PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Galeria sztuki, pracownia malarska, sala prób. Gdańskie Otwarte Pracownie przyznane

Galeria sztuki, pracownia malarska, sala prób. Gdańskie Otwarte Pracownie przyznane
Pięć lokali do pracy twórczej zostało przyznanych lokalnym artystom w ramach miejskiego programu Gdańskie Otwarte Pracownie. Będą pełnić rolę pracowni, a jednocześnie staną się miejscami integracji i rozwoju kulturalnego dla lokalnych społeczności. Powstanie galeria sztuki, sala prób z koncertami dla mieszkańców, i trzy pracownie malarsko-rzeźbiarskie, w których odbywać się będą wernisaże i zajęcia edukacyjne.
Gdańskie Otwarte Pracownie program Miasta Gdańsk przeznaczony dla lokalnych artystów. Umożliwia wynajem na preferencyjnych warunkach miejsca do prowadzenia pracy twórczej, udostępnianego mieszkańcom w formie np. galerii sztuki lub sali koncertowej
Gdańskie Otwarte Pracownie program Miasta Gdańsk przeznaczony dla lokalnych artystów. Umożliwia wynajem na preferencyjnych warunkach miejsca do prowadzenia pracy twórczej, udostępnianego mieszkańcom w formie np. galerii sztuki lub sali koncertowej
fot. Przemek Szalecki / www.gdansk.pl

 

Dziś dla Jutra. Wspólna akcja Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz kilkudziesięciu firm dała pomoc o wartości 600 tys. zł

 

Przy alei Grunwaldzkiej 52 zabrzmi muzyka, za sprawą zespołu Trupa Trupa, czyli Grzegorza Kwiatkowskiego, Tomka Pawluczuka, Wojtka Juchniewicza i Rafała Wojczala, oraz formacji Kwiaty, w skład której wchodzą Maja Andrzejewska, Kajetan Krzemieniewski, Wojciech Chroboczyński (i Jacek Frąś. Artyści w planach mają otwarte próby dla mieszkańców, koncerty, warsztaty muzyczne oraz pokazy i wykłady na temat aranżacji muzycznych i procesów powstawania utworów muzycznych.

Ulica Długie Ogrody 51 i 51 A wzbogaci się o przestrzeń dla sztuk plastycznych dzięki Julii Tymańskiej, studentce malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Sebastianowi Choromańskiemu, absolwentowi wydziału malarstwa ASP, którzy zaoferują okolicznym mieszkankom i mieszkańcom wernisaże oraz warsztaty plastyczne.

 

Marek Rogala jest laureatem Nagrody Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza
Marek Rogala jest laureatem Nagrody Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Marek Rogala - laureat Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za promocję kultury - ulokuje swoje działania przy ulicy Gdyńskich Kosynierów 10. Planuje stworzyć galerię sztuki, dostępną dla mieszkańców i mieszkanek.

Przy ulicy De Gaulle’a 2 A możliwość na rozwinięcie artystycznych skrzydeł otrzyma Julita Wójcik, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, rzeźbiarka i performerka. W ramach bezpłatnych działań dla publiczności zamierza demonstrować proces pracy twórczej oraz prezentować dorobek artystyczny własny, jak i zaproszonych gości.

Mateusz Michalczyk - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku rzeźby ze specjalizacją ceramika artystyczna obejmie lokal przy ulicy Hołdu Pruskiego 1/1 A, w którym będzie upowszechniał wiedzę na temat zagadnień związanych z rzeźbą, planuje edukację kulturalną - skierowaną do dzieci, a także integrację lokalnej społeczności.

 

Julita Wójcik w Gdańskiej Galerii Miejskiej podczas wernisażu wystawy „Bez widoków”, 2016 r.
Julita Wójcik w Gdańskiej Galerii Miejskiej podczas wernisażu wystawy „Bez widoków”, 2016 r.
mat. Gdańskiej Galerii Miejskiej

 

Program Gdańskie Otwarte Pracownie powołano w 2017 roku, dzięki współpracy Gdańskich Nieruchomości oraz Biura Prezydenta ds. Kultury. W jego ramach wynajęto dotąd osiem lokali w różnych dzielnicach miasta. Otwarte dotychczas pracownie pojawiły się w Nowym Porcie, Wrzeszczu Górnym, Biskupiej Górce, na Oruni, Stogach i Przeróbce.

Program skierowany jest do lokalnych artystek i artystów, uczestniczyć w nim mogą twórcy profesjonalni - absolwenci uczelni artystycznych, członkowie organizacji twórczych, ale także twórcy nieprofesjonalni. W edycji 2019/2020 do konkursu o 5 lokali użytkowych, wynajmowanych na preferencyjnych warunkach, przystąpiło blisko 50 artystek i artystów. Szczęśliwcy już niebawem podpiszą umowy najmu i otrzymają klucze do pracowni, w których na stałe zagości sztuka różnych dziedzin. Dzięki programowi artystki i artyści zyskują przestrzeń dla siebie, jednocześnie tworząc miejsca spotkań z kulturą i sztuką dla mieszkańców - w pracowniach odbywają się wernisaże, spotkania, warsztaty arteterapeutyczne czy pokazy filmów.

Program Gdańskie Otwarte Pracownie realizuje założenia Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny funkcjonującego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Działania przewidziane w programie operacyjnym mają na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku.

 

Oprac. A.O.

 

 

Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze
Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze