• Start
  • Wiadomości
  • Krakowiec - Górki Zachodnie. Obawy mieszkańców o lądową część gazociągu

Krakowiec - Górki Zachodnie. Mieszkańcy pełni obaw o lądową część planowanego gazociągu

Terminal gazowy FSRU, którego budowa planowana jest na Zatoce Gdańskiej oraz gazociąg, który przebiegać będzie m.in. przez tereny dzielnicy Krakowiec - Górki Zachodnie, wciąż budzą sporo emocji. Inwestycja jest od dłuższego czasu jednym z głównych tematów rozmów mieszkańców tej części Gdańska. W poniedziałek, 20 listopada, odbyło się kolejne spotkanie informacyjne poświęcone tej inwestycji. Uczestniczyli w nim mieszkańcy dzielnicy oraz przedstawiciele Gaz - Systemu, spółki Skarbu Państwa odpowiadającej za przesył gazu ziemnego i zarządzającej najważniejszymi gazociągami w Polsce. Jest ona także właścicielem terminalu gazowego w Świnoujściu.
21.11.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zdjęcie z drona, widać dużo terenów zielonych leśnych, po lewej stronie, po prawej widać domki jednorodzinne z zielonymi działkami, w tle po prawej tereny stoczni
Gazociąg ma przebiegać m.in. na granicy stoczni "Wisła" (widocznej po prawej stronie) z ogrodami działkowymi
Fot. Dariusz Kwidziński/www.gdansk.pl

Spotkanie z mieszkańcami na terenie ogrodów działkowych

W poniedziałek, 20 listopada, w salce Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Wisełka" przy ul. Łowickiej, pojawiło się ponad 50 osób. Większość z nich zainteresowana była tylko dwiema, istotnymi dla nich, kwestiami: którędy przebiegać będzie gazociąg w ich dzielnicy oraz - czy funkcjonowanie planowanej przy gazociągu stacji pomiarowej będzie wiązało się z dużym hałasem. Dyskusja trwała blisko trzy godziny, emocje momentami brały górę - mieszkańcy kilkukrotnie zarzucali spółce Skarbu Państwa, iż ta przekazywała im dotąd zbyt mało informacji na temat inwestycji, w tym brak konsultacji społecznych. Gaz- System zapewniał z kolei, że dopełnił wszystkich procedur w tym zakresie i mieszkańców informował o projekcie od dwóch lat. Przeszkodą w skutecznym informowaniu miała okazać się m.in. pandemia.
Podczas poniedziałkowego spotkania na każde pytanie padała odpowiedź ze strony przedstawicieli Gaz - Systemu.

Pływający terminal gazowy i rurociąg na Górkach Zachodnich

Przypomnijmy. Na Zatoce Gdańskiej zbudowany zostanie terminal gazowy FSRU, który ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Określenie "terminal FSRU", to skrót od angielskiej nazwy: Floating Storage Regasification Unit, czyli Pływająca Magazynowa Jednostka Regazyfikacji. Ma być statek (lub dwa statki) na stałe zacumowany na Zatoce Gdańskiej, przystosowany do odbioru skroplonego gazu ziemnego z statków - metanowców. Jednostka będzie przystosowana do jego następnej regazyfikacji, czyli procesu technologicznego, który umożliwia zmianę jego stanu skupienia z cieczy na gaz. Z jednostki FSRU gaz będzie wtłaczany do sieci przesyłowej. W ramach inwestycji powstanie stanowisko postojowe terminalu (wraz z falochronem), gazociąg podmorski o długości około 3 km oraz gazociąg na terenie leśnym i przemysłowym Górek Zachodnich. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć w 2025 roku. Do użytkowania zostanie oddana na przełomie 2027 i 2028 roku.
Terminal wraz z falochronem osłonowym zaplanowano w pobliżu toru podejściowego do Portu Północnego i po lewej stronie toru podejściowego z Wisły Śmiałej (patrząc od strony lądu). Zbudowany zostanie około 3 kilometrów od linii brzegowej. 
na zdjęciu grupa kilkunastu osób, głównie mężczyźni w średnim i starszym wieku, siedzą na krzesłach, w ciepłych ubraniach
Na spotkanie poświęcone budowie gazociągu przyszło ponad 50 mieszkańców Krakowca - Górek Zachodnich
Fot. Gdansk.pl

Którędy przebiegać będzie gazociąg na Górkach Zachodnich?

O ile rurociąg gazowy umieszczony zostanie pod plażą i wydmami za pomocą mikrotunelingu (na wysokości wejścia na plażę nr 21), dzięki czemu nie będą prowadzone na niej żadne wykopy, o tyle już na terenie leśnym Górek Zachodnich wycięte zostaną drzewa - by móc stworzyć pas budowlano - montażowy. Oznaczać to będzie wykarczowanie pasa o szerokości od 30 do 60 metrów. Wycinki mają rozpocząć się na przełomie 2025/2026 roku i przeprowadzone zostaną na terenie około 12 hektarów. 
Po zakończeniu robót pas ten będzie zalesiony takimi samymi gatunkami drzew, z wyjątkiem obszaru o szerokości 6 metrów: zgodnie z przepisami, po 3 metry od osi rurociągu drzewa rosnąć nie mogą. Nasadzonych zostanie aż około 100 tys. drzew.  
Gazociąg przecinać będzie ul. Łowicką i poprowadzony zostanie na granicy pomiędzy ogrodami działkowymi a stocznią "Wisła".

Nie będzie wywłaszczeń, ani likwidacji altan

Rurociąg ułożony zostanie na terenach wspomnianej stoczni "Wisła" - na odcinku od strony ul. Łowickiej umieszczony zostanie w odległości około 5 metrów od płotu oddzielającego stocznię od ROD, natomiast im bliżej rzeki, tym rorociąg układany będzie bliżej tego ogrodzenia. Po stronie stoczniowej prowadzone będą też wszelkie roboty ziemne. Działkowicze mają na tym w żaden sposób nie ucierpieć. 
Przedstawiciele Gaz - Systemu zwracali uwagę, iż zgodnie z przepisami w odległości 6 metrów od osi gazociągu, po każdej jego stronie, nie może znajdować się żadna zabudowa. W przypadku ogrodów działkowych wprowadzono jednak ustępstwa - altanki ogrodowe, które znajdują się w mniejszej niż 6 metrów odległości, pozostaną. Nie trzeba będzie ich likwidować, nie będzie też żadnych wywłaszczeń. 
Rurociąg zakopany zostanie na tym odcinku na głębokości od 10 do nawet 20 metrów - umieszczony zostanie metodą bezwykopową.  
W trakcie spotkania przedstawiciele GS przyznali, iż pierwotnie brali pod uwagę przebieg gazociągu na działce PERN, wzdłuż tamtejszych zbiorników paliwowych. Ten przebiegałby jednak wówczas przy licznych ropociągach, które się tam znajdują, i gdzie planowane są kolejne. Dlatego trzeba było zrezygnować z tej lokalizacji i poszukać innego terenu przemysłowego. Wybrano teren stoczniowy.
1
Gaz - System brał pod uwagę kilka wariantów przebiegu gazociągu. Wybrano wariant W1 (niebieski)
Mat. Gaz - System

Jak "gruby" będzie gazociąg?

W trakcie spotkania mieszkańcy nie kryli też obaw o bezpieczeństwo już w trakcie eksploatacji tej instalacji. Przedstawiciele GS podkreślali, iż taka inwestycja nadzorowana jest przez różne publiczne, merytoryczne instytucje. Przeprowadzane są różne próby techniczne, w tym próby szczelności. Średnica rurociągu wynosić będzie 1 metr, natomiast grubość jego ścianki wyniesie 22 milimetry. Będzie "pogrubiona", gdyż standardowo taka grubość wynosi 16 mm.
Najbliżej planowego gazociągu stoi budynek przy ul. Łowickiej w odległości 40 metrów od niego. Pozostałe budynki stoją już dalej od planowanej instalacji.

Kiedy budowa gazociągu?

Projektowanie lądowego odcinka gazociągu rozpoczęło się na przełomie 2018 i 2019 roku. Aktualnie GS ma już pozwolenie na jego budowę. Przetarg na realizację inwestycji ogłoszony ma zostać w pierwszym kwartale 2024 roku. Wstępnie zakłada się, że prace mogłyby ruszyć jesienią 2024 r. Ostateczny harmonogram nie został jednak jeszcze oficjalnie zatwierdzony. W przypadku odcinka morskiego inwestycji, obecnie trwają procedury związane z wydaniem decyzji środowiskowej.
na zdjęciu mężczyzna w średnim wieku, szczupły, stoi przed telebimem z wyświetloną mapą
To było już drugie spotkanie w ciągu ostatniego miesiąca poświęcone budowie terminala i rurociągu gazowego na terenie Gdańska
Fot. Gdansk.pl

A co jeśli stacja pomiarowa będzie zbyt głośna?

W ramach inwestycji zbudowana zostanie też stacja pomiarowa. Zajmie ona powierzchnię 1,5 hektara (wliczając w to drogę dojazdową). Znajdować się będzie na terenie leśnym, około 100 metrów od przystanku autobusowego przy ul. Łowickiej. Przedstawiciele GS wyjaśniali, że stacja ta ma znajdować się w pobliżu PERN, który planuje korzystać z tego gazociągu. Do tego w pobliżu znajdują się użytki ekologiczne, w które nie chciano ingerować.
Mieszkańcy dopytywali o to, jakie działania podejmie spółka w sytuacji, gdy okaże się, że stacja pomiarowa pracuje zbyt głośno - choć mieści się w normach - i utrudnia codzienne funkcjonowanie okolicznych mieszkańców.
W odpowiedzi usłyszeli, że większość instalacji znajdzie się pod ziemią. Naziemne będą urządzenia pomiarowe. Zakłada się, że jej działalność nie będzie przekraczała 30 decybeli. Jeżeli jednak okaże się, że hałas jest dokuczliwy, pod uwagę będą brane izolacje wygłuszające lub ustawienie ekranów akustycznych.
Raz na kilka lat, natomiast, trzeba będzie odgazowywać elementy instalacji tej stacji pomiarowej. Wówczas może się zdarzyć, że przez około 30 minut gaz będzie wypuszczany przez tzw. kolumny wydmuchowe. W takich sytuacjach mieszkańcy mają być jednak z wyprzedzeniem informowani o takich czynnościach.
 
ZOBACZ DZIELNICĘ KRAKOWIEC - GÓRKI ZACHODNIE Z LOTU PTAKA

Plac budowy parkingiem?

W ramach realizacji inwestycji zorganizowany zostanie tymczasowy plac budowy, przy terenie leśnym, niedaleko kempingu przy ul. Stogi. Teren ten zostanie utwardzony i ogrodzony. Mieszkańcy zaproponowali, by po zakończeniu inwestycji plac pozostał, by przekształcić go w parking - tak bardzo potrzebny w tamtej okolicy. GS nie wyklucza takiej możliwości, ale porozumieć się w tej kwestii będzie musiał z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, który jest administratorem tego terenu.
 
ZOBACZ PREZENTACJĘ SPÓŁKI GAZ-SYSTEM PRZYGOTOWANĄ NA SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI W DNIU 20 LISTOPADA