 lub 170 minut - w “starej” formule.

na zdjęciu trzy maturzystki w galowych strojach, siedzą każda przy swoim stoliku
Z tegorocznym egzaminem dojrzałości mierzą się m.in. uczniowie XV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Matura z języka polskiego, czyli czego wymaga się od tegorocznego maturzysty

Pisemny egzamin z języka polskiego odbywa się na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Poziom podstawowy jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów zdających maturę.

Podstawowy egzamin składa się z trzech części:

 • język polski w użyciu (czytanie ze zrozumieniem, znajomość zasad, poprawna polszczyzna, argumentowanie, notatka syntetyzująca);
 • tekst historyczno-literacki (znajomość problematyki lektur obowiązkowych);
 • wypracowanie - dwa tematy do wyboru. Maturzysta powinien odwołać się do co najmniej jednego utworu z obowiązkowej listy lektur i dwóch kontekstów - społecznych, kulturowych, politycznych itd. (wypracowanie na minimum 300 wyrazów).

Część rozszerzona matury z języka polskiego to wypracowanie, na którego napisanie uczniowie mają maksymalnie 210 minut.

Osoby zdające egzamin w Formule 2023 mogą zdobyć 60 punktów ze wszystkich trzech części. Z kolei w Formule 2015 - 70 punktów z testu i wypracowania.

Harmonogram matur w roku szkolnym 2023/2024

7 maja 2024 - język polski (poziom podstawowy),

8 maja 2024 - matematyka (poziom podstawowy); język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony),

9 maja 2024 - język angielski, język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy),

10 maja 2024 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony), język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),

13 maja 2024 - język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny), filozofia (poziom rozszerzony),

14 maja 2024 - biologia (poziom rozszerzony), język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),

15 maja 2024 - matematyka (poziom rozszerzony), język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),

16 maja 2024 - chemia, historia muzyki (poziom rozszerzony),

17 maja 2024 - geografia (poziom rozszerzony), język mniejszości narodowych (poziom podstawowy),

20 maja 2024 - język polski, język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony),

21 maja 2024 - historia (poziom rozszerzony), język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),

22 maja 2024 - informatyka, historia sztuki (poziom rozszerzony),

23 maja 2024 - fizyka (poziom rozszerzony), język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

POWODZENIA !!!

TV

Spotkanie prezydent Aleksandry Dulkiewicz z mieszkańcami Osowej