Jubileusz 15-lecia Pomorskich Szkół Rzemiosł im. Wiesława Szajdy w Gdańsku

- Dziś dobrze wykształcony rzemieślnik jest absolutnie w cenie - powiedział Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego. - Ta szkoła daje szansę na świetny zawód, na spełnienie marzeń i dobre pieniądze. Piętnaście lat istnienia świętowały w piątek 8 września 2023 roku Pomorskie Szkoły Rzemiosł im. Wiesława Szajdy w Gdańsku.
08.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W centrum ubrani na galowo uczniowie sztandarem z prawej i lewej stoją chłopcy i dziewczęta w białych bluzkach
W piątek 8 września 2023 roku piętnaście lat istnienia świętowały Pomorskie Szkoły Rzemiosł im. Wiesława Szajdy w Gdańsku
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

EuroSkills Gdańsk 2023 - dzień drugi. W piątek koniec zawodów, w sobotę - wielka impreza

Pomorskie Szkoły Rzemiosł powstały w 2008 roku z inicjatywy gdańskich rzemieślników zrzeszonych w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przy ogromnym wsparciu ówczesnych władz miasta. Stworzenie takiej szkoły było wyjątkowo odważnym krokiem ze strony rzemieślników, Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska i Rady Miasta Gdańska. Szczególną  rolę w utworzeniu Pomorskich Szkół Rzemiosł odegrał ówczesny Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Wiesław Szajda.

Konferencja dotycząca kształcenia zawodowego pt. „Rzemiosło - sukces w twoich rękach”

- Mury tego budynku dobrze służyły i po dziś dzień służą miastu i jego mieszkańcom - powiedział Zbigniew Stencel, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. - Gdyby mury mogły mówić, usłyszelibyśmy zapewne setki fascynujących historii. Przez dziesięciolecia swoją ścieżkę edukacji realizowano tutaj wielu młodych ludzi a wielu pedagogów swoją ścieżkę kariery zawodowej. My, rzemieślnicy piętnaście lat temu zaczęliśmy pisać nowy rozdział historii tej szkoły tworząc tutaj Pomorskie Szkoły Rzemiosł, a tworzymy ją razem z całą szkolną społecznością. 

Gdański Tydzień Demokracji 2023. Pięć dni spotkań, debat, rozmów - dorosłych i młodzieży

Zbigniew Stencel był jednym z gości jubileuszu i uczestnikiem konferencji dotyczącej kształcenia zawodowego pt. „Rzemiosło - sukces w twoich rękach”, która odbyła się z okazji 15-lecia Pomorskich Szkół Rzemiosł im. W. Szajdy w siedzibie szkoły przy ul. Sobieskiego 90 w Gdańsku. Zarząd Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP - jako organ prowadzący Pomorskie Szkoły Rzemiosł wspólnie z dyrekcją placówki uznali, że debata dotycząca szkolnictwa zawodowego w Gdańsku i w województwie jest najtrafniejszą formą uczczenia jubileuszu. 

20230908_15lat-szkola-rzemioslo_009_949x633
"Gdańsk miastem zawodowców" - autorką tego hasła jest Beata Wierzba, dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku, która podczas uroczystości otrzymała nagrodę Pomorskiej Kurator Oświaty
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Marszałek Struk: - Dobrze wykształcony rzemieślnik  jest w cenie 

- Na mapie naszego regionu są dwie wyjątkowe szkoły prowadzone przez rzemieślników: tu w Gdańsku i w Wejherowie - mówił podczas uroczystości marszałek Mieczysław Struk. - To są wyjątkowe szkoły, bo pierwsze wpisały się w potrzeby lokalnych środowisk. Na tym polega istota funkcjonowania szkół, że muszą się zmieniać, bo muszą się dostosowywać do realiów i zmieniających się potrzeb.

Marszałek podkreślił, że dzisiaj potrzebujemy znakomicie wykształconej kadry, wykształconych rzemieślników którzy znają się np. na elektronice, potrafią uczestniczyć w pracach montażowych. 

Nowy rok szkolny, nowy pakiet bezpłatnych przejazdów dla dzieci - dodaj już dziś

- Przypomnę - tylko w Gdańsku ponad 3 tys pracowników zatrudniają firmy informatyczne, dziś rzemieślnik dobrze wykształcony jest absolutnie w cenie - dodał marszałek Struk. - Kiedyś kończenie edukacji na poziomie szkoły zawodowej może było wstydem, ale życie zweryfikowało to bardzo szybko. Zrobiliśmy analizę, z której wynika że samo tylko wybudowanie siłowni wiatrowych na Pomorzu to tysiące miejsc pracy dla elektroników, monterów, mechatroników. Potrzebujemy dobrych rzemieślników, tu możecie się realizować i w nauce i pracy zawodowej, rozwijać kariery i zarabiać dobre pieniądze.

Piętnaście lat ale tak naprawdę dużo dłużej

Historia Pomorskich Szkół Rzemiosł rozpoczyna się 1 września 2008 roku, ale początki szkoły przy ulicy Sobieskiego 90 sięgają roku 1946, kiedy powołano Dwuletnią Publiczną Szkołę Dokształcającą, przemianowaną w 1951 roku na Zasadniczą Szkołę Zawodową. W 1958 roku utworzono Technikum Samochodowe, a w 1961 roku trzyletnie Technikum Mechaniczne dla pracujących.

W dalszych latach szkoła kontynuowała swoją działalność. Do już istniejących dochodziły kolejne placówki edukacyjne. W 1963 roku Technikum Mechaniczne połączono z Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym, co spowodowało w 1969 roku przemianowanie szkoły na Pedagogiczną Szkołę Techniczną, a w 1975 roku - Pedagogiczne Studium Techniczne i Zespół Szkół Metalowych, które w 2006 roku obchodziły  60. rocznicę istnienia. 

20230908_15lat-szkola-rzemioslo_008_949x633
Historia Pomorskich Szkół Rzemiosł rozpoczyna się 1 września 2008 roku, ale początki szkoły przy ulicy Sobieskiego 90 sięgają roku 1946, kiedy powołano Dwuletnią Publiczną Szkołę Dokształcającą, przemianowaną w 1951 roku na Zasadniczą Szkołę Zawodową
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Tradycję Pomorskich Szkół Rzemiosł tworzy również Zespół Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących im. Jana Heweliusza, który w 2004 roku przeniesiono z dotychczasowej siedziby przy ulicy Kartuskiej 245B na ulicę Sobieskiego. 

W 2008 roku z inicjatywy gdańskich rzemieślników zrzeszonych w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, powołano zespół szkół publicznych o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł, który rozpoczął działalność od 1 września tegoż roku. 

Wiesław Szajda, były prezes PIRMiŚP patronem Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku

Rok szkolny 2008/2009 rozpoczęło 498 uczniów  w Technikum Nr 1 - 307 uczniów, w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 - 75 uczniów, a Liceum Ogólnokształcącym - 116 uczniów. Kształcenie odbywało się w zawodach: technik mechatronik, technik poligraf, technik mechanik, technik poligraf - księgarz, mechanik monter maszyn i urządzeń. Od roku 2009 roku rozpoczęto kształcenie cukierników, fryzjerów, fotografów oraz złotników - jubilerów w systemie dualnym (uczeń, będący jednocześnie młodocianym pracownikiem, zawiera umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu), a od roku 2010 rozpoczęto kształcenie piekarzy (również w systemie dualnym). W tym roku szkolnym naukę w Pomorskich Szkołach Rzemiosł rozpoczęło tysiąc uczniów.

Monika Chabior: - Rzemieślnik to ostoja wolności, cech rzemiosł to ostoja demokracji

Jak podkreśliła Beata Wierzba, dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł, debata która odbyła się z okazji jubileuszu szkoły dotyczy przede wszystkim szkolnictwa zawodowego w Gdańsku i na Pomorzu, ale też rozwiązań systemowych czy korzystania z dobrych praktyk z innych państw. Trzeba o tym mówić, bo to kwestie szczególnie istotne dla przyszłości zawodowej młodego pokolenia, ale też niezbędne aby zaplanować działania wspierające kształcenie zawodowe i rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Patronaty honorowe nad konferencją objęli: Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Pomorski Kurator Oświaty, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Budżet Obywatelski 2024. Na co wydać 20 mln złotych? 11 września rozpoczyna się głosowanie!

- Rzemieślnik to ostoja wolności, odpowiedzialności za swoje dzieło, uczenia się, precyzji - powiedziała Monika Chabior zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. - Cech rzemiosł to ostoja demokracji, jest też ostoją solidarności pomiędzy pracownikami. Jestem dumna, że w naszym mieście jest jedna z dwóch szkół prowadzona przez cech rzemiosł i izbę rzemieślniczą. W Gdańsku szkoły techniczne i zawodowe to ogromny skarb. Połowa naszych uczniów wybiera szkoły techniczne i zawodowe, to ogromna marka. Gdańsk jest miastem zawodowców i chce być tętniącym sercem pomorskiej gospodarki.

20230908_15lat-szkola-rzemioslo_030_949x633
Nz. Agnieszka Owczarczak przewodnicząca Rady Miasta Gdańska (z lewej) obok Beata Wierzba, dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł, Emilia Lodzińska, radna Miasta Gdańska, Małgorzata Wokacz-Zaborowska, dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej i Andrzej Kowalczys radny Miasta Gdańska
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

- Dziś to nie jest coś wyjątkowego, że publiczną szkołę prowadzi organ prywatny, ale piętnaście lat temu radni Miasta Gdańska mieli w sobie dużo lęku i obaw, czy to jest dobra decyzja - wspominała Agnieszka Owczarczak przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. - Uznaliśmy, że skoro Izba Rzemieślnicza ma odwagę, to my musimy mieć odwagę, żeby tę szkołę przekazać. Dziś, z perspektywy czasu, wiemy że to była dobra decyzja. Ważne żeby współpraca szkoły z przedsiębiorcami dobrze się układała, żebyście byli miejscem, w którym młodzież chce się uczyć i spędzać czas. 

Uczestnicy konferencji dyskutowali o szkolnictwie branżowym, w tym szczególnie o kształceniu dualnym w rzemiośle i przykładach takich rozwiązań z Niemiec - dzięki udziałowi w konferencji prezesa partnerskiej Izby Rzemieślniczej w Hamburgu. W debatach ustalano też, jakie kompetencje potrzebne są dziś na rynku pracy, była też mowa o roli pracodawców i współpracy szkół z pracodawcami w kształceniu na potrzeby rynku pracy. W związku z odbywającym się w tym samym czasie (6-9 września 2023 r.) w Gdańsku konkursem EuroSkills 2023, podczas konferencji przedstawiono też inicjatywę konkursów branżowych WorldSkills, jako ciekawej i atrakcyjnej formy promowania kształcenia zawodowego. Dodatkowo szkoła planuje poprowadzić warsztaty dla doradców zawodowych ze szkół podstawowych.