Orunia Górna - Gdańsk Południe. Powstanie przestrzeń na dzielnicowe festyny

Mieszkańcom dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe brakowało publicznej przestrzeni, w której można by realizować inicjatywy lokalnych społeczności, w tym festyny i inne wydarzenia plenerowe, organizowane przez Radę Dzielnicy czy kluby sąsiedzkie. Zgłosili więc projekt do Budżetu Obywatelskiego, który zdobył duże poparcie wśród głosujących gdańszczan. DRMG właśnie wybrała wykonawcę prac.
29.12.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Przy ul. Przemian powstanie przestrzeń służąca rekreacji i integracji lokalnej społeczności dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe
Przy ul. Przemian powstanie przestrzeń służąca rekreacji i integracji lokalnej społeczności dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Co powstanie w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego?

Zwycięski projekt zgłoszono do BO 2021, pod hasłem: „Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy okolicznościowe i rekreację”. Zakłada on powstanie atrakcyjnego miejsca przy ul. Przemian, a konkretnie: uporządkowanie roślinności na tym terenie, w tym usunięcie samosiejek i wysokich traw, wyrównanie terenu, budowę utwardzonego ciągu pieszego wzdłuż rosnącego tam szpaleru drzew oraz utwardzonego placu.

Brzeźno. Skwer przy ul. Krasickiego zmieni swoje oblicze. DRMG wybrało wykonawcę prac

Alejka piesza, o nawierzchni wodoprzepuszczalnej, będzie miała szerokość 2 m, natomiast utwardzony plac - o nawierzchni z ekokraty, wypełniony grysem bazaltowym - będzie miał powierzchnię 37,5 mkw. Zaprojektowano je równolegle do ul. Przemian, wzdłuż szpaleru drzew. Przy alejce zaplanowano trapezowe zatoczki przeznaczone na montaż ławek oraz koszy na odpady i stojaków rowerowych.

Do tego zaprojektowano ogrodzenie tego terenu, ale naturalną przegrodą - w formie żywopłotu, który ma chronić przed pojawiającymi się w tej okolicy dzikami. Pojawi się też przyłącze i szafka energetyczna, dzięki której możliwe będzie podłączenie urządzeń na czas imprez plenerowych.

2
Mat. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Gdzie znajduje się teren, na którym mają być organizowane festyny?

Miejsce, w którym ma powstać "festynowa przestrzeń" to teren po dawnym boisku. Znajduje się pomiędzy ul. Przemian a zbiornikiem wodnym. Działka ta znajduje się w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie.

Obecnie sąsiaduje z drogą od strony północnej (ul. Przemian) oraz działkami prywatnymi. Graniczy też ze sklepem, przy którym na nieutwardzonej nawierzchni parkują samochody. W części południowo-wschodniej znajduje się natomiast zbiornik wodny.

Zauważyć można tu także stare bramki do gry w piłkę - to pozostałość po wspomnianym boisku.

Aktualnie teren ten jest niezagospodarowany, porośnięty wysokimi trawami i samosiejkami - nie zachęca do spędzania w tym miejscu czasu. Nie ma tu także wytyczonych ciągów komunikacyjnych czy elementów małej architektury.

Brętowo. Przy Leśnej Górze wygodniej dla pieszych, dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego

Dzięki środkom z gdańskiego Budżetu Obywatelskiego w przyszłym roku powstanie zatem na Oruni Górnej-Gdańsku Południu ogólnodostępna przestrzeń zieleni urządzonej, służąca rekreacji i integracji społeczności lokalnej, dostosowanej do potrzeb wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych, w tym osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ruchowymi.

Umowa z wykonawcą inwestycji podpisana

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska rozstrzygnęła przetarg i wybrała wykonawcę prac. Jest nim firma Union Invest Sp. z o.o. Koszt robót oszacowano na ponad 250 tys. złotych.

Realizacja inwestycji powinna potrwać około 3 miesięcy. Termin ten jednak może się przedłużyć ze względu na warunki atmosferyczne.

Najmłodsza dzielnica Gdańska

Orunia Górna - Gdańsk Południe to najmłodsza dzielnica w naszym mieście. Powstała ona w wyniku podziału dzielnicy Chełm na dwie mniejsze - właśnie Orunię Górną oraz Chełm. Rada Miasta Gdańska przegłosowała uchwałę w tej sprawie w sierpniu 2018 r. Inicjatywa podziału dzielnicy Chełm wyszła oddolnie, od mieszkańców Oruni Górnej. Dlatego już w 2016 roku Rada Dzielnicy Chełm podjęła uchwałę o podziale dzielnicy na dwie części. Następnie radni miejscy pochylili się nad tym pomysłem.

Granicę Oruni Górnej - Gdańska Południe stanowi granica administracyjna miasta od ul. Świętokrzyskiej do Obwodnicy Południowej. Wzdłuż niej biegnie na wschód, a przed Traktem Św. Wojciecha skręca na północ i na tyłach budynków z adresem do Traktu Św. Wojciecha dochodzi do Parku Oruńskiego, a następnie między ulicami Diamentową, Platynową, Granitową i Działyńskiego (podnóżem wzgórza) dochodzi do ul. Małomiejskiej (bez tej ulicy) i dalej Świętokrzyską do skrzyżowania z al. Havla. Następnie planowaną Nową Świętokrzyską na południowy zachód do ul. Wielkopolskiej, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni do granicy miasta na ul. Świętokrzyskiej.

TV

Czwarty mikrolas już rośnie - zobacz, jak powstawał na Oruni Górnej