PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańskie Otwarte Pracownie

Gdańskie Otwarte Pracownie
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Tworzysz? Nie masz miejsca na swoją pracownię? Skorzystaj z programu Gdańskie Otwarte Pracownie, wynajmij lokal komunalny na preferencyjnych warunkach i stwórz swoją twórczą przestrzeń.

Program kierowany jest do lokalnych artystek i artystów. Dzięki niemu mogą uzyskać przestrzeń dla siebie, ale też stworzyć miejsce spotkań z kulturą i sztuką dla mieszkańców. W Gdańskich Otwartych Pracowniach odbywają się wernisaże, spotkania, warsztaty arteterapeutyczne czy pokazy filmów.

Łącznie w ramach programu uruchomionego w 2017 roku wynajęto dwanaście lokali w różnych dzielnicach miasta. Do tej pory otwarte pracownie pojawiły się już w Nowym Porcie, Wrzeszczu Górnym, Biskupiej Górce, na Oruni, Stogach czy Przeróbce.

Najemcy mogą skorzystać ze specjalnych stawek czynszu pod warunkiem, że swoją przestrzeń będą udostępniać mieszkańcom, np. organizując dla nich warsztaty czy wystawy. Umowa najmu zawierana jest na pięć lat.

By starać się o pracownię musisz spełnić następujące warunki:

  • być mieszkanką lub mieszkańcem Gdańska lub prowadzić działalność artystyczną w Gdańsku
  • działalność artystyczna lub twórcza musi być prowadzona w lokalu osobiście przez najemcę
  • jeżeli planujesz działalność zarobkową, to dochody z tej działalności, w całości powinny być przeznaczane na działalność statutową
  • przedstaw harmonogram czasowego udostępnienia pracowni dla publiczności
  • uwzględnij w planie działania spójne z celami programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030

Koordynatorami programu są Gdańskie Nieruchomości oraz Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Program Gdańskie Otwarte Pracownie realizuje założenia Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny funkcjonującego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Działania przewidziane w programie operacyjnym mają na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku.
 

Regulamin trybu bezprzetargowego Gdańskie Otwarte Pracownie (321.7 KB)

Wzór oferty i oświadczeń w programie Gdańskie Otwarte Pracownie (1.03 MB)

 

Więcej informacji na stronie Gdańskich Nieruchomości:

https://www.estategda.pl/nieruchomosci/lokale-uzytkowe/programy/gdanskie-otwarte-pracownie.htm