• Start
  • Wiadomości
  • Kolejni artyści rozpoczną działania w Gdańskich Otwartych Pracowniach

Kolejni artyści rozpoczną działania w Gdańskich Otwartych Pracowniach

Powstaną 3 kolejne Gdańskie Otwarte Pracownie - dwie z nich staną się miejscami prób, koncertów i lekcji gry na gitarze, a w trzeciej gdańska artystka zajmie się między innymi pisaniem ikon, w planach ma również stworzenie ciemni fotograficznej. Działania w ramach projektu prowadzone będą w Nowym Porcie i we Wrzeszczu.
( Publikacja: 13.11.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W ramach kolejnej edycji programu Gdańskie Otwarte Pracownie, kierowanego do lokalnych artystek i artystów, powstaną kolejne trzy takie miejsca w Nowym Porcie i we Wrzeszczu
W ramach kolejnej edycji programu Gdańskie Otwarte Pracownie, kierowanego do lokalnych artystek i artystów, powstaną kolejne trzy takie miejsca w Nowym Porcie i we Wrzeszczu
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

W tej edycji Gdańskich Otwartych Pracowni - programu skierowanego do lokalnych artystek i artystów, którzy z jednej strony zyskują przestrzeń dla swoich twórczych działań, a jednocześnie tworzą miejsce spotkań z kulturą i sztuką dla mieszkańców - do wyboru artystów początkowo były 4 lokalizacje. Ostatecznie jedna z nich, znajdująca się przy ulicy Glinki 3, zarządzeniem prezydent Gdańska z dnia 10 sierpnia 2020 roku została wycofana z wynajmu z powodu braku zgłoszeń.

Artyści wybierali więc pośród 3 pracowni - znajdujących się przy ulicy Do Studzienki 31, ulicy Na Zaspę 19 i ulicy Na Zaspę 34 D (2 lokale z 3 udostępnionych zostały wynajęte w programie ponownie). Spośród 14 wniosków, które spełniły wymogi formalne, komisja wyłoniła artystów, którzy będą tworzyć w nowych pracowniach.

Koncerty i lekcje gry na gitarze

Lokal przy ul. Do Studzienki 31 o pow. 48,41 m2 trafi do Marcina Kozioła. Artysta w swojej pracowni zamierza rozwijać działalność kulturalną Trójmiasta poprzez organizację wielu wydarzeń z gitarą w roli głównej, artysta planuje prowadzenie kameralnych, akustycznych koncertów oraz spotkań z kompozytorami, jak również wykładów i lekcji gry na gitarze.

W 2019 roku artysta uzyskał tytuł naukowy doktora sztuk muzycznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Muzyk prowadzi działalność koncertową jako solista i kameralista, organizuje autorskie projekty. Występował w Polsce i za granicą, w tym m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

Marcin Kozioł jest laureatem licznych nagród kulturalnych i stypendium. Artysta ma także na swoim koncie kilka nagrań płytowych m.in. monograficzną płytę solową i kameralną z muzyką gitarową polskiego kompozytora Piotra Mossa oraz płytę z bałkańską muzyką kameralną zadedykowaną pokojowi na świecie.

Pracownia produkcji muzycznej

Lokal przy ul. Na Zaspę 19 o pow. 12,75 m2 zagospodaruje Piotr Kaliński. Artysta planuje prowadzić tam pracownię produkcji muzycznej o niekomercyjnym, artystycznym charakterze. Pracownia ma być także miejscem dostępnym dla mieszkańców Gdańska, a planowane tam są bezpłatne szkolenia, mentoring i praktyka z produkcji muzycznej, aranżacji i kompozycji

Artysta jest muzykiem i producentem. Wydał 6 albumów pod szyldami Hatti Vatti, Nanook of the North, które cieszyły się uznaniem krytyki oraz publiczności. Koncertował i występował w całej Europie oraz w USA i Grenlandii, a także trzykrotnie uczestniczył w tournée po Korei i Japonii.

Kilkukrotnie twórczość Piotra Kalińskiego była zgłaszana do „Paszportów Polityki”, a obecnie jest on stypendystą w ramach projektu „Kultura w sieci” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzyka nowego właściciela Otwartej Pracowni była wielokrotnie wykorzystywana w filmach i serialach reżyserowanych przez m. in. Agnieszkę Holland i Jana Komasę.

Pisanie ikon i fotograficzna ciemnia

Lokal przy ul. Na Zaspę 34 D o pow. 19,77 m2 zaaranżuje Zuzanna Żak. Artystka w lokalu planuje zająć się pisaniem ikon oraz podejmie próbę zorganizowania ciemni fotograficznej. Zamierza również prowadzić edukację kulturalną adresowaną do różnych grup odbiorców.

Artystka w 2016 roku ukończyła studia licencjackie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich na Wydziale Rzeźby i intermediów.

W 2014 roku rozpoczęła naukę pisania ikon. Od tamtej pory regularnie bierze udział w spotkaniach, kursach, plenerach oraz wystawach poświęconych ikonografii. Drugą dziedziną sztuki którą się zajmuje jest fotografia, a w szczególności fotografia analogowa.

Od 2011 roku organizuje i prowadzi warsztaty animacyjno-kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach działalności fundacji RC oraz Twoja Rola organizuje wydarzenia artystyczne w Domu Sąsiedzkim w Pałacu we Wrzeszczu i koordynuje projekt „Ogród - Nasz Dom”.

 

Ideą programu jest z jednej strony zapewnienie miejsca do pracy twórczej artystom, z drugiej - stworzenie miejsc kulturotwórczych w dzielnicach Gdańska, otwartych dla mieszkańców
Ideą programu jest z jednej strony zapewnienie miejsca do pracy twórczej artystom, z drugiej - stworzenie miejsc kulturotwórczych w dzielnicach Gdańska, otwartych dla mieszkańców
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Koordynatorami programu Gdańskie Otwarte Pracownie są Gdańskie Nieruchomości oraz Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Najemców wybiera Prezydent Gdańska kierując się opinią sześcioosobowej komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przedstawiciele Gdańskich Nieruchomości, przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz przedstawiciel Akademii Muzycznej.

Program Gdańskie Otwarte Pracownie realizuje założenia Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny funkcjonującego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Działania przewidziane w programie operacyjnym mają na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku.

Łącznie w ramach programu uruchomionego w 2017 roku wynajęto trzynaście lokali w różnych dzielnicach miasta. Do tej pory otwarte pracownie pojawiły się już w Nowym Porcie, Wrzeszczu Górnym, Biskupiej Górce, na Oruni, Stogach czy Przeróbce.

Więcej informacji o programie Gdańskie Otwarte Pracownie można znaleźć na stronie Biura Prezydenta ds. Kultury.

 

Oprac. AO