• Start
  • Wiadomości
  • Strzyża. Spacer z udziałem władz Gdańska i radnych dzielnicy

Strzyża. Spacer z udziałem władz Gdańska i radnych dzielnicy. O czym rozmawiano?

O problemie wód opadowych, niezbędnych remontach ulic, w tym ulicy Chopina, ale też o problemach kierowców na skrzyżowaniu ulic Sychty i Chrzanowskiego i strefie płatnego parkowania. O tym, i nie tylko, rozmawiano podczas spaceru, który odbył się we wtorek, 4 października w jednej z najmniejszych dzielnic naszego miasta.
04.10.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Październikowy spacer gospodarczy odbył się we wtorek, na Strzyży. Wzięli w nim udział dwaj zastępcy prezydent Gdańska: Piotr Borawski i Piotr Kryszewski, a także radna miejska Emilia Lodzińska, radni dzielnicy Strzyża oraz dyrektorzy i prezesi miejskich jednostek oraz spółek
Październikowy spacer odbył się we wtorek, na Strzyży. Wzięli w nim udział dwaj zastępcy prezydent Gdańska: Piotr Borawski i Piotr Kryszewski, a także radna miejska Emilia Lodzińska, radni dzielnicy Strzyża oraz dyrektorzy i prezesi miejskich jednostek oraz spółek
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Spotkaniu z radnymi dzielnicy Strzyża przewodniczył Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, ale obecny był też Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych. Radę Miasta Gdańska reprezentowała z kolei radna Emilia Lodzińska (KO). Radę dzielnicy Strzyża reprezentowało kilka osób, na czele z przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Andrzejem Witkiewiczem.

Co ze strefą buforową?

Wtorkowy spacer rozpoczął się przy ul. Jana Kiepury, w miejscu, gdzie zaplanowano strefę buforową Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obecnie mieści się tam plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Radni dzielnicy zwracali jednak uwagę, że teren ten wymaga kompleksowego zagospodarowania, tym bardziej, że pojawia się tu problem z zatrzymaniem wód opadowych, a także z dzikami. W trakcie dyskusji przypomniano, że teren ten zmieni swoje oblicze w najbliższych miesiącach, gdyż realizowany będzie tu zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego "Zielona Strzyża". Radni stwierdzili jednak, że nie będą to wystarczające działania i potrzebne będą dodatkowe, by miejsce to stało się atrakcyjnym, ale i funkcjonalnym. Dość długo dyskutowano w tym miejscu o problemie pojawiających się w okolicy dzików. Kwestię tę podejmowano wcześniej także w innych dzielnicach Gdańska. W tym tygodniu zaplanowano większe spotkanie m.in. przedstawicieli miasta i nadleśnictwa oraz kół łowieckich poświęcone tej problematyce.

Przeróbka. Spacer po dzielnicy z udziałem prezydent Gdańska i radnych

W trakcie spaceru gospodarczego radni Strzyży dopytywali o plany wobec strefy buforowej TPK
W trakcie spaceru radni Strzyży dopytywali o plany wobec strefy buforowej TPK
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Co z odwodnieniem dzielnicy?

Kilka lat temu wybudowano kanalizację deszczową i wyremontowano nawierzchnie ulic w górnej części Strzyży, na terenie pomiędzy ulicami Hubala, Ludową i Reymonta. Na tyle wystarczyło wówczas pieniędzy. Radni Strzyży podkreślali, że na podobne, odwodnieniowe projekty czeka pozostała część dzielnicy, także dlatego, że w ich ramach remontowane są nawierzchnie ulic.

Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych, Marcin Dawidowski, przyznał, że Miasto nie planuje w najbliższych latach podobnych inwestycji w tej części Gdańska. Powód w zasadzie jest jeden - brak pieniędzy. Przebudowę kanalizacji deszczowej zaplanowano jedynie w rejonie ul. Zamenhofa.

Zarówno dyrektor Dawidowski, jak i prezes miejskiej spółki Gdańskie Wody, Ryszard Gajewski, tłumaczyli, że w kolejce na realizację inwestycji odwodnieniowych czy przeciwpowodziowych czeka jeszcze kilkanaście projektów, które powinny być jak najszybciej wykonane, w tym tzw. kanał ulgi w dzielnicy Wrzeszcz Dolny i wyregulowanie do końca potoku Strzyża. Miasto przygotowuje się do nowej perspektywy unijnej, w ramach której będzie starało się właśnie o dofinansowanie inwestycji, na które są już gotowe dokumentacje projektowe. Żadna z nich nie jest jednak planowana w najbliższych latach w dzielnicy Strzyża.

Przymorze Małe. Prezydent Gdańska z gospodarską wizytą

Remonty ulic na Strzyży

Radni dopytywali też o planowane remonty ulic m.in. Hubala oraz Rolnej. Obie znajdują się w miejskim Programie Modernizacji Ulic, ale na dość odległych pozycjach na opracowanej liście. Trzeba się więc liczyć z tym, że prace przeprowadzone zostaną dopiero za kilka lat. Natomiast już w przyszłym roku powinien rozpocząć się remont ul. Chopina. Obecnie trwają jeszcze prace projektowe, które powinny zakończyć się w marcu 2023 r. Kiedy zostaną zakończone, miasto ogłosi przetarg na realizację prac.

Podczas wtorkowego spaceru rozmawiano o problematycznym skrzyżowaniu ulic Sychty, Chrzanowskiego i Sygietyńskiego
Podczas wtorkowego spaceru rozmawiano o problematycznym skrzyżowaniu ulic Sychty, Chrzanowskiego i Sygietyńskiego
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Problematyczne skrzyżowanie

U zbiegu ulic Sychty, Chrzanowskiego i Sygietyńskiego kierowcy mają problem z przejazdem przez to skrzyżowanie, z ulic podrzędnych, zwłaszcza w godzinach szczytu. Problematyczny jest głównie lewoskręt z ulic Sychty i Sygietyńskiego w ul. Chrzanowskiego. Ulice te są bowiem mocno zakorkowane w godzinach dojazdu i powrotu z pracy.

Radni zaapelowali we wtorek, by pochylić się nad tą kwestią. Zaproponowali budowę w tym miejscu ronda, ale pod uwagę biorą też inne rozwiązania. Obaj wiceprezydenci zasugerowali, by Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przeprowadził najpierw badania ruchu w tym miejscu i sprawdził, które rozwiązanie będzie najlepsze dla tego miejsca. Następnie podjęte zostaną decyzje co do dalszych działań.

Osowa. Gospodarczy spacer prezydent Gdańska

Strefa Płatnego Parkowania potrzebna

W trakcie spaceru poruszono też problem samochodów, które parkowane są licznie na ulicach dzielnicy, głównie w pobliżu osiedla Garnizon. Jak tłumaczyli radni, wraz z rozwojem tego osiedla problem wciąż się nasila. Teren Garnizonu pokryty jest płatnymi miejscami parkingowymi. Efekt tego jest taki, że pracownicy tamtejszych biur, a nawet część mieszkańców, chcąc uniknąć płacenia za parkowanie, zastawia pojazdami wewnętrzne uliczki Strzyży, co z kolei jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców tych ulic.

Temat ten był kilkukrotnie podejmowany już przez Radę Dzielnicy Strzyża, przegłosowano nawet uchwałę w sprawie wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w tej dzielnicy, w konkretnych jej obszarach. Rzecz jednak w tym, że kwestia ta nie została dotąd podjęta, w formie uchwały, przez Radę Miasta Gdańska, a SPP wydaje się tu jedynym efektywnym rozwiązaniem. Radni Strzyży postanowili więc "przypomnieć się" z tą sprawą. Od Anny Bobrowskiej, zastępczyni dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, usłyszeli, że w uchwale radnych Strzyży pojawiły się zapisy, które budziły wątpliwości pracowników GZDiZ. Chodziło m.in. o kwestie dotyczące wyodrębnienia osobnego obszaru SPP dla ul. Szymanowskiego, przy której leży Garnizon.

Wicedyrektor Bobrowska zaprosiła radnych na rozmowy w tej sprawie. W ich trakcie wypracowane mają zostać konkretne rozwiązania.

Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska, podziękował radnym Strzyży za ich zaangażowanie i pomoc uchodźcom z Ukrainy
Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska, podziękował radnym Strzyży za ich zaangażowanie i pomoc uchodźcom z Ukrainy
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Podziękowanie za pomoc uchodźcom

Rada Dzielnicy Strzyża jest jedną z tych, które mocno zaangażowały się w ostatnich miesiącach w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wielu z nich trafiło właśnie do tej dzielnicy. Wtorkowy spacer był okazją, by podziękować radnym za ich postawę i konkretne działania. Piotr Borawski wręczył drobny upominek radnym - ich przewodniczącemu, Andrzejowi Witkiewiczowi, przekazał grafikę oprawioną w ramkę. Ta zawiśnie w siedzibie Rady Dzielnicy. Aktywni radni dostali też książki.

Inne sprawy

Podczas spotkania rozmawiano też o zagospodarowaniu Placu Maczka. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowała koncepcję dla tego miejsca. Poza tym Biuro Rozwoju Gdańska opracowało dla tego terenu dokument w ramach Gdańskich Przestrzeni Lokalnych. Kolejnym krokiem będzie więc przygotowanie konkretnej dokumentacji projektowej dla tego terenu, w której uwzględnione będzie etapowanie prac przy zagospodarowaniu tego placu. Przetarg na dokumentację ma zostać ogłoszony w 2023 roku. Przy al. Wojska Polskiego rozmawiano natomiast o "rozjechanych" przez samochody terenach sąsiadujących ze wspólnotami mieszkaniowymi. To tereny, których zazwyczaj wspólnoty już nie dzierżawią, a więc i o nie za bardzo nie dbają, a te przypominają, zwłaszcza o tej porze roku, zamiast pięknych trawników - ogromne błotniska. Radni sugerowali, że należy uzupełnić drzewa w rosnących tu szpalerach, a także - w razie przebudowy tutejszego chodnika czy jezdni - wyodrębnić teren pod ścieżkę rowerową. Rowerzyści niechętnie jeżdżą tu bowiem po jezdni, zdecydowanie częściej po... wydeptanym i rozjechanym trawniku. Ustalono wstępnie, że zanim podjęte zostaną jakiekolwiek "zielone" działania, teren ten trzeba będzie najpierw tak zabezpieczyć, by pojazdy go nie niszczyły.

Rozmawiano też o potrzebie remontu kilku ulic i chodników na Strzyży. Piotr Borawski przyznał, że szykuje się trudny finansowo rok, w związku z czym samorząd będzie na pewno oszczędzał m.in. na inwestycjach. Należy więc liczyć się z tym, że niektóre projekty planowane w najbliższych latach mogą zostać przesunięte o kolejnych kilka lat.

We wtorkowym spacerze wziął udział także zastępca komendanta Straży Miejskiej oraz przedstawiciele Urzędu i miejskich jednostek: Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Wydziału Projektów Inwestycyjnych, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Biura Rozwoju Gdańska, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Rozwoju Społecznego, Gdańskich Nieruchomości, Gdańskich Wód, Gdańskich Autobusów i Tramwajów oraz Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami.

 

TV

Wybory samorządowe w Gdańsku 7 kwietnia 2024