• Start
  • Wiadomości
  • Nie żyje Władysław Dobrowolski - weteran AK, człowiek "Solidarności"

Władysław Dobrowolski nie żyje - weteran Armii Krajowej, człowiek "Solidarności"

Miał zaledwie 12 lat, gdy wybuchła II wojna światowa. Został zaprzysiężony na żołnierza ZWZ/AK w roku 1942. W PRL działał w demokratycznej opozycji: był uczestnikiem Sierpnia, w stanie wojennym - działaczem podziemnej “Solidarności”. Zmarł 21 czerwca, w wieku 95 lat. Władysław Dobrowolski pochowany został w środę, 29 czerwca, w kwaterze Armii Krajowej na Cmentarzu Łostowickim.
( Publikacja: 29.06.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Władysław Dobrowolski (1927-2022)
Władysław Dobrowolski (1927-2022)
fot. www.gdansk.pl

Więcej wspomnień o zmarłych w ostatnich latach gdańszczanach i osobach związanych z Gdańskiem znajdziesz na specjalnie dedykowanej stronie gdansk.pl/odeszli.

Władysław Dobrowolski pochowany w kwaterze AK na Cmentarzu Łostowickim

Pogrzeb odbył się z asystą wojskową. W obecności rodziny Zmarłego, nad grobem Władysława Dobrowolskiego przemawiał Jerzy Grzywacz ps. „Tapir”, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, prezes Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Głos zabrał również m.in. Karol Nawrocki, prezes IPN. Były liczne delegacje i poczty sztandarowe - w tym NSZZ "Solidarność". Wśród wielu wieńców i kwiatów złożono wieniec od Prezydent Miasta Gdańska. Byli też kibice Lechii Gdańsk z pokaźną biało-zieloną sektorówką - Władysław Dobrowolski odwiedzał ich jako świadek historii. Kibice na cześć Zmarłego odpalili race.

WŁADYSŁAW DOBROWOLSKI - ZOBACZ FOTOGALERIĘ Z OSTATNIEGO POŻEGNANIA

 

Władysław Dobrowolski - sylwetka 

Żołnierzem ZWZ/AK był w latach 1942-1945 (Okręg Radomsko-Kielecki). Podlegał legendarnemu Augustowi Emilowi Fieldorfowi, ps. „Nil”. 

Władysław Dobrowolski pochodził z patriotycznej rodziny o tradycjach powstańczych: pradziadek walczył w powstaniu listopadowym, dziadek - w styczniowym.

Zmarła Ewa Bąkowska - gdańszczanka, która znała majora “Hubala”

Na Pomorzu Władysław Dobrowolski zamieszkał w 1947 roku. Był absolwentem Wyższej Szkoły Handlu Morskiego (1950) i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (1965). Pracował w branży połowowej i okrętowej. Jeszcze przed wybuchem Sierpnia współorganizował środowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku (1979-1980).

Działaczem „Solidarności” był od sierpnia 1980 roku, jako członek Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim „S” Gdańsk, zastępca kierownika Wszechnicy Związkowej „S”.

W wieku 103 lat odeszła Jadwiga Wiza - weteranka AK, gdańszczanka

W stanie wojennym działał w podziemnej „Solidarności”. Współorganizował spotkania Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, był współpracownikiem podziemnego „Biuletynu” Tymczasowej Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej i członkiem redakcji „Informatora” Tymczasowej Komisji Zakładowej Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Później został działaczem komisji charytatywnej przy kościele św. Brygidy. Był rozpracowywany przez gdańską SB w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Kolporterzy” (1984).

U schyłku PRL był organizatorem protestów i referendum w sprawie budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec (1986-1990); współzałożycielem Oddziału Gdańskiego Polskiego Klubu Ekologicznego i Fundacji Poszanowania Energii na Politechnice Gdańskiej.

Nie żyje Jadwiga Kuśmierek, porucznik Armii Krajowej ps. „Czarna Hańcza”

Działacz organizacji kombatanckich: Porozumienia Niepodległościowych Związków Kombatanckich oraz Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wielokrotnie odznaczany, m.in. Medalem Wojska (1948, Londyn), Krzyżem Partyzanckim ZBoWiD (1980, nie przyjął), Krzyżem AK (1982, Londyn), Krzyżem Semper Fidelis i Złotym Krzyżem Zasługi (2006), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

(biogram na podstawie komunikatu IPN)