• Start
 • Wiadomości
 • Raport o stanie miasta za 2023 rok przekazany do Rady Miasta

Raport o stanie miasta za 2023 rok trafił do Rady Miasta Gdańska

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz przekazała „Raport o stanie miasta Gdańska za 2023 rok”. Dokument ten, wymagany ustawowo, przygotowany został po raz szósty. Teraz będzie przedstawiony oraz poddany debacie publicznej podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta Gdańska, którą zaplanowano 20 czerwca. W dyskusji będą mogli wziąć udział, poza radnymi, również mieszkanki i mieszkańcy Gdańska.
31.05.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu trzy kobiety w średnim wieku, w oficjalnych eleganckich strojach, pozują do zdjęcia
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przekazała "Raport o stanie miasta" przewodniczącej gdańskich radnych, Agnieszce Owczarczak. W wydarzeniu uczestniczyła też szefowa klubu Wszystko Dla Gdańska w RMG Katarzyna Czerniewska
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Gdańszczanie zadowoleni z poziomu życia

Dokument przekazano oficjalnie w piątek, 31 maja, w gmachu Nowego Ratusza, który jest siedzibą miejskich radnych. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wręczyła go przewodniczącej Rady Miasta, Agnieszce Owczarczak.

- Już po raz szósty przekazujemy Raport o stanie miasta. To obszerny dokument, do którego lektury bardzo zachęcam - powiedziała prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - Dla mnie najważniejsze, wśród tych wszystkich danych, jest czwarte miejsce w Polsce pod względem zadowolenia mieszkańców z poziomu życia. Jesteśmy także drugim miastem w Polsce, w którym nastąpił wzrost liczby mieszkańców. Bardzo zadowolona jestem też z tego, że mamy dokument wyznaczający kierunki rozwoju, przedyskutowany i współtworzony przez mieszkańców, a potem przyjęty przez Radę Miasta, czyli „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”. Wśród sukcesów należy podkreślić kampanię profrekwencyjną „Nie śpij, bo Cię przegłosują”, dzięki której frekwencja w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r. wyniosła 81,5 procent i była rekordową. Linia tramwajowa "Nowa Warszawska" czy otwarcie Kunsztu Wodnego, to z kolei najważniejsze inwestycje ubiegłego roku - dodała prezydent.

Święto Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku 1-4 czerwca 

Jaki był 2023 rok w największej gminie w Polsce?

W ubiegłym roku Gdańsk został największą gminą w Polsce. Stało się tak po włączeniu w granice miasta wód Zatoki Gdańskiej. Co jeszcze się wydarzyło w naszym mieście w 2023 roku? Oto kilka przykładowych informacji z Raportu:

 • 95 proc. gdańszczanek i gdańszczan jest zadowolonych z tego, że mieszka w swoim mieście
 • Budżet miasta w 2023 roku został wykonany w 91,4 proc. planu
 • Utrzymana została ocena ratingowa miasta w latach 2017-2023
 • Powołano Rzecznika Praw Ucznia
 • Zorganizowanie w Gdańsku EuroSkills - międzynarodowego konkursu umiejętności zawodowych, w którym wystąpiło blisko 600 zawodników z 32 krajów Europy
 • Nowe placówki edukacyjne: 5 przedszkoli publicznych oraz Morska Szkoła Podstawowa przy ul. Srebrnej
 • Program wsparcia prokreacji: w 2023 roku dzięki niemu urodziło się 118 dzieci
 • Kwotą 7 mln zł wsparto gdańskie kluby prowadzące zajęcia sportowe dla młodzieży
 • 20,8 mln zł - do dyspozycji mieszkańców w Budżecie Obywatelskim
 • Zorganizowanie 13 spotkań z cyklu „Porozmawiajmy przy stole” i spacerów dzielnicowych z prezydent Gdańska
 • Rekordowa frekwencja w wyborach parlamentarnych w Gdańsku: 81,5 proc.
 • Otwarcie Kunsztu Wodnego
 • Rekordowa liczba zwiedzających gdańskie muzea i wystawy: 1,5 mln osób
 • Rekordowa liczba turystów: 4,1 mln osób (wzrost o 10 proc. od roku 2022), ponad 968 tys. to goście zagraniczni (wzrost 33 proc.)
 • Rekordowa liczba podmiotów gospodarczych: 96 004 (+5 proc.)
 • Rekordowy ruch pasażerski w porcie lotniczym: 5,9 mln pasażerów (+29,1 proc.)
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego powiększyło swój zasób mieszkaniowy o 166 lokali (łączny zasób wynosi 3520 mieszkań)
 • Remont 153 lokali komunalnych, w tym w 115 kompleksowy remont za łączną kwotę 23,5 mln zł
 • Otwarcie linii tramwajowej Nowa Warszawska (współfinansowana przez UE - 63,5 mln zł)
 • Uruchomienie Mevo 2.0
 • Przyznanie Gdańskowi organizacji konferencji Velo-City 2025
 • Uruchomienie platformy GeoGdańsk

Szczegółowe dane znajdziecie w Raporcie o stanie miasta za 2023 rok, i w prezentacji poniżej. 

Podsumowanie pracy gdańskiego samorządu

„Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok” to kompleksowe opracowanie podsumowujące działanie władz miasta podjęte w ciągu minionego roku kalendarzowego. Przygotowanie Raportu to obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Raport, wedle założeń ustawodawcy ma podsumowywać działalność władz miasta w roku poprzednim i zawierać musi sprawozdania z realizacji:

 • budżetu obywatelskiego,
 • polityk, programów i strategii,
 • uchwał podjętych przez Radę Miasta.

Warto podkreślić, że gdański Raport zawiera dodatkowo osiem rozdziałów. Cztery wprowadzające:

  • Ogólna charakterystyka miasta,
  • Mieszkańcy - opis podstawowych cech społeczno-demograficznych,
  • Organizacja i zarządzanie miastem,
  • Budżet,

Budowa przejścia naziemnego przy skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej i ul. Hynka

Kolejne cztery rozdziały nawiązują do głównych kierunków strategicznego rozwoju miasta wyznaczonych przez Strategię Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. W tych rozdziałach pokazano najważniejsze dane statystyczne, opisano kluczowe inwestycje i projekty miejskie zrealizowane w 2023 r. w zakresie:

 • Zielonego Miasta, m.in. bioróżnorodności, terenów zieleni, odporności na zmiany klimatu, gospodarki obiegu zamkniętego, świadomości ekologicznej.
 • Wspólnego Miasta, m.in. edukacji, sportu, zdrowia, integracji społecznej, aktywności obywatelskiej, praw człowieka, mieszkalnictwa.
 • Dostępnego Miasta, m.in. przemieszczeń pieszych, rowerowych, transportu publicznego, bezpieczeństwa, energetyki miejskiej, cyfrowej transformacji i smart miasta.
 • Innowacyjnego Miasta, m.in. gospodarki, przestrzeni, kultury i dziedzictwa, turystyki i czasu wolnego.

Choć w ustawie mowa jest o podsumowaniu działalności w roku poprzedzającym złożenie Raportu, ramy czasowe gdańskiego opracowania w większości przedstawionych statystyk dotyczą lat 2017-2023. Szersza perspektywa czasowa pozwala zaprezentować trendy i zmiany zachodzące w mieście i w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Zapytania dotyczące zawartości Raportu można kierować na adres e-mail: strategia@gdansk.gda.pl.

na zdjęciu prezydent gdańska stoi za wysokim drewnianym pulpitem, mówi do mikrofonu, w tle wisi kolorowa grafika
Prezydent Aleksandra Dulkiewicz: - Dla mnie najważniejsze wśród tych wszystkich danych jest czwarte miejsce w Polsce pod względem zadowolenia mieszkańców z poziomu życia. Jesteśmy także drugim miastem w Polsce, w którym nastąpił wzrost liczby mieszkańców.
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Ważne nagrody i wyróżnienia

Mimo bardzo trudnych warunków udało się utrzymać stabilną sytuację budżetową, a działania Gdańska w pokonywaniu trudności, nie tylko budżetowych, zostały dostrzeżone i docenione - nasze miasto zdobyło III miejsce w rankingu Perły Samorządu, a Skarbnik Gdańska Izabela Kuś została wybrana najlepszym skarbnikiem wśród dużych miast. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz w Perłach Samorządu otrzymała wyróżnienie w kategorii włodarza gminy powyżej 100 tys. Specjalne wyróżnienie miasto otrzymało za kampanię społeczną „Gdańsk Miastem Równości”.

Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności 2023 - Główna nagroda „Europejskie Stolice Włączenia i Różnorodności” dla miast liczących ponad 50 000 mieszkańców w kategorii „Samorząd wspierający równość osób LGBT+” to kolejna ważna nagroda dla Gdańska. Doceniono wspieranie równości osób LGBT+, liczne inicjatywy obejmujące włączające usługi publiczne (m.in. opracowanie wspólnie z Stowarzyszeniem Tolerado „Standarów obsługi przyjaznych dla osób LGBT+” w pomocy społecznej i psychologicznej) i wsparcie dla ofiar dyskryminacji w postaci Gdańskiego Centrum Równego Traktowania. Gdańsk jako jedyne miasto w Europie otrzymał również nagrodę publiczności.

Także Fitch Ratings potwierdził w 2023 roku wysokie długoterminowe ratingi Gminy Miasta Gdańska dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” z perspektywą stabilną.

Dyskusja o Raporcie - decyduje kolejność zgłoszeń

Raport został przekazany radnym Gdańska. Ci omówią go podczas sesji absolutoryjnej 20 czerwca. W dyskusji będzie mogło wziąć udział także 15 mieszkańców.

- Sesja absolutoryjna Rady Miasta Gdańska odbędzie się 20 czerwca. W jej trakcie odbędzie się debata na temat Raportu. Zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym, w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy będą mieli możliwość zabrania głosu w dyskusji i przedstawienia swoich spostrzeżeń oraz uwag dotyczących Raportu - podkreśla Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. - Aby móc uczestniczyć w debacie, należy złożyć przewodniczącej Rady Miasta Gdańska pisemny wniosek poparty co najmniej 50 podpisami.

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady Miasta Gdańska, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w pokoju nr 104 (sekretariat) do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną Rady Miasta Gdańska, czyli do 19 czerwca 2024 roku.

Formularz zgłoszenia jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym, w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy będą zabierać głos według kolejności zgłoszeń. Czas przeznaczony na wystąpienia to 5 minut.

Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Miasta Gdańska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Prezydent Miasta Gdańska wotum zaufania.

Oprac. KG

TV

100-lecie ulicy Krętej