Młode talenty poszukiwane. Doceń twórcę, zgłoś kandydaturę do nagrody

Do 10 października można zgłaszać kandydatów do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. To wyróżnienie przyznawane artystom do 35. roku życia za ich osiągnięcia z ostatnich trzech lat. W ten sposób miasto docenia i wspiera kreatywność oraz wkład młodych talentów w rozwój kultury i sztuki.
25.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dwie statuetki z napisem: MŁODZI TWÓRCY GDAŃSK
W ubiegłorocznej edycji statuetki dla Młodych Twórców odebrały cztery osoby, w tym jedna w konkursie publiczności
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Nagroda przyznawana od 2000 roku

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury przyznawana jest rokrocznie, począwszy od 2000 roku. Wyróżniani są nią artyści reprezentujący wszelkie dziedziny sztuki: od muzyki przez taniec współczesny do plastyki. Na laur mogą liczyć także animatorzy kultury. Warunkiem otrzymania Nagrody są osiągnięcia artystyczne i młody wiek - laur przyznawany jest osobom, które nie ukończyły 35. roku życia. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia, w postaci dyplomu, statuetki, nagrody finansowej, podejmuje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich uczelni artystycznych, mediów, Miasta i laureaci ubiegłorocznej edycji Nagrody.

Wnioski o przyznanie Nagrody z odpowiednim uzasadnieniem składać mogą:

 • radni Miasta Gdańska;
 • szkoły wyższe i artystyczne;
 • instytucje kultury;
 • stowarzyszenia i związki twórcze;
 • organizacje pozarządowe i podmioty działające w sferze kultury;
 • Prezydent Miasta Gdańska;
 • organy administracji publicznej;
 • media
 • dotychczasowi laureaci nagrody;
 • indywidualni twórcy,
 • radni dzielnic Miasta Gdańska
Plansza informacyjna w kolorze zielonym: nagrody_miasta_gdanska_dla_mlodych_tworcow_w_dziedzinie_kultury
mat. UMG

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać do 10 października 2023 roku w Zespołach Obsługi Mieszkańców nr 1-4 Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem: Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu).

Wniosek do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury

Aby zgłosić kandydata, należy wypełnić wniosek i opisać artystyczny dorobek twórcy. Do zgłoszeń należy załączyć w formie cyfrowej: fotografię kandydata wraz z informacją o autorze zdjęcia, portfolio multimedialne kandydata – w formacie pdf, ppt, biogram kandydata do Nagrody (max. 1000 znaków ze spacjami z uwzględnieniem osiągnięć za ostatnie trzy lata) - szczegóły w Regulaminie. 

Regulamin przyznawania Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury

Więcej informacji

Szczegółowych informacji na temat Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury udziela Marta Kąkel, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 123, tel. (58) 323 61 23, e-mail: marta.kakel@gdansk.gda.pl.

Nagrodzeni w 2022 roku

Laureatami Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury w 2022 roku zostali: Anna Wakulik, etatowa dramaturżka Teatru Wybrzeże, Krzysztof Nowicki, malarz i Wojciech Stachura, aktor lalkarz związany z Teatrem Miniatura. Nagrodę publiczności otrzymała Julia Tymańska, artystka sztuk wizualnych.

Więcej o nagrodzonych w ubiegłorocznej edycji można przeczytać w osobnym komunikacie