• Start
  • Wiadomości
  • Wiesław Szajda patronem Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku

Wiesław Szajda, były prezes PIRMiŚP patronem Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku

- Był dla nas jak ojciec, szkoła była jego oczkiem w głowie. Mówił uczniom, żeby nie bali się marzyć, że jak znajdą swoje powołanie, to znajdą swoje miejsce na rynku pracy - mówiła o Wiesławie Szajdzie, byłym prezesie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw ( PIRMiŚP) Beata Wierzba, dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdansku. Uroczystość nadania imienia i odsłonięcia tablicy pamiątkowej w szkole odbyła się w piątek 22 maja 2022 roku.  
27.05.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dobra szkola1
- Prezes Szajda mówił uczniom, żeby nie bali się marzyć, że każdy z nich znajdzie swoje miejsce na rynku pracy - mówiła podczas uroczystości Beata Wierzba (nz. podczas przekazania sztandaru szkole) dyrektor Pomorskiej Szkoły Rzemiosł.
Fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Pomorskie Szkoły Rzemiosł powstały w 2008 roku z inicjatywy gdańskich rzemieślników zrzeszonych w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przy ogromnym wsparciu ówczesnych władz miasta. Stworzenie takiej szkoły było wyjątkowo odważnym krokiem ze strony rzemieślników, Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska i Rady Miasta Gdańska. Szczególną  rolę w utworzeniu Pomorskich Szkół Rzemiosł odegrał ówczesny Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Wiesław Szajda.

Nie żyje Wiesław Szajda - rzemieślnik, przedsiębiorca, laureat Medalu Księcia Mściwoja II

Obchody Święta Szkoły rozpoczęły się w piątek 27 maja 2022 roku uroczystością nadania imienia Wiesława Szajdy dwóm szkołom wchodzącym w skład Pomorskich Szkół Rzemiosł: Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1.

Wiesław Szajda zmarł 18 stycznia 2021 w wieku 72 lat. Był prezesem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, właścicielem przedsiębiorstwa Hydromechanika. W 2011 roku otrzymał Medal Księcia Mściwoja II za promocję polskiej przedsiębiorczości i niezwykle efektywną działalność charytatywną. W 1981 roku założył własne przedsiębiorstwo Hydromechanika, specjalizujące się w obróbce mechanicznej metali oraz fabrykacji elementów i montażem podzespołów na podstawie dokumentacji technicznej klienta.  W latach 1987-1991 zasiadał we władzach Pomorskiej Izby Rzemieślniczej jako członek zarządu, w latach 1998-2001 pełnił funkcję prezesa zarządu, od 2001 roku - prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Był laureatem Nagrody Krajowej Lider Przedsiębiorstwa (1996), Nagrody Krajowej Pracodawca Bezpiecznej Pracy (1999), a także nagród Biznesmen Roku (2001) i Pomorski Gryf Gospodarczy (2005). Zdobywca Złotej Tarczy Pomorskiego Rzemiosła i Złotej Tarczy Rzemieślnika, odznaczony m.in. Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego oraz Krzyżem Maltańskim Orderu Odrodzenia Polski. 

- Wiesław odszedł ponad rok temu, a ja wciąż pamiętam jego głos, uścisk ręki, jego anegdoty, upór i ciepły uśmiech - powiedział podczas uroczystości Zbigniew Stencel, obecny prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. - Dzisiaj mam też w pamięci pierwsze dni po jego śmierci, nasz szok i ból, ale też mobilizację do działania. Idea upamiętnienia Wiesława Szajdy poprzez patronat nad szkołą pojawiła się w tych pierwszych dniach podczas naszych rozmów w izbie z kolegami z zarządu, społecznością szkolną, która bez wahania, podobnie jak rodzina Wiesława, zaakceptowała ten pomysł. 

Prezes Stencel podkreślił też, że szkoła bardzo dużo znaczyła dla Wiesława Szajdy, ważne było dla niego kształcenie młodych rzemieślników. Kształtował też wizję działania izby. 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona szkoły Wiesława Szajdy, prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

- Jesteśmy mu wdzięczni za kierunkowskazy, które przez lata sprawowania funkcji prezesa nam wyznaczył - dodał Zbigniew Stencel. -  To wspieranie rzemieślników, budowanie silnej stabilnej, niezależnej organizacji, promowanie i rozwijanie kształcenia zawodowego także na przykładzie własnej szkoły. Szeroka współpraca z partnerami w regionie, kraju i zagranicą. Wiesław Szajda zawsze podkreślał przywiązanie do tradycyjnych wartości, mówił: “Bóg, honor, ojczyzna i praca to nasze najważniejsze rzemieślnicze wartości”. Dziedzictwo jakie zostawił dla nas wszystkich to zobowiązanie dla nas i dla młodych pokoleń.

Jak podkreślił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, przyjdzie moment w którym nastąpi zmiana pokoleń. W szkole zostanie kilkaset zdjęć, tablica pamiątkowa, sztandar, nota biograficzna, ale dziś warto wysłuchać świadectw osób, które znały Wiesława osobiście.

Rzemiosło ma moc i wielką przyszłość. ROZMOWA o konkursie SkillsPoland Gdańsk 2021

- Ja też się zaliczam do tej grupy osób, a Wiesiek był dla mnie wyjątkową postacią - powiedział marszałek Struk. - Nie tylko dlatego że działał na rzecz rzemiosła, że kochał rzemiosło, a tylko tacy ludzie mogą myśleć o rozwoju cechu, rozwoju stowarzyszeń wspierających średnich i małych przedsiębiorców. Gdańsk, jak i wiele pomorskich miast, wiele miast zachodniej Europy, powstał dzięki kupcom i rzemieślnikom. Uczniowie muszą wiedzieć, że za tym sztandarem stoi konkretny patron, który pamiętał o swoich korzeniach, swoim dziedzictwie kulturowym, kultywował tradycje patriotyczne wobec ojczyzny i wobec Pomorza. Warto o nich przypominać. 

Beata Wierzba, dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł podkreśliła, że prezes Szajda była dla niej i dla szkoły jak ojciec. 

- I tak szkołą zarządzał, i mnie też uczył zarządzania - wspominała dyrektor Beata Wierzba. - Szkoła była jego oczkiem w głowie, zawsze mogłam o wszystko zapytać i zawsze otrzymywałam wsparcie. Chciał, żeby szkoła realnie przygotowywała młodzież do wejścia na rynek pracy. Żeby młodzi ludzie nie bali się marzyć, szli do przodu. Mówił, że dla każdego jest miejsce, jak znajdzie swoją pasję, swoje zajęcie, znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Dbał o tradycje rzemiosła, był też blisko uczniów, pomagał im na różne sposoby.      

Przypomnijmy -  Historia Pomorskich Szkół Rzemiosł rozpoczyna się 1 września 2008 roku, ale początki szkoły przy ulicy Sobieskiego 90 sięgają roku 1946, kiedy powołano Dwuletnią Publiczną Szkołę Dokształcającą, przemianowaną w 1951 roku na Zasadniczą Szkołę Zawodową. W 1958 roku utworzono Technikum Samochodowe, a w 1961 roku trzyletnie Technikum Mechaniczne dla pracujących.

W dalszych latach szkoła kontynuowała swoją działalność. Do już istniejących dochodziły kolejne placówki edukacyjne. W 1963 roku Technikum Mechaniczne połączono z Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym, co spowodowało w 1969 roku przemianowanie szkoły na Pedagogiczną Szkołę Techniczną, a w 1975 roku - Pedagogiczne Studium Techniczne i Zespół Szkół Metalowych, które w 2006 roku obchodziły  60. rocznicę istnienia. 

Tradycję Pomorskich Szkół Rzemiosł tworzy również Zespół Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących im. Jana Heweliusza, który w 2004 roku przeniesiono z dotychczasowej siedziby przy ulicy Kartuskiej 245B na ulicę Sobieskiego. Wcześniej jednak wielokrotnie zmieniał siedzibę i nazwy, bo to również placówka edukacyjna o ponad 45-letniej tradycji. 

Od 1 września 2004 roku w budynku przy ulicy Jana Sobieskiego 90 istniały równocześnie dwa zespoły. Zespół Szkół Metalowych im. Stanisława Staszica, który był gospodarzem budynku oraz Zespół Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących im. Jana Heweliusza. Taki stan trwał do 1 września 2005 roku, kiedy z dwóch zespołów szkół utworzono jeden, który przyjął nazwę Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Szkoła istniała trzy lata.

W 2008 roku z inicjatywy gdańskich rzemieślników zrzeszonych w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, powołano zespół szkół publicznych o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł, który rozpoczął działalność od 1 września tegoż roku. 

Rok szkolny 2008/2009 rozpoczęło 498 uczniów  w Technikum Nr 1 - 307 uczniów, w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 - 75 uczniów, a Liceum Ogólnokształcącym - 116 uczniów. Kształcenie odbywało się  w następujących zawodach: technik mechatronik, technik poligraf, technik mechanik, technik poligraf - księgarz, mechanik monter maszyn i urządzeń. Od roku 2009 roku rozpoczęto kształcenie cukierników, fryzjerów, fotografów oraz złotników – jubilerów w systemie dualnym (uczeń, będący jednocześnie młodocianym pracownikiem, zawiera umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu), a od roku 2010 rozpoczęto kształcenie piekarzy (również w systemie dualnym).

Za tydzień po raz czwarty w Gdańsku Święto Wolności i Praw Obywatelskich PROGRAM

Pomorskie Szkoły Rzemiosł, idąc z duchem czasu i odpowiadając na potrzeby rynku pracy, umożliwiają kształcenie w nowych zawodach: technik procesów drukowania, drukarz, monter kadłubów okrętowych (od roku 2015 r.), fototechnik, kucharz, optyk- mechanik, technik obsługi turystycznej (od roku 2016 r.), technik fotografii i multimediów, monter kadłubów jednostek pływających, technik grafiki i poligrafii cyfrowej (od roku 2017 r.), technik organizacji turystyki, technik programista (od roku 2019 r.).

Obecnie w skład zespołu szkół wchodzą: Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. To pracodawcy w dużej mierze decydują o tym, w jakich zawodach będą kształceni uczniowie, biorąc pod uwagę przyszłe oczekiwania stawiane młodym pracownikom. 

W roku szkolnym 2021/22 w  technikum młodzież uczy się w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk, technik programista, technik usług fryzjerskich, technik fotografii i multimediów, technik organizacji turystyki oraz technik obsługi turystycznej, a także w wygaszanym w naszej szkole zawodzie technik mechatronik. 

W branżowej szkole I stopnia, młodzież kształci się w systemie dualnym w następujących w zawodach:  kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer i fotograf. Rok szkolny 2021/2022 zainaugurowało 949 uczniów.