Wybitne talenty dostrzeżone - stypendia naukowe prezydenta miasta dla 426 gdańskich uczniów

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 na Chełmie wręczono jednorazowe stypendia dla najlepszych gdańskich uczniów w czterech kategoriach. Pośród 426 uczniów wyróżnionych we wtorek 10 stycznia, znaleźli się najlepsi maturzyści, laureaci lub finaliści olimpiad i turniejów przedmiotowych oraz wybitne talenty.
( 11.01.2023 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Uroczystość rozdania jednorazowych stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska dla najzdolniejszych gdańskich uczniów, 10 stycznia 2023
Uroczystość rozdania jednorazowych stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska dla najzdolniejszych gdańskich uczniów, 10 stycznia 2023
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

W jaki sposób wyłania się uczniów stypendystów?

Stypendia zostały przyznane w pięciu kategoriach, w ramach których powołana Komisja stypendialna oraz Komisja dyplomowanych tutorów dokonała oceny osiągnięć uczniów i wyłoniła, a także przedstawiła proponowaną listę stypendystów Prezydentowi Miasta Gdańska.

Całość środków budżetowych przeznaczonych na jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych i maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego za rok szkolny 2021/2022 to kwota 378 300 zł.

W sumie otrzyma je 735 stypendystów (laureaci 309 stypendiów sportowych otrzymają je 12 stycznia), a wśród nich:

  • najlepsi maturzyści, których wnioski ocenione zostały w ramach kategorii I,
  • uczniowie - laureaci i finaliści olimpiad, mistrzostw, konkursów i turniejów naukowych oraz sportowych, których wnioski ocenione zostały w ramach kategorii od II do IV,
  • uczniowie, którzy w ramach swoich zainteresowań osiągają “znakomite i efektowne” wyniki oceniane w kategorii V. W kategorii V stypendysta realizuje w trakcie roku szkolnego indywidualny program stypendialny opracowany dla niego przez wyznaczonego dla tego stypendysty tutora.
Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium wręczała uczniom prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz...
Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium wręczała uczniom prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz...
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Kto może ubiegać się o stypendium dla najlepszych uczniów w Gdańsku?

Warunkiem ubiegania się o stypendium w każdej z pięciu kategorii było uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania, wymaganej w poszczególnych kategoriach średniej ocen oraz aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Kategoria I – stypendia dla najlepszych maturzystów

Stypendium otrzymali absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy: uzyskali najwyższy średni wynik procentowy w danej szkole z egzaminu maturalnego z części obowiązkowej i jednego przedmiotu dodatkowego liczony łącznie, a także laureaci/finaliści olimpiad międzynarodowych lub ogólnopolskich, czy osiągający czołowe miejsca w konkursach/turniejach międzynarodowych, ogólnopolskich lub wojewódzkich.

Na wypłatę stypendiów w kategorii I przeznaczono 15 000 zł. Stypendystami w kategorii I zostało 5 maturzystów. Dla każdej z tych osób przyznano stypendium w wysokości 3 000 zł.

Jak wychowywać dzieci i nastolatki do spełniania marzeń? Warsztaty dla rodziców w ECS

...oraz zastępczyni prezydent Gdańska Monika Chabior
...oraz zastępczyni prezydent Gdańska Monika Chabior
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Kategoria II – stypendia naukowe

Stypendium otrzymali uczniowie - laureaci lub finaliści olimpiad na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim oraz uczniowie, którzy osiągnęli I, II lub III miejsce w konkursie lub turnieju (innym niż sportowe) na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim.

Na wypłatę stypendiów w kategorii II przeznaczono 93 000 zł. Stypendystami w kategorii II zostało 186 uczniów. Dla każdej z tych osób przyznano stypendium w wysokości 500 zł.

Kategoria III – stypendia naukowe

Stypendium w kategorii III otrzymali uczniowie - laureaci/ finaliści olimpiady na szczeblu wojewódzkim, a także zwycięzcy osiągający I, II lub III miejsce w konkursie/ turnieju (innym niż sportowe) na szczeblu wojewódzkim.

Na wypłatę stypendiów w kategorii III przeznaczono 101 250 zł. Stypendystami w kategorii III zostało 225 uczniów. Dla każdej z tych osób przyznano stypendium w wysokości 450 zł.

Warsztaty "Jak komplementować by budować pewność siebie?"

Kategoria IV – stypendia sportowe

Stypendium otrzymali uczniowie, którzy uzyskali osiągnięcia sportowe, takie jak:

  • miejsce 1-8 na szczeblu międzynarodowym,
  • miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski w dyscyplinach i konkurencjach zaliczanych do punktacji „systemu sportu młodzieżowego” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki,
  • miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych.

Na wypłatę stypendiów w kategorii IV przeznaczono 139 050 zł. Stypendystami w kategorii IV zostało 309 uczniów. Dla każdej z tych osób przyznano stypendium w wysokości 450 zł.

Kategoria V – stypendia dla wybitnych talentów

Stypendium może otrzymać uczeń wskazany przez dyrektora szkoły wykazujący spektakularne osiągnięcia w dziedzinie swoich zainteresowań.

Komisja stypendialna dla każdego ucznia, któremu zostało przyznane stypendium przydziela tutora, który we współpracy z uczniem opracowuje indywidualny program rozwoju ucznia. Program zawiera określony cel, który chce osiągnąć podopieczny oraz wskazanie, w jaki sposób mogą być wydatkowane środki z przyznanego stypendium.

Na wypłatę stypendiów w kategorii V przeznaczono 30 000 zł. Stypendystami w kategorii V zostało 10 uczniów. Dla każdej z tych osób przyznano stypendium w wysokości 3 000 zł.

To była “studniówka w chmurach”. Zobacz, jak na 34. piętrze Olivia Star bawili się maturzyści z IV LO

Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów w Gdańsku

Szczegóły dotyczące kategorii i kryteriów przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego dostępne są na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Społecznego. 

oprac. IB