• Start
  • Wiadomości
  • Kontynuacja działań komorniczych na terenie dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie

Kontynuacja działań komorniczych na terenie dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie

W czwartek, 15 grudnia, zakończyły się czynności komornicze związane z odzyskaniem terenu przy ul. Starowiślnej 3 w Nowym Porcie, od 2018 roku bezprawnie użytkowanego przez Franciszkański Ruch Ekologiczny Charytatywny i Historyczny. Na miejscu była policja, a także odpowiednie służby społeczne i kryzysowe.
15.12.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wnętrze jednego z zajętych przez FRECH budynków
Wnętrze jednego z zajętych przez FRECH budynków
mat. Gdańskich Nieruchomości

Miasto nie przedłużyło umowy z Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury. Najemca opuścił budynek

Gromadzenie przeterminowanych, niedopuszczonych na terenie RP leków, organizowanie odpłatnych miejsc noclegowych dla bezdomnych bez zapewnienia dostępu służb właściwych do udzielania takiego rodzaju pomocy oraz brak regulowania jakichkolwiek należności, uniemożliwiły wyrażenie zgody na dalsze użytkowanie nieruchomości przez Stowarzyszenie FRECH - Franciszkański Ruch Ekologiczny Charytatywny i Historyczny.

W czwartek, 15 grudnia, odbyła się kontynuacja działań rozpoczętych 29 listopada tego roku czynności komorniczych, realizowanych zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu nakazującym Stowarzyszeniu wydanie nieruchomości właścicielowi.  

Kolejne zdjęcia wnętrza jednego z zajętych przez FRECH budynków
Kolejne zdjęcie wnętrza jednego z zajętych przez FRECH budynków
mat. Gdańskich Nieruchomości

Wcześniejsze wielokrotne próby polubownego odzyskania nieruchomości nie przyniosły efektów i od 2018 roku, kiedy to wygasła umowa użyczenia, Stowarzyszenie użytkowało nieruchomość bezumownie, nie regulując żadnych zobowiązań z tego tytułu, co spowodowało dług wobec Miasta w wysokości ponad 840 tys. zł.

W 2005 roku nieruchomość została użyczona Stowarzyszeniu. Na terenie odbywać się miały prelekcje, wykłady oraz wydarzenia upamiętniające Polaków zesłanych na Syberię. Od wielu lat Stowarzyszenie nie realizuje tych działań. Pomieszczenia, które stanowić miały sale wystawiennicze znajdują się w złym stanie technicznym, a obiekt nie jest udostępniany w celu zwiedzania.  

I kolejne...
I kolejne...
mat. Gdańskich Nieruchomości

Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia nie wskazywała na dysponowanie wartościowymi zbiorami. A pozostawione przedmioty, które stanowić mogły ewentualną wartość liturgiczną, historyczną lub artystyczną, na miejscu ocenił proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej oraz służby muzealne.

Na podstawie dotychczasowych informacji można było mieć obawy, że na terenie znajdować się mogą inne niebezpieczne materiały oraz zwierzęta wymagające fachowego wsparcia. Faktycznie na terenie znajdują się ule, które pozostają na miejscu pod opieką pszczelarza. Wiele wskazywało też na to, że w obiektach przebywać mogą także osoby w kryzysie bezdomności, dlatego czynności komornicze wspierały odpowiednie służby socjalne.

Część znalezionych na miejscu lekarstw
Część znalezionych na miejscu lekarstw
mat. Gdańskich Nieruchomości

Czynności komornicze związane z odzyskaniem terenu bezprawnie użytkowanego przez Franciszkański Ruch Ekologiczny Charytatywny i Historyczny odbyły się w czwartek, 15 grudnia, z udziałem policji oraz służb społecznych i kryzysowych. Wsparcia w należytym zabezpieczeniu przedmiotów mogących stanowić obiekty kultu religijnego udzieliła parafia pobliskiego Kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Porcie oraz przedstawiciele Muzeum Gdańska.

Oprac. AO

Rewitalizacja Biskupiej Górki. Mieszkańcy cieszą się, ale zwracają uwagę na pewne problemy