PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyniki konkursu fotograficznego Gdańskie Łąki Miejskie 2020. Poznaj tegorocznych zwycięzców

Wyniki konkursu fotograficznego Gdańskie Łąki Miejskie 2020. Poznaj tegorocznych zwycięzców
Łąki miejskie, poza nieocenionym wpływem na środowisko naturalne i retencję wód w mieście, mają także walory estetyczne. Po raz trzeci Miasto doceniło autorów najpiękniejszych zdjęć przedstawiających ten element przyrody w Gdańsku. Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło łącznie 49 zgłoszeń, a jej laureatem został Rafał Zas.
Zdjęcie, które wygrało konkurs Gdańskie Łąki Miejskie 2020
Zdjęcie, które wygrało konkurs Gdańskie Łąki Miejskie 2020
zdj. Rafał Zas


W Gdańsku nie brakuje terenów zielonych, a obok miejskich parków, trawników czy ukwieconych skwerów, gdańszczanie mogą się też cieszyć z wielu łąk. Piękny wygląd, a także ich praktyczny i ekologiczny wymiar w miejskiej przestrzeni, był inspiracją do organizacji fotograficznego konkursu.

Zasady konkursu były proste – wystarczyło sfotografować ukwieconą, miejską łąkę, która stanowi element gdańskiego krajobrazu. Oceny zgłoszonych zdjęć dokonała Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska, która przyznała nagrody trzem laureatom. Jury zdecydowało także o jednym wyróżnieniu. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody w wysokości: 700 zł brutto – za I miejsce, 500 zł brutto – za II miejsce i 300 zł brutto – za III miejsce. Wyróżnienie zostało nagrodzone nagroda rzeczową.

Głównym kryterium przy ocenie prac był zgodność z tematem, estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia, klimat zdjęcia) oraz pomysłowość.

Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło łącznie 49 zgłoszeń. Laureatem trzeciej edycji konkursu został Rafał Zas.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Rafał Zas

II miejsce – Elżbieta Kwiatkowska
III miejsce – Natalia Płaza

Wyróżnienie otrzymała Ewa Derkowska

laureaci


Celem konkursu organizowanego przez miasto było wyłonienie najciekawszych zdjęć gdańskich łąk w miejskim krajobrazie wykonanych w 2020 r., promowanie miejskich łąk kwietnych jako wartościowego i estetycznego elementu zieleni miejskiej, uwrażliwienie mieszkańców na kwestie przyrodnicze, estetyczne i zrównoważone tworzenie zielonej infrastruktury miasta.

Dlaczego łąki w mieście są ważne?

  • są jednym z elementów adaptacji do zmian klimatu,
  • są bioróżnorodne i przyczyniają się do zachowania równowagi przyrodniczej,
  • w okresie jesieni i zimy dają schronienie owadom, ptakom i drobnym gryzoniom,
  • są wspaniałą alternatywą estetyczną dla trawników, sprawdzają się szczególnie w okresach suszy, kiedy trawniki wysychają i żółkną, łąki dzięki różnorodności roślin nadal są kolorowe.
Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze
Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze