• Start
  • Wiadomości
  • Stogi. Palowanie zakończone, będą ekrany dźwiękochłonne

Stogi. Trwa budowa nowego terminala. Głośne palowanie zakończone, będą ekrany dźwiękochłonne

Baltic Hub (dawniej DCT) buduje nowe nabrzeże głębokowodne. W ostatnich miesiącach mieszkańcy Stogów, ale też i innych gdańskich dzielnic, skarżyli się na uciążliwy hałas związany z tą budową, zwłaszcza w godzinach nocnych. W ostatnich dniach zakończono prace związane z palowaniem jednej ze ścian powstającego nabrzeża. Przy kolejnych tego typu pracach, które mają ruszyć w lipcu, wykonawca zapowiada ustawienie ekranów dźwiękochłonnych.
28.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu z drona widać wyłaniający się z wody morskiej nowy ląd, w tle widać skrzynie kontenerowe na istniejącym nabrzeżu
Baltic Hub coraz większy. Nowy terminal kontenerowy powinien być gotowy w połowie przyszłego roku
Fot. Baltic Hub

Jakie prace wykonano w ostatnich miesiącach?

Przedstawiciele Baltic Hub potwierdzają, że w drugiej połowie maja zakończyły się zasadnicze roboty związane z palowaniem ściany nabrzeża. Pozostałe roboty, związane z testowaniem pali - które mogą spowodować hałas, zostaną wykonane w czerwcu, w ciągu dnia.

Budowa nowego nabrzeża w Baltic Hub, nazywanego roboczo T3, rozpoczęła się 20 października 2022 r. W kwietniu br. prowadzono roboty czerpalne, które obecnie są kontynuowane poza obszarem basenu T3 - w części północnej przy obrotnicy oraz torze podejściowym.

- Nadal trwają roboty refulacyjne (przepompowywanie piasku z dna morza - dop.red.), związane z budowaniem nasypu przeciążeniowego na pierwszym etapie inwestycji, zasypem ściany północnej oraz zasypem głównego nabrzeża terminala. Zaawansowanie robót refulacyjnych sięga aktualnie około 65 proc., biorąc pod uwagę całą ilość materiału potrzebnego na ten cel - informuje Dominik Wróblewski, Civil Engineering Projects Director w Baltic Hub. - Kontynuowane są także roboty kafarowe (palowanie - dop.red.) ściany głównej nabrzeża, których zaawansowanie sięga obecnie 80 proc. Finalizacja tych prac planowana jest na koniec maja. Równolegle trwa zasyp wspomnianej ściany - dodaje.

W Baltic Hub będzie nowy terminal kontenerowy

Ile pali zostało dotąd wbitych w dno zatoki?

Ściana główna nabrzeża składa się łącznie z 262 pali rurowych o średnicy 1420 mm. Jak informują przedstawiciele Baltic Hub, dotąd zostało pogrążonych 257 pali. Dodatkowo zaplanowano 261 wypełnień z grodzicy typu AZ (chodzi o ścianki szczelne - dop.red.), z czego wykonano już 170 sztuk.

Instalowanie pali rurowych odbywało się za pomocą wibromłotów i młotów hydraulicznych - pale pogrążane były najpierw wibromłotami, a następnie dobijane młotem hydraulicznym.

 

na zdjęciu kolorowe kontenery, ustawione jeden na drugim na ogromnym placu, widać też dźwigi i suwnice do ich przenoszenia
Po zakończeniu budowy T3 Baltic Hub będzie jednym z największych terminali kontenerowych w Europie, zdolnym do obsługi nowej generacji statków kontenerowych przypływających na Morze Bałtyckie
Fot. Baltic Hub

Hałas przez palowanie, będą ekrany dźwiękochłonne

To prace związane z palowaniem sprawiały, że mieszkańcy Stogów słyszeli hałas z tego placu budowy praktycznie w całej dzielnicy. Dominik Wróblewski zastrzega, iż z dostępnych danych wynikało, że hałas generowany przez prace budowlane, głównie palowanie, mieścił się w przyjętych normach.

- Baltic Hub prowadził stały dialog z wykonawcą odnośnie reorganizacji prac budowlanych tak, aby prace generujące największy hałas były prowadzone w najmniej uciążliwych dla mieszkańców porach. Baltic Hub oraz wykonawca na bieżąco monitorują dopuszczalne normy hałasu zarówno wewnętrznie, jak i z udziałem niezależnych ekspertów - podkreśla Dominik Wróblewski.

W połowie lipca ruszą kolejne prace związane z palowaniem, już na nowo powstałym lądzie. Potrwają do końca września.

- W celu zabezpieczenia przed rozpraszaniem fali akustycznej podczas robót kafarowych prowadzonych na powstałej sztucznej wyspie, jako metodę prewencyjną wykonawca planuje zastosować ekrany dźwiękochłonne - zapowiada.

Rozpoczynają się roboty drogowe na Dolnym Mieście

Jakie prace zostały do wykonania przy budowie nowego terminala kontenerowego?

Zakończyć trzeba wszystkie roboty związane z palowaniem na wodzie, w tym przy ścianie południowej nowego nabrzeża, a także prace refulacyjne. W kolejnych etapach inwestycji zaplanowano roboty kafarowe (palowanie dop.red.) na lądzie, roboty żelbetowe, montaż instalacji elektroenergetycznych wraz z budynkami trafostacji oraz instalacji sanitarnych i przeciwpożarowych. Następnie wykonane zostaną nawierzchnie, składy kontenerowe, torowiska pod suwnicę i ogrodzenia. Jednym z ostatnich elementów prac będzie montaż suwnic placowych oraz nabrzeżowych, a następnie ich rozruchy.

 

na zdjęciu grafika, widać nadwodny terminal kontenerowy, czerwoną ramką i strzałką zaznaczono o ile rozbudowy zostanie istniejący terminal
Czerwoną linią zaznaczono nowy, właśnie powstający, terminal kontenerowy
Mat. Baltic Hub

Co będzie działo się na placu budowy terminala w najbliższych tygodniach?

- Obecnie trwają, i będą kontynuowane, prace związane z przewiertami sterowanymi w celu połączenia terminala T3 z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną, znajdującą się na istniejących terminalach. Stan zaawansowania tych prac to około 15 proc. całego zakresu. Oprócz tego trwa konsolidacja gruntu, kontynuowane jest zalądowanie oraz roboty kafarowe na ścianie południowej nabrzeża, które nie są uciążliwe - informuje Dominik Wróblewski, Civil Engineering Projects Director w Baltic Hub.

Jak duże będzie nowe nabrzeże głębokowodne?

Powstające nabrzeże głębokowodne będzie miało długość 717 m, głębokość 17,5 m oraz plac o powierzchni aż 36,5 ha.

Zamontowanych zostanie 7 suwnic nabrzeżowych umożliwiających załadunek i rozładunek największych statków na świecie, oraz 20 półautomatycznych suwnic RMG pracujących na placu kontenerowym. Moce przeładunkowe Baltic Hub wzrosną dzięki temu o 1,7 mln TEU (kontenerów 20-stopowych) do poziomu 4,5 mln TEU rocznie.

W tej chwili Baltic Hub dysponuje nabrzeżami o łącznej długości 1 300 metrów, 14 suwnicami typu STS (ship-to-shore) oraz roczną przepustowością 2,7 mln TEU.

Budowę nowego terminala realizuje konsorcjum firm Budimex S.A. i Dredging International NV.