Miasta a zmiany klimatu - jak pokonać kryzys? Kongres Smart Metropolia 2022

Eksperci z Polski i zagranicy, panele dyskusyjne, prezentacje i warsztaty klimatyczne - w programie 10. kongresu Smart Metropolia. Gościem specjalnym wydarzenia pod hasłem „Pokonać kryzys. Projektowanie nowych miast i dzielnic”, będzie Oleksandr Markushyn, mer Irpienia. Dwudniowy kongres rozpocznie się w czwartek, 27 października w Amber Expo, a w piątek, 28 października, przeniesie się do Politechniki Gdańskiej. Udział jest bezpłatny.
( 26.10.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
1

Współpraca samorządów Polski i Ukrainy 

Kongres otworzą prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu. Gościem specjalnym kongresu będzie Oleksandr Markushyn, mer sąsiadującego z Kijowem Irpienia, z którym w ostatnich miesiącach Obszar Metropolitalny GGS wspólnie organizował pomoc polskich samorządów dla miast Ukrainy. Mer Irpienia opowie o doświadczeniach ukraińskich miast, które znalazły się, lub wciąż znajdują, na froncie wojny oraz o pomysłach na przyszłą współpracę samorządów Polski i Ukrainy.

Mnóstwo statków z węglem w porcie. Spore zapylenie w Letnicy i okolicy

To już 10. kongres Smart Metropolia. Nz. obrady z edycji w 2019 r.
To już 10. kongres Smart Metropolia. Nz. obrady z edycji w 2019 r.
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Kryzys energetyczny 

Goście z polskich dużych i małych miast będą też rozmawiać o kryzysie energetyczno - klimatycznym z perspektywy lokalnych społeczności, projektowaniu przyjaznych miast oraz tworzeniu tkanki miejskiej pomiędzy gminami metropolii. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, inicjator powstania OMGGS, wielokrotnie podkreślał przed laty, iż „wspólnota metropolitalna to przestrzeń budowania solidarności i wzajemnej pomocy”. Chcąc kontynuować jego dzieło, organizatorzy kongresu podążają za jego ideą, wzmacniając m.in. samorządowe więzi i udowadniając, że "razem możemy więcej".

Ryszard Gajewski, prezes spółki Gdańskie Wody, o tym, jak pokonać "wielką wodę" w centrum miasta

- W tym kontekście jesteśmy szczególnie dumni, że w ramach kongresu odbędzie się też inauguracyjne posiedzenie Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku  im. Daniela Fahrenheita - przyznaje Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS. - Będąc pod wrażeniem pierwszej w historii wspólnej inauguracji roku akademickiego pomorskich uczelni, chcemy w ten sposób docenić ich rolę w integracji metropolitalnej - dodaje. 

Co w programie? Miasta dla wszystkich

Gośćmi pierwszego dnia będą m.in. Paulina Górska, dziennikarka, aktywistka oraz edukatorka ekologiczna. Reportażysta Marek Szymaniak opowie o tym, czy kryzys może być szansą, a Szymon Bujalski, dziennikarz dla klimatu, o wpływie samorządów na klimat. Eksperci z zagranicy mówić będą o projektowaniu miast dla wszystkich. O doświadczeniach ze swoich miast opowiedzą Erlijn Mulder, rzeczniczka miasta Utrecht w Niderlandach, Joost van Faassen, dyrektor ds. strategii w Amsterdamie oraz Joan Caba Roset, kataloński architekt i urbanista. Po panelu odbędzie się debata „Jaki klimat dla zmian zbudują młodzi” z udziałem osób z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Fundacji Można Zwariować oraz uczniów uczestniczących w projekcie „Klimat w szkołach metropolii”.

Mozaika klimatyczna

Drugiego dnia Kongresu, w Politechnice Gdańskiej odbędą się m.in. warsztaty „Mozaika klimatyczna”. To gra edukacyjna dla dorosłych i młodzieży przygotowana przez specjalistów na podstawie raportów naukowych Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). W piątek odbędzie się także Wspólny Konwent Gospodarczy przy Związku Uczelni w Gdańsku im. D. Fahrenheita. Uczestnicy omówią warunki współpracy środowiska naukowego i gospodarczego na rzecz rozwoju projektów Smart City. 

Co to jest Smart Metropolia?

Smart Metropolia jest największą w Polsce coroczną konferencją poświęconą zagadnieniom współpracy dużych i małych gmin w obszarach metropolitalnych, a także relacji metropolii z resztą kraju. To cykliczna debata na temat współtworzenia mądrej polityki państwa wobec polskich miast i gmin. Każdego roku kongres gromadzi kilkaset osób, którzy rozmawiają o aktualnych trendach metropolitalnych. Do tej pory podczas wykładów, warsztatów, prezentacji, debat i paneli dyskusyjnych, wspólnie ze specjalistami rozmawiano m.in. o smart cities, polityce społecznej, wolnym czasie, bezpieczeństwie, rozwoju miast, polityce europejskiej wobec metropolii, kryzysie klimatycznym oraz inteligentnym samorządzie. Smart Metropolia 2022 odbędzie się pod hasłem „Pokonać kryzys. Projektowanie nowych miast i dzielnic”. 

Kiedy odbędzie się Smart Metropolia?

Pierwszego dnia, a więc 27 października, od godz. 10, spotkania w ramach kongresu zaplanowano w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo, drugiego zaś dnia, 28 października, organizatorzy zapraszają, od godz. 9, do nowego gmachu Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej.

Kongres organizowany jest przez Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot w partnerstwie ze Związkiem Uczelni w Gdańsku im. Gabriela Fahrenheita, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Instytutem Metropolitalnym, AmberExpo oraz miejską spółką Gdańskie Wody.

Udział w wydarzeniu wymaga rejestracji poprzez FORMULARZ.

Program wydarzenia dostępny jest TUTAJ.

Oprac. KG