Osowa. Gospodarczy spacer prezydent Gdańska, tym razem w dzielnicy za obwodnicą

O planowanych inwestycjach, głównie drogowych, o niezbędnych remontach, planach na dzielnicowy dom sąsiedzki i potrzebach w Parku Chirona. O tym, i nie tylko, prezydent Aleksandra Dulkiewicz rozmawiała z radnymi Osowej, we wtorek 26 lipca, w ramach cyklicznych spacerów po gdańskich dzielnicach.
26.07.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Podczas lipcowego spaceru gospodarczego prezydent Aleksandra Dulkiewicz odwiedziła Osowę
Podczas lipcowego spaceru gospodarczego prezydent Aleksandra Dulkiewicz odwiedziła Osowę
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Przebudowa ul. Junony

Wtorkowy spacer rozpoczął się u zbiegu ulic Junony i Wodnika. Radni dzielnicy chcieli bowiem porozmawiać o planach wobec ul. Junony. Jej nawierzchnia wykonana jest obecnie z płyt typu jomb. Miasto przygotowuje się natomiast do przebudowy tej ulicy i ułożenia nowej asfaltowej nawierzchni. Radni Osowej złożyli już pewien czas temu wniosek o to, by na tej ulicy, w ramach planowanej przebudowy, wykonać ciąg pieszo-rowerowy otoczony drzewami.

- Jezdnia w tym miejscu jest szeroka, wystarczy miejsca i dla samochodów, i na taki ciąg dla pieszych i rowerzystów - argumentował Bartosz Stefański, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa. - Chcielibyśmy, by ul. Junony była wewnętrzną zieloną drogą.

Miejscowy plan zagospodarowania umożliwia wprowadzenie takiego rozwiązania na tej ulicy.

Przeróbka. Spacer po dzielnicy z udziałem prezydent Gdańska i radnych

Obecnie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji dla tej inwestycji. Radni dzielnicy podkreślali, że chcą aktywnie uczestniczyć m.in. w przygotowaniach do tego przetargu.

Problemy z terenami PKP

Podczas wtorkowego spotkania dyskutowano też na temat terenów, które należą do PKP, a z których korzystają, bądź chcieliby korzystać, mieszkańcy Osowej.

Jednym z takich miejsc jest kilkusetmetrowy odcinek ul. Wodnika, który wymaga modernizacji. Nawierzchnia jezdni wykonana jest tam obecnie z trylinki. Był pomysł, że Miasto wykupi ten teren od PKP. Kolej wstępnie oszacowała koszt wykupu, ale konkretnej propozycji nie było. Zdecydowano we wtorek, że Miasto ponownie przypomni się PKP w tej kwestii i zaproponuje ewentualnie zamiast wykupu zamianę działek.

W spacerze po Osowej prezydent Gdańska towarzyszyli dyrektorzy, bądź ich zastępcy z FRMG, GZDiZ, Gdańskich Wód, BRG, Wydziału Projektów Inwestycyjnych, Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami oraz Pełnomocnik Prezydent Gdańska ds. Kolejowych. Obecny był też Zastępca Prezydent ds. Usług Komunalnych Piotr Kryszewski, a także miejscy radni: Jan Perucki, Karol Ważny i Łukasz Bejm z klubu Koalicji Obywatelskiej oraz Andrzej Stelmasiewicz z klubu Wszystko Dla Gdańska.
W spacerze po Osowej prezydent Gdańska towarzyszyli dyrektorzy, bądź ich zastępcy z FRMG, GZDiZ, Gdańskich Wód, BRG, Wydziału Projektów Inwestycyjnych, Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami oraz Pełnomocnik Prezydent Gdańska ds. Kolejowych. Obecny był też Zastępca Prezydent ds. Usług Komunalnych Piotr Kryszewski, a także miejscy radni: Jan Perucki, Karol Ważny i Łukasz Bejm z klubu Koalicji Obywatelskiej oraz Andrzej Stelmasiewicz z klubu Wszystko Dla Gdańska.
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Przy ul. Keplera znajduje się nieczynna stara linia kolejowa w kierunku Firogi. Jest tam też nasyp, który stanowi barierę w swobodnym przemieszczaniu się mieszkańców dzielnicy. PKP wyraziło zgodę na rozkopanie tego wału i wykonanie potrzebnego przejazdu dla mieszkańców. Trudno jednak dziś określić, kiedy prace zostaną wykonane. Obecnie nie ma na to zapewnionych środków w budżecie.

Spotkanie w sprawie przebudowy ul. Kielnieńskiej

Rozmawiano też o sytuacji na ul. Letniskowej, gdzie również znajdują się tereny kolejowe. Problem dotyczy zwłaszcza odcinka od budynków mieszkalnych do istniejącego przejazdu kolejowego. Ulica jest regularnie zalewana po opadach, jej nawierzchnia jest też w złym stanie. Znajduje się tu infrastruktura kolejowa. Miasto nie może inwestować na nie swoim terenie, a PKP prowadzi obecnie prace nad dokumentacją projektową, która obejmuje także te działki. Nie może więc, póki co, podejmować żadnych dodatkowych decyzji w sprawie tych terenów.

Miejska działka przy ul. Jednorożca została przeznaczona na budowę m.in. domu sąsiedzkiego
Miejska działka przy ul. Jednorożca została przeznaczona na budowę m.in. domu sąsiedzkiego
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Dom Sąsiedzki przy ul. Jednorożca

W tej rozwijającej się wciąż dzielnicy Miasto planuje budowę centrum społeczno-kulturalnego, w ramach którego działałby m.in. dom sąsiedzki, a także siedziba rady dzielnicy. Planowana jest też filia biblioteki, sale warsztatowe, dom samopomocy oraz lokale dla osowskich stowarzyszeń. Miasto przygotowuje się do tej inwestycji od dłuższego czasu. Zgodnie z koncepcją, na jednej z nielicznych w tej dzielnicy miejskich działek, powstać mają w sumie trzy obiekty, z czego dwa połączone będą łącznikiem. Jeden z budynków powstanie bliżej ul. Jednorożca, dwa pozostałe - w głębi działki. Zaplanowano też w tym miejscu zielony zagospodarowany teren.

Budynki powstaną w systemie modułowym, będą ekologiczne i bardziej ekonomiczne w utrzymaniu.

To koncepcja zabudowy miejskiej działki przy ul. Jednorożca. Budynek A ma zostać wykonany jako pierwszy, budynki B - powstaną w kolejnym etapie
To koncepcja zabudowy miejskiej działki przy ul. Jednorożca. Budynek A ma zostać wykonany jako pierwszy, budynki B - powstaną w kolejnym etapie
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

By mogła powstać w tym miejscu taka inwestycja, niezbędne było wprowadzenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tę procedurę udało się już zakończyć. Realizacja projektu szacowana jest na co najmniej kilkanaście milionów złotych - ale, co istotne, panująca inflacja szybko zmienia obecne ceny. Wiadomo więc, że prace wykonywane będą etapowo. Prawdopodobnie pierwszy powstanie budynek, który znajdować się będzie bliżej ulicy. Najpierw trzeba jednak wykonać niezbędną dokumentację projektową, a następnie przeprowadzić przetarg na wykonawcę prac. Dlatego pierwszy z budynków planowanego centrum społeczno-kulturalnego powstanie za około 5 lat.

Niebezpiecznie na ul. Biwakowej

Wśród ulic, które zdaniem lokalnych radnych wymagają remontu, wskazano m.in. ul. Biwakową na odcinku do ul. Zeusa. Co istotne, radni zaproponowali, by w ramach prac zmienić geometrię tej ulicy, tak by możliwe było utworzenie miejsc postojowych. Zaoferowali też, że z budżetu Rady Dzielnicy dołożą środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji. Na tej ulicy, zwłaszcza na wysokości "zielonego trójkąta"- na jednym ze skrzyżowań, dość często dochodzi do wypadków. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przeanalizuję tę sytuację. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku pojawią się tu tzw. elementy uspokojenia ruchu, niewykluczone, że zmieniona zostanie organizacja ruchu.

Radni dzielnicy zwracali uwagę na potrzebę remontu i przebudowy ul. Biwakowej
Radni dzielnicy zwracali uwagę na potrzebę remontu i przebudowy ul. Biwakowej
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Przedstawiciele Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska sceptycznie podeszli natomiast do pomysłu remontu ul. Biwakowej. Wskazali iż najpierw wykonać trzeba prace remontowe na "starej" ul. Kielnieńskiej. Dopiero po ich zakończeniu można będzie przystąpić do robót na ul. Biwakowej. W międzyczasie natomiast zlecone zostanie wykonanie dokumentacji.

Za dużo grążeli w Parku Chirona

Park Chirona to jedno z popularniejszych miejsc spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Osowej. W ostatnim czasie miejska spółka Gdańskie Wody odbudowała drewniany pomost na znajdującym się tam stawie. Przesadzonych zostanie też wkrótce część grążeli, które gęsto porosły wspomniany staw. Problem ten pojawia się jednak każdego roku, w porze letniej. Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód, poinformował, że GW skonsultują się z przyrodnikami w tej kwestii, by na stałe rozwiązać problem nadmiernej ilości grążeli w tym miejscu. Staw pełni tutaj funkcję głównie estetyczną i biologiczną, nie pełni natomiast funkcji przeciwpowodziowych.

Pomost w Parku Chirona został odbudowany. W najbliższym czasie wyciętych zostanie też część grążeli
Pomost w Parku Chirona został odbudowany. W najbliższym czasie wyciętych zostanie też część grążeli
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

W parku rozmawiano też o jego oświetleniu. W związku z tym, że lampy zasilane bateriami słonecznymi, które zamontowano tutaj przed kilku laty, nie spełniają swojej funkcji, niezbędne okazuje się zamontowanie lamp zasilanych tradycyjnie. Jeszcze w tym roku gotowa będzie dokumentacja dla oświetlenia tego parku.

 

TV

Jestem z Gdańska. Jan Suchanek w rocznicę Konstytucji 3 Maja