65 mln złotych z Polskiego Ładu na budowę pierwszego etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej

Premier RP Mateusz Morawiecki w poniedziałek, 30 maja, ogłosił wyniki II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Gdańsk składał wnioski na trzy projekty. Na jeden z nich otrzyma bezzwrotne wsparcie: 65 mln zł na "Budowę I etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od al. Havla do ul. Kampinoskiej".
30.05.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Co to jest Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych?

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu.

Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Trzy wnioski do 5, 30 i 65 mln zł

Miasto Gdańsk w pierwszej edycji Polskiego Ładu zgłosiło trzy projekty na łączną kwotę 115 mln zł. Otrzymało dofinasowanie 80 mln zł na przebudowę ul. Kielnieńskiej

Kielnieńska zostanie przebudowana. Gdańsk otrzyma 80 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu

W drugiej edycji programu można było zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, których wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć  5 mln zł,  30 mln zł i 65 mln zł. Wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania, nieprzekraczającym 5 milionów złotych, jest obowiązkowy. Termin zgłaszania projektów minął 15 lutego.

Gdańsk zgłosił trzy projekty

Budowa I etapu Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od al. Havla do ul. Kampinowskiej

Szacunkowa wartość zadania wynosi 90 mln zł, wnioskowane dofinansowanie wynosiło 65 mln zł, wkład własny miasta 25 mln zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w formie przeprojektowania i budowy wspomnianego odcinka. Istniejący projekt musi być dostoswany do powstającej w równoległym biegu PKM, np. z uwzględnieniem murów oporowych.

Zakup nowego taboru autobusowego (14 sztuk) o napędzie elektrycznym

Autobusy spełniają wymogi UE pod względem ochrony środowiska. Szacunkowa wartość zakupu wynosi 35 mln zł, wnioskowane dofinansowanie to blisko 30 mln zł, a wkład własny 5 mln zł.

Dalsza przebudowa ul. Łąkowej

Przebudowa na odcinku od ul. Podwale Przedmiejskie do ul. Długie Ogrody. Planowany koszt inwestycji wynosi 10 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie o 5 mln zł. Wkład własny miasta 5 mln zł. W ramach zadania przewidziano przebudowę ulicy na długości ok. 300 m na ciąg pieszo-jezdny oraz przebudowę parkingu w granicach pasa drogowego, a także przebudowę odcinka ulicy Sadowej.

 

Nowa Świętokrzyska na mapie
gdansk.pl

Gdańsk otrzymał 65 mln zł na budowę Nowej Świętokrzyskiej 

W poniedziałek, 30 maja, premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Gdańsk otrzyma bezzwrotne wsparcie: 65 mln zł na "Budowę I etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od al. Havla do ul. Kampinoskiej".

Dlaczego Miasto stawia akurat na budowę tzw. Nowej Świętokrzyskiej?

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz na początku stycznia podkreślała, że jest to kluczowy projekt dla południowych dzielnic Gdańska, w tym Oruni Górnej - Gdańska Południe i Ujeściska - Łostowic, które stanowią jeden z najdynamiczniej rozwijających się od kilku lat rejonów Gdańska.

- Przypomnę, że wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Pomorską Koleją Metropolitalną, pracujemy nad przygotowaniem kluczowej dla tego obszaru inwestycji, czyli kolei wiodącej na Gdańsk - Południe. Zapewniam Państwa, że projekt Nowej Świętokrzyskiej nie będzie stał w żaden sposób na przeszkodzie budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, ponieważ od niemal roku wspólnie służby inwestycyjne Miasta Gdańska, służby PKM i projektanci pracują nad tym, żeby te dwa projekty nie wchodziły sobie w drogę, ale były projektami komplementarnymi - podkreślała prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Gdańsk walczy o miejskie inwestycje. Jedną z nich budowa Nowej Świętokrzyskiej

Prezydent Gdańska skomentowała

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz na swoim profilu na FB napisała:

Rząd najpierw nam, samorządom, odbiera pieniądze, po to żeby po chwili je zwracać, i to częściowo, w formule Programu Inwestycji Strategicznych. Właśnie dostaliśmy informacje o dofinansowaniu I etapu Nowej Świętokrzyskiej w kwocie 65 mln zł. Każda złotówka, która trafia na rzecz miejskich inwestycji cieszy, ale jeszcze bardziej by cieszyło, gdybyśmy mieli samodzielny wpływ na strategiczne inwestycje w mieście. Tym razem rządowi urzędnicy zdecydowali, że Nowa Świętokrzyska gdańszczankom i gdańszczanom się należy, ale flota nowych autobusów elektrycznych, czy remont jednej ze śródmiejskich ulic już nie. Dlatego dziękując za pieniądze na nową drogę wracam z apelem, żeby w miastach i gminach zostawało więcej wypracowanych przez nas pieniędzy, bo tylko po ostatnich reformach podatkowych Miasto Gdańsk może rocznie tracić nawet 400 mln zł!

Jakie projekty przyjęto w województwie pomorskim?

Kancelaria premiera poinformowała, że w skali kraju zaakceptowanych zostało 4 989 wniosków samorządów, z czego 2850 to wnioski złożone przez gminy wiejskie, 1186 - gminy miejsko-wiejskie, 460 - gminy miejskie, 352 - powiaty, 125 - miasta na prawach powiatu i 16 - przez województwa. 

W województwie pomorskim dofinansowanie przyznano w sumie 246 inwestycjom. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 1 516 329 306,04 zł (ponad 1,5 mld zł). Najwięcej na jedną inwestycję - 65 mln zł - otrzymały Miasto Gdańsk na "Budowę I etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od al. Havla do ul. Kampinoskiej" oraz Województwo Pomorskie na "Zakup czterech wieloczłonowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim".

Wyniki edycji programu - województwo pomorskie

 

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska