• Start
 • Wiadomości
 • Jubileusz Trybunału Konstytucyjnego w Gdańsku już dziś, 17 października. ZOBACZ program

Jubileusz Trybunału Konstytucyjnego w Gdańsku już dziś, 17 października. ZOBACZ program

To właśnie w Gdańsku, 17 października 2016 r., Trybunał Konstytucyjny obchodzić będzie 30. rocznicę powstania. Jubileuszowa konferencja pt. „Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych” odbędzie się w Dworze Artusa i zgromadzi wybitnych przedstawicieli prawa z Polski i Europy. Bezpośrednia transmisja z wydarzenia na gdansk.pl.
( 14.10.2016 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Paweł Adamowicz zaprosił Trybunał Konstytucyjny do Gdańska. Jego prezes prof. Andrzej Rzepliński zaproszenie przyjął

Przypomnijmy: po tym jak w kwietniu Sejm ograniczył budżet Trybunału Konstytucyjnego, uniemożliwiając mu tym samym organizację obchodów jubileuszu 30. lecia działalności, prezydent Paweł Adamowicz napisał do prezesa TK prof. Andrzeja Rzeplińskiego list, w którym nie tylko zaprosił do zorganizowania jubileuszu w Gdańsku, ale także zaoferował pomoc w przygotowaniu obchodów.

Prezes Trybunału propozycję przyjął - 17 października w Dworze Artusa obędzie się jubileuszowa konferencja pt. „Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych”. Data jest symboliczna - tego dnia, w 1997 roku weszła w życie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Już teraz wiadomo, że w rocznicowym spotkaniu, zaplanowanym dla 300 osób, udział wezmą m.in. przewodniczący Komisji Weneckiej Gianni Buquicchio oraz prezesi Sądów Konstytucyjnych: Republiki Czeskiej - Pavel Rychetsky i Republiki Litewskiej - Dainius Zalimas.
 

Prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego

- Propozycję prezydenta Pawła Adamowicza przyjęliśmy z radością dlatego, że brak zgody Sejmu na przyznanie Trybunałowi środków zamykał nam drogę do uczczenia trzydziestolecia jego orzecznictwa i jego wkładu w tworzenie oraz ochronę wartości zapisanych nie tylko w konstytucji, ale także w konwencjach międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę - powiedział prof. Andrzej Rzepliński, który kilka dni temu wraz z pozostałymi członkami Komitetu Honorowego Konferencji gościł u prezydenta Pawła Adamowicza. - Rządy prawa i demokracja to są podstawowe wartości, których trzeba stale chronić i adaptować do stopniowo zmieniającej się rzeczywistości, tak by poszanowanie człowieka, jego godności i wolności, było rzeczywistością, a nie tylko pustymi słowami. Trybunał od początku pracował w tym kierunku. Potrzeba podsumowania jego działalności jest czymś oczywistym w tradycji wszystkich sądów konstytucyjnych w Europie.

Poza prezesem TK i prezydentem Gdańska do wspomnianego komitetu należą: Bogdan Borusewicz – Wicemarszałek Senatu, Waldemar Żurek - członek Krajowej Rady Sądownictwa oraz prof. Andrzej Szmyt - kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Wszyscy wzięli udział w spotkaniu organizacyjnym jubileuszu.
 

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz należy do komitetu organizacyjnego jubileuszu TK w Gdańsku...

Prezes TK podczas wizyty w Gdańsku wspomniał także o wydarzeniach sprzed dwóch lat, kiedy to wraz z grupą sędziów z kilku krajów Europy w Kijowie bronił prezesa ukraińskiego Sądu Konstytucyjnego prof. Yuriia Baulina przed naciskami prezydenta Petra Poroszenki.

- Gdyby ktoś mi wówczas powiedział, że i nam może być kiedyś potrzebna taka obrona, nie uwierzyłbym - stwierdził prof. Rzepliński i przypomniał pamiętny wyrok Trybunału z 9 marca 2016 r., w którym sędziowie uznali kilkanaście zapisów nowelizacji ustawy o TK za niekonstytucyjne, a rząd postanowił nie ogłaszać tych postanowień w Dzienniku Ustaw.

- Mając na świeżo takie doświadczenie i następujące po nich uchwały sądów apelacyjnych i okręgowych popierające naszą pracę, pomyśleliśmy, że tym bardziej ta rocznicowa konferencja jest potrzebna - zaznaczył prezes TK.

Na jubileuszowe spotkanie w Gdańsku, poza prezesami sądów i rad konstytucyjnych z państw sąsiadujących z Polską - także ze Szwecji i Finlandii (z oczywistych względów z wyłączeniem Białorusi i Rosji), zaproszeni zostali m.in.: prezydent RP Andrzej Duda, Marszałkowie i Wicemarszałkowie Sejmu i Senatu RP, premier Beata Szydło, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wszyscy byli prezydenci RP. Zaproszenia wystosowano również do prezesów wszystkich najważniejszych instytucji prawniczych w Polsce (między innymi): Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich SA, Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, a także Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Rzecznika Praw Obywatelskich. Uczestnikami jubileuszu będą również dziekani wydziałów prawa polskich uczelni oraz szefowie katedr prawa konstytucyjnego, i - oczywiście sędziowie TK w stanie spoczynku oraz jego byli sędziowie.
 

...jak również Wojciech Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa

W Dworze Artusa usłyszeć będzie można dziesięć referatów. Wygłoszą je m.in. prof. Ewa Łętowska i prof. Teresa Liszcz (obie są sędziami Trybunału w stanie spoczynku); prof. Maciej Szpunar - rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE, a także wykładowcy prawa: prof. Andrzej Szmyt z Uniwersytetu Gdańskiego czy prof. Tomasz Pietrzykowski z Uniwersytetu Śląskiego.

Z założenia referentami podczas konferencji nie mogli zostać orzekający sędziowie trybunału. Wyjątek uczyniono dla prof. Leona Kieresa - nazywanego ojcem reformy samorządowej w Polsce (referat pt. “Trybunał na straży samorządowej Rzeczpospolitej).

Wieczorem tego samego dnia przewidywana jest dyskusja panelowa otwarta dla publiczności.

- Mam nadzieję, że konferencja w Gdańsku odda znaczenie i wagę Trybunału Konstytucyjnego w Polsce i odbije się szerokim echem - powiedział prezydent Paweł Adamowicz i dodał: - Gdańsk jako miasto, w którym podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność [w październiku 1981 r. - red.] wnioskowano o powołanie niezawisłego Trybunału Konstytucyjnego, jest miejscem szczególnie zobowiązanym do obrony demokratycznego dziedzictwa Solidarności. Jubileusz Trybunału obchodzony w Gdańsku to swoiste osadzenie go w przestrzeni historycznej, w miejscu symbolicznych narodzin demokracji w Polsce. 
 

PROGRAM KONFERENCJI

17 października 2016 (poniedziałek)


11.00  16.00 Konferencja Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych

MIEJSCE: DWÓR ARTUSA (DŁUGI TARG 43/44)


11.00 – 11.30 Wystąpienia okolicznościowe:

 • Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska
 • prof. Andrzej Rzepliński - Prezes Trybunału Konstytucyjnego
 • prof. Koen Lenaerts - Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • prof. Andrzej Zoll – były Prezes Trybunału Konstytucyjnego


11.30 – 13.00 Część I

 • Geneza sądownictwa konstytucyjnego w Polsce – prof. Andrzej Szmyt, Uniwersytet Gdański
 • Trybunał jako współtwórca katalogu praw podstawowych u zarania transformacji – prof. Wojciech Łączkowski, sędzia TK w stanie spoczynku
 • Polska w Europie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – prof. Maciej Szpunar, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE
 • Trybunał na straży samorządowej Rzeczypospolitej – prof. Leon Kieres, sędzia TK
 • Własność jako wartość konstytucyjna – prof. Ewa Łętowska, sędzia TK w stanie spoczynku


13.30 – 16.00 Część II

 • Trybunał na straży wolnych wyborów i podstaw demokracji – dr hab. Ryszard Piotrowski, Uniwersytet Warszawski
 • Trybunał na straży rządów prawa w systemie trójpodziału władzy– prof. Tomasz Pietrzykowski, Uniwersytet Śląski
 • Trybunał na straży gospodarki rynkowej - prof. Jerzy Ciapała, Uniwersytet Szczeciński
 • Trybunał na straży wolności obywatela od strachu przed ubóstwem– prof. Teresa Liszcz, sędzia TK w stanie spoczynku
 • Wolność obywatela od strachu przed własnym państwem – prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia TK w stanie spoczynku
 • Wystąpienia gości zagranicznych

18.00 – 19.30 Otwarta dla publiczności dyskusja panelowa: Wolność obywatela od strachu przed własnym państwem   


Czytaj także:

Trybunał Konstytucyjny w Gdańsku? Prezydent miasta zaprasza

Gdańsk za Trybunałem. Gorąca sesja: krzyki, różaniec i protesty

Uczestnicy obchodów Jubileuszu Trybunału Konstytucyjnego w Gdańsku zwiedzili Europejskie Centrum Solidarności