Rozwój stref przemysłowych w Porcie Gdańsk - to projekty Miasta do V edycji Polskiego Ładu

Dwa projekty dotyczące rozwoju stref przemysłowych w Porcie Gdańsk zostały złożone przez Miasto do V edycji Polskiego Ładu. Wnioskowana kwota obu projektów to 350 milionów złotych. W poprzednich edycjach miasto starało się o dofinansowanie dla ośmiu inwestycji.
13.07.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Od prawej: Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska, Piotr Grzelak jej zastępca oraz Bernard Nalewajko - z-ca dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, podczas konferencji prasowej dotyczącej V edycji Polskiego Ładu, 13 lipca 2022
Od prawej: Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska, Piotr Grzelak jej zastępca oraz Bernard Nalewajko - z-ca dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, podczas konferencji prasowej dotyczącej V edycji Polskiego Ładu, 13 lipca 2022
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Jak Gdańsk traci na Polskim Ładzie?

- W wyniku Polskiego Ładu budżet Gdańska jest mniejszy o 270 mln złotych z wpływów bieżących. Natomiast zmiany podatkowe, które weszły w życie od 1 lipca, zmniejszyły budżet o kolejne 200 mln złotych. To oznacza, że w 4-miliardowym budżecie naszego miasta, co roku znika niemal 500 mln złotych z wpływów bieżących - mówił prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - Dzisiaj problemem naszym i innych samorządów są malejące wpływy bieżące względem dynamicznie rosnących wydatków. W miarę możliwości nasza gmina będzie pozyskiwała pieniądze z dofinansowania zewnętrznego: z banku Gospodarstwa Krajowego, z projektu Programu Inwestycji Strategicznych i innych, z których środki przeznaczymy na inwestycje.

Do piątego naboru do Polskiego Ładu, który zakończył się 12 maja, Gdańsk złożył maksymalną liczbę wniosków o dofinansowanie. Wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 100 mln zł i 250 mln zł.

- Piąta edycja Polskiego Ładu, w której aktualnie startujemy, to dofinansowanie rozwoju stref przemysłowych, u nas związanych głównie z portami - podkreśla prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Rusza remont Zespołu Sierocińca, jednego z najstarszych obiektów w Gdańsku

Projekty Gdańska zgłoszone do V edycji Polskiego Ładu

- Polski Ład to w pewnym stopniu odbieranie niezależności samorządom, budując w ten sposób system rozdawnictwa - zaznacza Piotr Grzelak zastępca prezydent Gdańska. - Nie jest to dobre dla wzmacniania samorządów. Niemniej jednak, w przypadku projektów, które zgłosiliśmy, trzeba powiedzieć, że współpracujemy ręka w rękę z zarządem Morskiego Portu Gdańsk. Razem będziemy pracowali nad tym, żeby te projekty zostały zrealizowane 

Piotr Grzelak podkreślił, że wnioski złożone w tej edycji są niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju obszarów przemysłowych w Gdańsku.

- W sytuacji geopolitycznej, w której mamy blokadę portów ukraińskich, musimy wspólnie - rząd i samorząd - zrobić wszystko, żeby wzmocnić potencjał portu gdańskiego. Stąd dwa pakiety przedsięwzięć, które wzmacniają port - mówił prezydent Grzelak.

Modernizacja węzłów i budowa układu drogowego w Porcie Gdańsk

Pierwszy z pakietów to rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej, która obejmuje modernizację odcinków układu drogowego ulic Ku Ujściu, Kujawskiej i Chemików obsługujących nabrzeże Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego. 

Koszt tej inwestycji władze Gdańska oszacowały na ponad 255 mln zł, z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu mogłoby wynieść 250 mln zł.

Planowana jest też przebudowa infrastruktury towarzyszącej (sieci kanalizacji deszczowej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, oświetleniowej i telekomunikacyjnej). 

SCHEMAT PLANOWANYCH PRAC

rozbudowa_i_modernizacja_wezlow_sieci_bazowej_w_porcie_gdansk_w_zakresie_infrastruktury_drogowo_kolejowej
Mat. UMG

Dlaczego modernizacja Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego?

Lokalizacja inwestycji to teren Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku. Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępu do położonych w obszarze Portu terenów inwestycyjnych. Znacząco poprawi się stan techniczny infrastruktury na terenach w obszarze Portu Gdańsk, co z kolei wpłynie na usprawnienie przeładunków, podniesienie bezpieczeństwa, przyczyni się do polepszenia dostępu do portu od strony lądu.

Inwestycje w Porcie Północnym

Drugi z projektów - budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku obejmuje:

  • budowę dwóch nowych jezdni w zakresie ul. prof. Andruszkiewicza, 
  • budowę skrzyżowania ulic Andruszkiewicza i planowanej w przyszłości Nowej Portowej,
  • budowę łącznicy z ulicą Andruszkiewicza nad Trasą Sucharskiego w kierunku Warszawy,
  • budowę łącznika Trasy Sucharskiego z istniejącą ulicą Sucharskiego
  • budowę zabezpieczeń rurociągów przesyłowych PERN i Lotos.

Inwestycja wokół Portu Północnego ma kosztować ponad 102 mln zł, a wkład finansowy w ramach Polskiego Ładu mógłby wynieść 100 mln zł.

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa istniejącego i budowa nowego układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym z odwodnieniem) na terenie będącym zapleczem logistycznym i inwestycyjnym Portu Północnego w Gdańsku.

SCHEMAT PLANOWANYCH PRAC

Mat. UMG

Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej.

W jakiej kwocie inwestycje finansuje Polski Ład?

W przypadku obu inwestycji, jeśli wnioski władz Gdańska zostaną zaakceptowane, wartość dofinansowania z Polskiego Ładu będzie wynosić 98 procent ich kosztów. 
 
- Tu mamy sytuację zerojedynkową: albo dostaniemy wsparcie w wysokości 98 procent wartości projektu, albo nie dostaniemy nic - objaśnił Piotr Grzelak.
 
Aleksandra Dulkiewicz zwróciła natomiast uwagę, że m.in. inflacja i rosnące koszty materiałów budowlanych powodują, że firmy dążą do regularnego i częstego rozliczania kosztów wykonywanej inwestycji.
 
- O tym problemie z inwestycjami mówiliśmy też na sesji absolutoryjnej Rady Miasta Gdańska. Program Polski Ład jest tak skonstruowany, że rozliczenia z wykonawcami mogą być dokonywane dwa razy w czasie realizacji projektu. Dzisiaj, okazuje się, że na każdej budowie, na każdym projekcie stosuje się system rozliczeń raz w miesiącu. Po prostu mało który wykonawca, przy tak drogich projektach, może sobie pozwolić na dwukrotne rozliczenia w czasie trwania inwestycji - wyjaśniła prezydent Gdańska. 
 
Głównym warunkiem, aby samorząd mógł skorzystać z Polskiego Ładu jest to, aby po otrzymaniu promesy na finansowanie inwestycji  uruchomić w ciągu dziewięciu miesięcy procedurę przetargową. 
 
Piotr Grzelak dodał, że w przypadku pozytywnej odpowiedzi na wnioski władz miasta, realizacja obu inwestycji zajmie minimum 2-3 lata. - Ostatecznych efektów można by się spodziewać wówczas ok. 2026 roku - ocenił.

Gdańskie projekty z poprzednich edycji Polskiego Ładu

W poprzednich edycjach Polskiego Ładu Gdańsk złożył wnioski o dofinansowanie ośmiu projektów.

- W pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych, Miasto Gdańsk złożyło trzy wnioski: na rozbudowę ulicy Kielnieńskiej, przebudowę ulicy Łąkowej oraz rozbudowę szkoły w Osowej, z czego udało nam się uzyskać dofinansowanie w wysokości 80 mln złotych na przebudowę ulicy Kielnieńskiej. Teraz jesteśmy na etapie postępowania przetargowego związanego z tą inwestycją - przypomina prezydent Dulkiewicz.

Kielnieńska zostanie przebudowana. Gdańsk otrzyma 80 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu

W drugiej edycji Gdańsk złożył wnioski na dofinansowanie kolejnych trzech projektów i ponownie tylko jeden takie dofinansowanie otrzymał. Dotyczyło ono budowy I etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej. Koszt inwestycji to 90 mln zł.  W kwietniu tego roku ogłoszony został przetarg. W sierpniu 2022 planowane jest otwarcie ofert.

- Dofinansowanie na budowę pierwszego etapu Nowej Świętokrzyskiej dotyczy odcinka od pętli w okolicach Zbiornika Augustowska do ul. Niepołomickiej. Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowania projektu, a postępowanie na wybór wykonawcy ruszy w najbliższym czasie - dodała prezydent.

65 mln złotych z Polskiego Ładu na budowę pierwszego etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej

W trzeciej edycji złożone zostały kolejne dwa wnioski - ta edycja nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Projekty zgłoszone w jej ramach to Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 244 oraz przebudowa ulicy Tęczowej w ramach zadania pn.: Modernizacja chodników i jezdni ul. Tęczowej od ul. Nadwiślańskiej do ul. Turystycznej.

Czwarta edycja dotyczyła gmin uzdrowiskowych oraz gmin posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej. W tej edycji Gdańsk nie kwalifikował się do złożenia wniosków.

autorzy: Joanna Bieganowska (Urząd Miejski w Gdańsku), Robert Pietrzak (gdansk.pl)

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami