Rusza remont Zespołu Sierocińca, jednego z najstarszych obiektów w Gdańsku

Jeden z najstarszych gdańskich zabytków, które uniknęły zniszczeń II wojny światowej - Zespół Sierocińca, zostanie wkrótce wyremontowany. To pierwszy z etapów zadania jakim jest konserwacja i rekonstrukcja tego zabytku oraz jego adaptacja do nowych funkcji – kultury i turystyki. Koszt realizacji wyniesie około 12 mln zł
( 06.07.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zespół Sierocińca w Gdańsku w przededniu rozpoczęcia remontu
Zespół Sierocińca w Gdańsku w przededniu rozpoczęcia remontu
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Rewitalizacja Zespołu Sierocińca w Gdańsku

Umowę podpisano na terenie przyległym zabytku przy ul. Sierocej, w środę, 6 lipca. Ze strony Miasta umowę podpisała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska oraz Karol Kalinowski, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ze strony wykonawcy - Stanisław Poniewierka, prezes zarządu firmy Poleko.

- Podpisujemy umowę na pierwszy etap rewitalizacji obiektu, który jest jednym z najstarszych ocalałych w Gdańsku po II wojnie światowej. Przez wiele lat pełnił funkcję sierocińca, szpitala i miejsca opieki - mówiła podczas podpisania umowy Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Rewitalizując to miejsce chcemy wrócić do funkcji opiekuńczych. Chcielibyśmy, żeby było to miejsce kultury, wolności słowa, ale również schronienie dla osób, które w swoim miejscu zamieszkania nie mogą swobodnie tworzyć kultury i literatury. Dzisiaj pierwszy etap, ale przed nami również kolejne, na które już jesteśmy gotowi, a potrwają pewnie przez najbliższe cztery lata. To nie jest zwykły remont. Prace przy obiektach historycznych wymagają ogromnej wiedzy.

Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska (w środku) i Karol Kalinowski dyrektor DRMG (z prawej) oraz Stanisław Poniewierka, prezes zarządu firmy Poleko (z lewej) podpisują umowę na remont Zespołu Sierocińca
Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska (w środku) i Karol Kalinowski dyrektor DRMG (z prawej) oraz Stanisław Poniewierka, prezes zarządu firmy Poleko (z lewej) podpisują umowę na remont Zespołu Sierocińca
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Pierwszy etap prac w Zespole Sierocińca - na czym będzie polegać

W pierwszym etapie, który właśnie się rozpoczyna, prace będą polegały na wzmocnieniu konstrukcji budynku głównego oraz bocznego wraz z pracami archeologicznymi, a także wstępnymi pracami konserwatorskimi.

- Dzisiaj podpisujemy umowę na pierwszy, jeden z najważniejszych etapów rewitalizacji XVII-wiecznego sierocińca, dotyczący zabezpieczenia i stabilizacji istniejącej materii konserwatorskiej. Do tych prac zaliczamy m.in. roboty palowe, roboty żelbetowe, konstrukcje stalowe, ściany murowe, jak również szereg robót sieciowych - powiedział Stanisław Poniewierka, prezes firmy Poleko.

Przeznaczone do konserwacji elementy zabytkowe, których demontaż jest możliwy, zostaną zdemontowane po to, aby  w przyszłości mogły być wyeksponowane w zaadaptowanych budynkach. W zakresie działań wykonawcy będzie również zabezpieczenie zdemontowanych elementów i ich składowanie do czasu prac konserwatorskich zaplanowanych w drugim etapie inwestycji. Zabezpieczone zostaną też cenne historycznie elementy budynków, których nie sposób zdemontować np. łęk nad wejściem do windy, cennych tynków i belek stropowych, aby nie uległy uszkodzeniu podczas robót budowlanych.

Ponadto w I etapie przewidziano wykonanie dodatkowych ścian usztywniających konstrukcje, a także niezbędnych przyłączy instalacji podziemnych. Roboty mają potrwać 12 miesięcy.

Warto zaznaczyć, że wykonawca, firma Poleko, była także generalnym wykonawcą remontu Domu Zdrojowego

Dom Zdrojowy rozpoczyna nowe życie: pierwsi zwiedzający i świąteczna iluminacja

 

Nowy Oddział Gdańskiej Galerii Miejskiej

Wnętrza historyczne dawnego Zespołu Sierocińca zostaną w przyszłości zaadaptowane na funkcje kultury i turystyki. Znajdzie się tu oddział Gdańskiej Galerii Miejskiej, w którym odbywać się będą m.in. działania przybliżające twórczość wywodzących się z Gdańska artystów. Program nowego oddziału GGM obejmie również działalność edukacyjną i popularyzatorską w zakresie sztuk plastycznych i literatury.

- Ten budynek ma wspaniałą historię, zainicjowaną w XVII wieku. Ale to, co jest historią tego budynku, to jest też dwudziesty wiek: drukarnia, księgarnia, siedziba czasopisma i ponad dwustuletnia historia społecznego opiekowania się ważnymi dla miasta, dla gdańszczan, osobami i problemami - powiedział Marcin Hamkało, pełnomocnik prezydenta ds. programu „Gdańsk Miasto Literatury”. - W 1906 roku sierociniec został przeniesiony do Wrzeszcza na ulicę Stefana Batorego, później były tu mieszkania komunalne i ważna  dla wolnego miasta instytucja kultury, którą wtedy była drukarnia, księgarnia i czasopismo. To wszystko już w naszych czasach zaowocowało myślą o przeznaczeniu tego miejsca na potrzeby kultury lub na społeczne potrzeby, które z kulturą są związane. Przez ostatnie lata bardzo staraliśmy się pokazać związki, i Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa z Gdańskiem, z książką rozumianą jako coś więcej niż tylko przedmiot, ale jako pewną ideę, jako nośnik wartości kulturowych – dodał Marcin Hamkało.

Metamorfoza Zespołu Sierocińca

W przyszłości w budynku głównym znajdą się m.in. sale ekspozycyjne, prezentujące wystawy stałe i czasowe, związane z działalnością literacką i plastyczną sławnych gdańszczan.

W budynku głównym, zgodnie z historyczną funkcją kuchni przy sierocińcu, w tym samym miejscu wstępnie zaprojektowano kawiarnię z ogródkiem z widokiem na wewnętrzny dziedziniec i budynek Poczty Polskiej. Zrekonstruowana przestrzeń dawnej kaplicy, oprócz funkcji wystawienniczych będzie mogła działać jako sala wykładowa lub sceniczna.

 

II etap prac przy Zespole Sierocińca

W II etapie prac, dla którego postępowanie przetargowe jest obecnie przygotowywane, przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie na wszystkich cennych historycznie elementach budynków oraz wykonana zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Pozostałe niezbędne prace w budynkach przy ul. Sierocej 6 i 8, obejmujące m.in. wzmocnienie stropów i więźby dachowej, ciąg dalszy montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji czy zagospodarowanie terenu - realizowane będą w kolejnych etapach inwestycji.

- Gdańsk jest miastem posiadającym wiele zabytków. Remonty, renowacje i przebudowy tego typu obiektów są bardzo dużym wyzwaniem. Na realizację projektów zabytkowych negatywnie wpływa pośpiech i chaos. Jeżeli coś przetrwało kilkaset lat, a tu mamy taki przypadek, to na pewno potrzebna jest pokora w realizacji inwestycji - zaznaczył Karol Kalinowski, dyrektor DRMG. - Dlatego też projekt został podzielony na kilka etapów. Rozpoczynamy pierwszy, związany z typowymi pracami konstrukcyjnymi, pracami archeologicznymi, drobnymi rozbiórkami, zabezpieczeniem elementów zabytkowych i częścią prac konserwatorskich. Następny etap to będą dalsze wzmocnienia i prace konserwatorskie, związane m.in. z konstrukcją powyżej części fundamentowej, ale także ze stolarką zabytkową, która jest w tym obiekcie. Kolejny etap, to już prace architektoniczne związane z wykończeniem obiektu zgodnie z zaplanowaną aranżacją. Liczę, że za parę lat budynek ten będzie perełką w samym centrum Gdańska i będzie nas cieszył jego widok.