• Start
  • Wiadomości
  • Wsparcie dla mieszkańców z lokali komunalnych, spółdzielczych, własnościowych i nawet domów jednorodzinnych SYTUACJA W MIEŚCIE

Wsparcie dla mieszkańców z lokali komunalnych, spółdzielczych, własnościowych i nawet domów jednorodzinnych SYTUACJA W MIEŚCIE

W piątek, 17 kwietnia, odbyła się kolejna wirtualna konferencja z udziałem władz Gdańska: Piotra Grzelaka, zastępcy prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i Alana Aleksandrowicza, zastępcy prezydent ds. inwestycji, którzy poinformowali m.in. o możliwych formach wsparcia przy opłatach czynszowych i aktualnej sytuacji inwestycyjnej w naszym mieście.
( Publikacja: 17.04.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
11

 

Na wstępie Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju poinformował, że w piątek (17 kwietnia) obradował Związek Miast Bałtyckich (Gdańsk jest jego członkiem), który wymienia doświadczenia w radzeniu sobie z trwającą epidemią.

- Ten kryzys pokazuje, że integracja europejska musi postępować - po to, żeby radzić sobie, w odpowiedni sposób, z tego rodzaju wyzwaniami - podkreślił Piotr Grzelak.

Przypominał także, że jeszcze w najbliższy weekend, 18 - 19 kwietnia, obowiązują dotychczasowe obostrzenia nałożone przez rząd, a złagodzenia zapowiadane przez premiera Mateusza Morawieckiego wejdą w życie od poniedziałku, 20 kwietnia.

 

Zniesienie bądź odroczenie płatności za czynsz, pożyczki, ochrona dla bezrobotnych i wiele innych. Tak Gdańsk wspiera poszkodowanych przez epidemię [NOWE INFORMACJE]

 

W Gdańsku dotąd (stan na 17 kwietnia, godz. 13) stwierdzono 59 zarażeń wirusem COVID-19. 11 osób wyzdrowiało, aktualnie chorych jest 48 osób. Jedna osoba zmarła w ostatnich dniach. Według danych policji, z 1003 osób przebywających w kwarantannie 559 korzysta z aplikacji, a blisko 400 jest sprawdzanych przez służby.

 

Sytuacja w Domu Pomocy Społecznej "Polanki"

W tym tygodniu poinformowano o zakażeniu koronawirusem jednej z osób zatrudnionych w DPS w Oliwie.

- Pracownik DPS, 13 kwietnia, po zejściu z dyżuru poczuł się źle. Zastosował wszystkie procedury, do których był przygotowany, czyli zdalnie zgłosił się do sanepidu, został przeprowadzony wywiad, a następnie test, który okazał się pozytywny. Ten pracownik został objęty kwarantanną domową. Miał on dość ograniczony kontakt z pozostałymi pracownikami i pensjonariuszami DPS, dlatego, że już kilka tygodni temu wprowadziliśmy dodatkowe obostrzenia w tego typu placówkach w Gdańsku. Dotyczą one m.in. zakazu przemieszczania się pracowników pomiędzy oddziałami - podkreślał Piotr Grzelak, zastępca prezydent.

 

  Bezpłatne maseczki dla potrzebujących gdańszczan. Jak zamówić? Komu przysługują?

 

Po stwierdzeniu pozytywnego testu na obecność koronawirusa, wdrożono wcześniej przygotowaną na tę sytuację procedurę: wszyscy pracownicy tej jednej zmiany zostali zatrzymani w pracy i wszystkim pobrano wymazy.

- Oczekujemy w tej chwili na wyniki badań. Od nich będzie zależała nasza dalsza reakcja. Na ten moment DPS ma zapewnione wyżywienie. Personel jest powiadomiony i pozostaje na służbie. Został objęty kwarantanną w DPS, a nie w miejscu zamieszkania. Druga zmiana pracowników też została objęta kwarantanną, ale odbywa się ona już w domu. W związku z tym, że druga zmiana jest także objęta kwarantanną, przygotowane zostało wsparcie dla personelu z innego DPS - tłumaczył Piotr Grzelak. - Zabezpieczyliśmy zapasy materiałów ochronnych, zamówione są kolejne łóżka i pościel dla dodatkowego personelu. Jesteśmy cały czas w kontakcie z zespołem DPS. Sytuacja ta jest pod kontrolą.

 

ZOBACZ KONFERENCJĘ ZASTĘPCÓW PREZYDENT GDAŃSKA: PIOTRA GRZELAKA I ALANA ALEKSANDROWICZA W DNIU 17 KWIETNIA BR.

 

Czynsze w lokalach komunalnych mieszkalnych

Zastępca prezydent Gdańska, Piotr Grzelak, przypomniał, że funkcjonuje już, w ramach Gdańskiego Pakietu Wsparcia, pomoc dla lokali użytkowych.

Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy w mieszkaniach komunalnych?

- Wiemy, że w niektórych naszych domach są sytuacje, w których jedna lub dwie osoby straciły w ostatnim czasie pracę. W związku z tym sytuacja finansowa takiej rodziny może się drastycznie pogorszyć. Dlatego chcemy serdecznie zaapelować do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji: żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami, że powinniście się z nami skontaktować, żebyśmy razem spróbowali tę sytuację rozwiązać i razem pomogli przetrwać w tym trudnym dla nas wszystkich okresie - podkreślał Piotr Grzelak.

Co istotne, czynsz w lokalach gminnych jest dostosowany do aktualnych dochodów rodziny. W związku z aktualną sytuacją dochodową, można uzyskać obniżki dochodowe - wynoszą one od 30 do 60 proc. wartości czynszu.

- Jeżeli ktoś z Państwa stracił pracę, zmienił się dochód, to jest to okazja, by zweryfikować czynsz komunalny i starać się o obniżkę. Jest ona przyznawana na okres 12 miesięcy - podpowiadał zastępca prezydent Gdańska.

 

Wsparcie dla mieszkańców z lokali spółdzielczych, własnościowych i domów jednorodzinnych

Oprócz obniżek dochodowych, można starać się także o przyznanie dodatków mieszkaniowych. O takie mogą występować nie tylko mieszkańcy lokali komunalnych, ale też spółdzielczych, własnościowych, nawet domów jednorodzinnych.

- Jeżeli sytuacja finansowa w ostatnim czasie diametralnie się pogorszyła, prosimy o to, by nie czekać, reagować i składać wniosek do Gdańskiego Centrum Świadczeń (GCŚ). Tam można otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego - informował Piotr Grzelak.

Jest też możliwość zawierania ugód. Jeżeli pojawiły się problemy z płatnościami za lokale, należy zwrócić się do miejskiej jednostki - Gdańskich Nieruchomości bądź skontaktować się z administratorem danego Biura Obsługi Mieszkańców.

- Ugoda może dotyczyć zawieszenia części spłaty zadłużenia, odroczenia, a czasem i umorzenia. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Kluczem jest to, by w sytuacji gdy dany problem nas przytłacza, żebyśmy pamiętali o tym, że nie jesteśmy sami. Zadzwońmy do administratora. W interesie Gdańskich Nieruchomości jest to, by ten dług nie narastał. Znajdziemy takie narzędzia, żeby Państwu pomóc - zapewnił Piotr Grzelak.

 

  OGARNIJ KRYZYS – bezpłatne doradztwo online dla biznesu od Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER

 

Do GCŚ należy składać wnioski o przyznanie zarówno obniżki dochodowej, jak i dodatku mieszkaniowego. Jednym z warunków otrzymania dodatku mieszkaniowego jest złożenie wniosku potwierdzonego przez zarządcę domu, jednak w związku z epidemią koronawirusa, do odwołania można składać wnioski niepotwierdzone. Warunkiem jest podanie pełnej nazwy zarządcy wraz z danymi adresowymi. Jest to związane z tym, że Gdańskie Nieruchomości zawiesiły osobistą obsługę mieszkańców. Ograniczony jest również kontakt ze spółdzielniami i zarządcami wspólnot, co utrudnia uzyskanie takiego potwierdzenia.

Wnioski należy składać:
- w urnach zlokalizowanych w budynkach Gdańskiego Centrum Świadczeń przy ul. 3 Maja 9 oraz ul. Powstańców Warszawskich 25,
- w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP,
- za pośrednictwem poczty, wysyłając je na adres:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk,
Pracownicy Działu Pomocy Mieszkaniowej Gdańskiego Centrum Świadczeń skontaktują się telefonicznie z zarządcą nieruchomości, by potwierdzić dane zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Szczegółowe warunki można znaleźć na stronie: https://www.gcs.gda.pl/pomoc-mieszkaniowa/dodatek-mieszkaniowy/


W przypadku braku możliwości dostarczenia decyzji ZUS obowiązującej od marca 2020 r. pracownicy Gdańskie Centrum Świadczeń wystąpią do ZUS w celu ustalenia wysokości świadczenia.

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, mogą starać się o wsparcie przy opłatach czynszowych w mieszkaniach komunalnych
Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, mogą starać się o wsparcie przy opłatach czynszowych w mieszkaniach komunalnych
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

Wydłużone terminy
Regulacja wysokości czynszów jest elementem programu mieszkaniowego uchwalonego przez radnych miejskich w listopadzie 2019 r. Mieszkańcy o zmianie wysokości czynszów zostali poinformowani w styczniu br. Jednak z uwagi na panujące warunki związane z pandemią zmiana ta została przesunięta na lipiec br.
Ważną informacją dla osób mieszkających w lokalach gminnych, ze względu na aktualną sytuację panującą w kraju, jest wydłużenie do 30 czerwca terminu:

- umów okresowych lokali komunalnych oraz co ważne dotyczy to również najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych
- dotychczasowych wypowiedzeń umów lokali komunalnych
- obowiązywania obecnej stawki czynszu

Uproszczenia w udzielaniu zamówień na remonty lokali mieszkalnych
Dobra informacja dla firm z branży budowlanej, również tych mniejszych. Uproszczono procedury na przeprowadzanie remontów lokali gminnych. Pierwsze postępowania na remonty już ogłoszono, a oferty na nie należy składać do 28 kwietnia. Uproszczone zostały zasady dotyczące udzielania zamówień na remonty lokali z zasobów Gdańskich Nieruchomości. Dzięki nim do postępowań mogą przystępować małe firmy budowlane.

Wprowadzono:

1. Uruchamianie postępowań na remonty dla mniejszej liczby lokali w jednym postępowaniu - ograniczenie zakresu zamówienia umożliwi przystąpienie do procedury mniejszym firmom budowlanym, mającym mniejszy potencjał kadrowy lub finansowy.
2. Ograniczenie wymogu dysponowania personelem do wykonania zamówienia do niezbędnego minimum – ograniczamy wymagania dotyczące personelu do kierownika budowy z uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi. W przypadku wykonywania w ramach zadania robót specjalistycznych, np. instalacji gazowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędne będzie również zapewnienie kierownika robót z uprawnieniami sanitarnymi a w przypadku robót elektrycznych, osoby z uprawnieniami do badania i pomiarów instalacji.
3. Zniesienie obowiązku przedkładania dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i zastąpienie ich oświadczeniem wykonawcy robót – mniej dokumentów ułatwi przystąpienie do procedury.
4. Obniżenie wartości wymaganego wadium do poziomu od 0,5% do 1,0% wartości zamówienia – mniejsza kwota wadium umożliwi bieżące dysponowanie środkami firmy.
5. Obniżenie wartości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% do 2,0% wartości brutto zamówienia (umowy) – mniej środków finansowych firmy zdeponowanych na naszym koncie ułatwi przedsiębiorcy zachowanie płynności finansowej.
6. Umowna możliwość płatności częściowych, np. po wykonaniu remontu poszczególnych lokali, nie po zrealizowaniu całej umowy – zapis w umowie gwarantujący wypłatę środków za część zadania, co poprawi płynności finansową wykonawcy i ułatwi mu realizację kolejnych etapów.
7. Umowna możliwość zmiany terminów realizacji zamówienia – zapis w umowie umożliwiający w przypadkach, kiedy wynika to z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub niezawinionych przez wykonawcę (np. związanych ze skutkami epidemii), przesunięcie terminu realizacji zadania.

 

Zniesienie bądź odroczenie płatności za czynsz, pożyczki, ochrona dla bezrobotnych i wiele innych. Tak Gdańsk wspiera poszkodowanych przez epidemię

 

Wszystkie wprowadzone ułatwienia, spełniają wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami. Nie przewiduje się zmian w zakresie procedur odbiorowych i w zakresach nieprzewidzianych powyżej. W piątek, 10 marca 2020 r., Gdańskie Nieruchomości ogłosiły pierwszy przetarg na remonty lokali mieszkalnych w uproszczonej formule. Zamówienie dotyczy dwóch lokali przy ul. Na Zaspę w Gdańsku. Kolejne już niebawem.
Szczegóły zamówień dostępne są na stronie: https://bip.nieruchomoscigda.pl/zamowienia-publiczne/podstawowe/ponizej-progow/rozpoczete.

 

W mieście realizowanych jest obecnie ponad 60 inwestycji finansowych z publicznych środków
W mieście realizowanych jest obecnie ponad 60 inwestycji finansowych z publicznych środków
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Inwestycje nie zatrzymują się
- Mamy świadomość jak ważna jest realizacja programu inwestycyjnego dla złagodzenia skutków epidemii, szczególnie w gospodarce - zapewnił Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji. – Już wcześniej deklarowaliśmy odblokowanie wydatków inwestycyjnych. Zrealizowane zostaną zadania w kwocie blisko 0,5 mld złotych.

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, powołała Komisję Inwestycyjną, której zadaniem jest szczególny nadzór nad stanem finansów miasta i przebiegiem inwestycji oraz podejmowanie decyzji co do wielkości uruchamianych środków bez zagrożenia dla budżetu miasta. Komitet Inwestycyjny, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami odblokował poniższe kategorie inwestycji:

1. Projekty UE i inne inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym (w tym umowy Miasta z inwestorami prywatnymi),
2. Zadania będące w trakcie realizacji prac budowlanych.
3. Dokumentacje techniczne w trakcie projektowania.
4. Zadania w stosunku do których została podpisana umowa z wykonawcą lub wykonawca został wybrany w sposób wiążący zgodnie z procedurą zamówień publicznych w zakresie określonym w umowie lub warunkach zamówienia.
5. Inwestycje z Budżetu Obywatelskiego (w ramach przyznanych środków)
6. Drobne zakupy inwestycyjne zapewniające funkcjonowanie jednostek

Wartość wspomnianych inwestycji to blisko 0,5 mld zł. Ulegną one rozłożeniu w realizacji na lata 2020-2021, będą etapowane z limitami finansowym. Decyzje o zwiększaniu limitów będą podejmowane na bieżąco, po wcześniejszym sprawdzeniu stanu budżetu miasta.

Alan Aleksandrowicz, przedstawił raport z wybranych obecnie zadań w realizacji:
- ul. Podwale Przedmiejskie – prace są kontynuowane, planowane jest wprowadzenie komunikacji zastępczej 21.04, trwają przygotowania do budowy kanalizacji sanitarnej
- al. Hallera - prace są kontynuowane, obecnie wykonywana jest podbudowa podłoża jezdni, stabilizacja krawężników, kanalizacja deszczowa
- PCI - działania przebiegają zgodnie z planem, procedowane są roboty zamienne w zakresie wzmocnienia podłoża, zmiany te nie powodują zwiększenia kosztów, zakończone zostało ustawiania krawężnika w ciągu Nowej Portowej wraz z wjazdami na drogę wewnętrzną i tereny inwestycyjne, rozpoczęło się ustawiania obrzeży betonowych na ścieżce rowerowej i chodniku, montaż rur osłonowych na rurociągach Lotosu
- „Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku - Osowej - Etap III” – prace kontynuowane, w ciągu kilku dni rozpocznie się układanie masy asfaltowej, w następnym etapie nastąpi przełączenie wodociągu
- ul. Asesora - wykonawca jest na placu budowy i kontynuuje prace
- ul. Potokowa - prace przy ścieżce rowerowej trwają bez przeszkód
- ul. Hestii i Woźnicy - zgodnie z planem trwają prace chodnikowe
- "Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie w Gdańsku" - trwają przygotowanie do odbioru, BO 2019
- al. Grunwaldzka - ścieżka rowerowa - rozpoczęto
- Schody na Suchaninie - zgodnie z planem, zgłoszono zakończenie
- Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019, realizacja przebiega zgodnie z planem, prace są na ukończeniu
- Park rekreacyjny na osiedlu „5 wzgórz” w Gdańsku – wykonawca kontynuuje roboty
- ul. Chłopska - plac budowy został przekazany wykonawcy, rozpoczęcie prac po weekendzie majowym, obecnie trwają uzgodnienia organizacji ruchu

 

Jak działa Urząd Miejski w czasie kwarantanny?
W urzędzie zatrudnionych jest ponad 1100 pracowników, z czego 24 proc. przebywa na zwolnieniach, opiece nad dziećmi, urlopach i kwarantannie. Pozostali wykonują swoją pracę. Większość spraw mieszkanki i mieszkańcy miasta mogą załatwić za pośrednictwem internetu bądź telefonicznie.

statystyki2

 

Urząd Stanu Cywilnego
W Urzędzie Stanu Cywilnego w okresie od 16 marca do 16 kwietnia sporządzono: 642 aktów urodzenia, 30 aktów małżeństw oraz 531 aktów zgonu. W tym czasie wydano również 599 zaświadczeń i decyzji oraz 2641 aktów stanu cywilnego.

statystyki3

 

Wydział Spraw Obywatelskich
W czasie kwarantanny do Wydziału Spraw Obywatelskich wpłynęło 820 wniosków o wydanie dowodu osobistego, a wydano ich 227. Zarejestrowano 3290 spraw dotyczących meldunków, 364 wnioski o dopisanie do rejestru lub spisu wyborców, a także 77 wniosków o udzielenie informacji publicznej, 77 wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przesłanych pocztą lub mailem oraz 16 pism dot. obiektów noclegowych, to tylko niektóre z działań Wydziału.
Warto również wymienić działania Gdańskiego Centrum Kontaktu. Od 16 marca do wczoraj ogółem przyjęto tam 10 150 zgłoszeń. Najczęściej gdańszczanie kontaktowali się przez telefon. Pracownicy GCK odebrali 8654 telefony i 649 maili. Ponadto mieszkańcy komunikowali się też przez stronę internetową - 369, czat - 45, Facebook - 53, a także sms i inne formy kontaktu. W tym okresie wpłynęło też 248 zgłoszeń na mapę porządku.

statystyki_wso

 

Wydział Komunikacji
Od 16 marca pracownicy Wydziału Komunikacji zarejestrowali 1500 pojazdów, wydali 800 stałych dowodów rejestracyjnych (dealerzy i leasingi), dokonali 413 wyrejestrowań pojazdów oraz przyjęli 2100 zawiadomień o zbyciu lub nabyciu pojazdów wpływające pocztą lub e-Puapem. Ponadto w okresie tym do działu komunikacji zmówiono 208 praw jazdy, a wysłano 194.

statystyki

 

Gdańskie Centrum Świadczeń
Sprawnie działa także Gdańskie Centrum Świadczeń. W minionym miesiącu przyjęto 1503 wnioski na różnego rodzaju świadczenia 890 w formie tradycyjnej i 613 w formie elektronicznej.
- Bardzo dużą rolę odgrywa w obecnym czasie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przy którym działa specjalna linia telefoniczna, z której skorzystać mogą osoby dotknięte w różny sposób skutkami epidemii  - informuje Alan Aleksandrowicz. -  Objęte opieką są również osoby przebywające na kwarantannie, podjęto działania wspierające  przez służby sanitarne, mundurowe oraz służby obrony terytorialnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Wśród działań, które mają ścisły związek ze stanem pandemii jest m.in. funkcjonowanie telefonu pomocowego nr 500 218 337, z którego skorzystało do tej pory 320 osób. Większość zgłoszeń dotyczy problemów z żywnością lub wykupem leków. Osoby korzystające z tej formy pomocy to głównie seniorzy i osoby przebywające na kwarantannie.

Od 13 marca udzielono 350 porad w ramach usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Pracownicy Centrów Pracy Socjalnej wydali ponad 1250 decyzji.

statystyki_mopr