Orunia Górna - Gdańsk Południe. Co dzieje się na placu budowy nowego ronda turbinowego?

Takie rozwiązanie drogowe zaplanowano u zbiegu ulic Czerskiej, Niepołomickiej i Starogardzkiej. W tym miejscu często tworzą się bowiem często korki. Roboty koncentrują się obecnie głównie na poboczach drogi, ale kierowcy powinni zachować ostrożność. Rondo będzie gotowe w drugiej połowie bieżącego roku.
( 04.02.2023 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu po lewej widać fragment jezdni i z bliska fragment żółtego samochodu osobowego, po prawej fragment rozkopanego pobocza
Nowe rondo turbinowe w Gdańsku powstaje u zbiegu ulic Czerskiej, Niepołomickiej i Starogardzkiej
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Co obecnie dzieje się przy skrzyżowaniu ulic Czerskiej, Niepołomickiej i Starogardzkiej?

- Na terenie budowy trwają roboty sieciowe związane z przebudową m.in. sieci wodociągowej. Prace te będą kontynuowane w najbliższych tygodniach. Ponadto trwają roboty związane z wykonaniem tymczasowej drogi technologicznej. Zakończyły się natomiast prowadzone w tym miejscu badania archeologiczne - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która nadzoruje realizację tej inwestycji.

na zdjęciu widać fragment rozkopanego pobocza drogi i dużą koparkę oraz ciężarówkę, po lewej fragment jezdni i znaki drogowe informujące o zwężeniu jezdni, widać też dwa jadące samochody
Na terenie budowy trwają obecnie roboty sieciowe związane z przebudową sieci wodociągowej, a także roboty związane z wykonaniem tymczasowej drogi technologicznej
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Na Oruni Górnej zaplanowano rondo turbinowe

Połączenie ulicy Czerskiej i Niepołomickiej z ulicą Starogardzką to obecnie skrzyżowanie zwykłe typu „T”. Regularnie dochodzi tu do zatorów w ruchu kołowym. Nowe rondo ma ułatwić poruszanie się nie tylko kierowcom, ale także pieszym i rowerzystom. Będzie to rondo turbinowe - dwupasowe i trójwlotowe. Jezdnia będzie miała szerokość 10 m, pierścień wewnętrzny - szerokość 2 m, a największy promień zewnętrzny jezdni ronda wyniesie 25 m.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie też 250-metrowy fragment ul. Starogardzkiej na odcinku od planowanego ronda do granic Gdańska. Na tym odcinku przebudowywany jest właśnie wodociąg.

Orunia Górna - Gdańsk Południe. Nowa przestrzeń na dzielnicowe festyny

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w tym miejscu rozebrane zostaną dotychczasowe nawierzchnie jezdni i zbudowane nowe, do tego powstaną fragmenty ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, a także ścieżek rowerowych. Nowe nawierzchnie jezdni będą bitumiczne, natomiast nawierzchnia ronda wykonana zostanie z szarej kostki kamiennej łupanej.

Nowe chodniki będą miały szerokość 2 - 3,5 m, a ciągi pieszo-rowerowe 2,5 - 4 m. Zaprojektowane ścieżki rowerowe z kolei będą liczyć 1,5 - 2 m szerokości.

na zdjęciu na pierwszym planie koparka po lewej stojąca na rozkopanym poboczu drogi, po prawej widać jezdnię i jadące samochody, w tle także koparka na drogim poboczu jezdni
Na Oruni Górnej - Gdańsku Południu zaplanowano rondo turbinowe dwupasowe i trójwlotowe. Jezdnia będzie miała szerokość 10 m, a największy promień zewnętrzny jezdni ronda wyniesie 25 m
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Niezbędna budowa systemu odwodnienia na Oruni Górnej

Zanim powstanie rondo, wcześniej zbudować trzeba podziemny system odwodnienia, a więc kanalizację deszczową. Powstaną również tzw. rowy drogowe odparowujące oraz ogród deszczowy. Konieczna jest też budowa muru oporowego. Zaplanowano także przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie całej inwestycji. Po zakończeniu prac budowlanych wykonawca ułoży także zieleń przydrożną w formie łąk kwietnych oraz nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Sprawdź, jaką pulę środków BO 2024 ma Twoja dzielnica

W pobliżu ronda zaprojektowano również nieckę z tzw. zielenią urządzoną. Będzie to ogród deszczowy wyposażony w przelew do kanalizacji deszczowej. W niecce pojawi się mieszanka traw oraz narzut kamienny - jako element ozdobny.

Zadanie to jest koordynowane przez dwie miejskie jednostki: Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska i spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.

na zdjęciu fragment jezdni po której jedzie kilak samochodów osobowych w obu kierunkach, w tle na poboczu po prawej widać koparkę
W ramach inwestycji przebudowany zostanie też 250-metrowy fragment ul. Starogardzkiej na odcinku od planowanego ronda do granic Gdańska
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Blisko 11 mln złotych na budowę ronda i sieci podziemnych

Umowę na realizację tej inwestycji podpisano z firmą Strabag Sp.z.o.o. Koszt prac wyniesie blisko 11 mln złotych. Prace zakończą się w drugim kwartale 2023 r.

Dwie nowe niecki powstały w dzielnicy Zaspa - Młyniec

Po zakończeniu robót wykonawca będzie musiał uzyskać wymagane pozwolenia administracyjne, których pozyskanie może potrwać ok. 2,5 miesiąca.