Jaki ma być Gdańsk w 2030 roku? Podsumowanie warsztatów z mieszkańcami

Jaki ma być Gdańsk w 2030 roku i później? Co jest najważniejsze? Odpowiedzi wskazywali mieszkańcy podczas spotkań poświęconych czterem programom rozwoju, które służyć będą realizacji celów strategicznych dla przyszłości Gdańska. W poniedziałek, 11 maja, podsumowano cykl spotkań, w których uczestniczyło około 450 osób.
08.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
młode kobiety i młodzi mężczyźni siedzą, słuchają. Kilkadziesiąt osób
Sala w Wozowni Hevelianum pękała w szwach podczas spotkania podsumowującego cykl warsztatów dotyczących programów rozwoju
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Czym są programu rozwoju?

Zaktualizowany uchwałą Rady Miasta Gdańska z września ubiegłego roku dokument “Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” określa ramy rozwoju naszego miasta na przynajmniej kolejną dekadę. Wdrożeniu założeń Strategii w życie służą cztery programy rozwoju, które wskażą konkretne działania i przedsięwzięcia najlepiej służące realizacji strategicznych celów.

 

Na czym polegały spotkania dotyczące programów rozwoju?

Od 1 marca do 17 kwietnia br. odbyło się pięć spotkań dotyczących programów rozwoju. Podczas pierwszego zainaugurowano cykl, kolejne przeprowadzono już w formie warsztatów tematycznych poświęconych poszczególnym programom rozwoju:

mężczyzna w średnim wieku stoi z mikrofonem przed ludźmi siedzącymi na krzesłach
Spotkanie otworzył Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Podsumowanie cyklu spotkań warsztatowych

W poniedziałek, 8 maja, w Wozowni Hevelianum odbyło się spotkanie podsumowujące przedsięwzięcie. Otworzył je Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji.

- Przez dwa miesiące, podczas dyskusji przy stolikach tematycznych, korzystaliśmy z Państwa wiedzy i kompetencji, po to by przygotować wspólnie projekty programów rozwoju. Dziś spotykamy się na podsumowaniu, dziękuję za dotychczasowy udział i proszę o więcej - mówił Piotr Grzelak i pokrótce przybliżył wnioski płynące z dyskusji wokół poszczególnych programów.

ZOBACZ FILMOWY ZAPIS SPOTKANIA W HEVELIANUM

 

Program rozwoju Dostępne Miasto

Podczas warsztatów dotyczących programu rozwoju Dostępne Miasto mówiono m.in. o  mobilności i bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów, potrzebach osób z niepełnosprawnościami w zakresie poruszania się po mieście, o konieczności rozwoju transportu szynowego, systemu buspasów w Gdańsku i projektu Karta Mieszkańca. Wskazano też na potrzebę edukacji w zakresie transformacji energetycznej. 

Program rozwoju Wspólne Miasto

Uczestnicy rozmów dotyczących programu rozwoju Wspólne Miasto podkreślali m. in., że oprócz wiedzy ważne są także wartości i wychowanie, dobrostan uczniów i możliwość ciągłej edukacji niezależnie od wieku. Poruszając temat zdrowia, mieszkańcy wskazali m. in. na potrzebę rozwoju gamy usług związanych z aktywnością ruchową i konieczność oferowania wsparcia, które pozwoli na samodzielne życie gdańskim seniorom i osobom w kryzysie, wychowankom pieczy zastępczej i osobom z niepełnosprawnościami.

W temacie mieszkalnictwa niezbędne jest z kolei stałe powiększanie zasobu mieszkań komunalnych i budownictwa społecznego. 

GALERIA ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA

 

Program rozwoju Zielone Miasto

Program Zielone Miasto to oczywiście przede wszystkim szeroko pojęta ochrona i rozwój zielonych przestrzeni ze szczególnym naciskiem na drzewa (utrzymanie drzewostanu i nowe nasadzenia), ale także potrzeba edukacji wszystkich pokoleń gdańszczan z dobrych praktyk w zakresie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (niemarnowania żywności, drugiego życia produktów itp.). 

W zakresie zwiększania odporności miasta na zmiany klimatu jednym z priorytetów zdaniem uczestników warsztatów powinna być kontynuacja programu rozbudowy zbiorników retencyjnych, ale też retencja mała, rozproszona. 

Program rozwoju Innowacyjne Miasto

Z kolei program Innowacyjne Miasto to m.in. konieczność rozwoju współpracy na linii miasto - biznes - wyższe uczelnie zrzeszone w Związku Uczelni Fahrenheita, wzmacnianie zielonej produktywności, ale również wsparcie tradycyjnego rzemiosła. 

Uczestnicy warsztatów uznali również, że konieczna jest dalsza rewitalizacja, nie tylko na terenach objętych gminnym programem. Potrzebne są dalsze dedykowane miejskie programy tego rodzaju dla innych dzielnic, także tych na styku rewitalizowanych obecnie obszarów.

O kulturze mówiono, że powinna być bardziej obecna w przestrzeni publicznej jako element wzmacniający tożsamość lokalną dzielnic i że Gdańskowi niezbędna jest stała wystawa opowiadająca o jego tysiącletniej historii.   

Ile osób uczestniczyło w warsztatach konsultacyjnych wokół programów rozwoju?

Nie sposób opowiedzieć o wszystkich wątkach i wnioskach płynących ze spotkań. W każdym uczestniczyło około 80 -100 osób. Zgłoszono 402 zagadnienia do rozpatrzenia oraz 155 przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Szerzej przeczytać można o nich w blisko stustronicowym raporcie na temat cyklu spotkań konsultacyjnych. 

Programy rozwoju a ankieta wśród mieszkańców

Pomysły i propozycje zebrane podczas warsztatów posłużą do przygotowania projektów programów rozwoju, ale w trakcie spotkania w Hevelianum wielokrotnie podkreślano, że nie nie są one jedynym źródłem treści dla owych projektów. 

Równolegle z cyklem warsztatów Miasto przeprowadziło ankietę na temat priorytetowych zdaniem mieszkańców inwestycji, które powinny zostać zrealizowane w Gdańsku do 2030 roku.

Ankieta została podzielona na cztery części, zgodnie z obszarami poszczególnych programów rozwoju. Mieszkańcy mogli oddać głos na maksymalnie pięć proponowanych inwestycji z każdego obszaru, ale mogli też wybrać np. tylko jedną lub cztery propozycje, dlatego wyniki nie sumują się do 100 procent.

Głosy można było oddać za pomocą formularza internetowego dostępnego na naszym portalu, ale była także możliwość wypełnienia ankiety w wersji papierowej na spotkaniach warsztatowych lub jednym w zespołów obsługi mieszkańców UMG. Ankietę wypełniło ponad 3,6 tys. respondentów.

Szczegółowe wyniki ankiety zobaczyć można w prezentacji na końcu artykułu. Najczęściej wybierane przez respondentów inwestycje w poszczególnych programach to: 

  • Wspólne Miasto: budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz rozwój programu ochrony zdrowia psychicznego - 65,5 proc.
  • Zielone Miasto: 100 ha nowych parków, w tym Park Południowy oraz parki kieszonkowe - 62,6 proc.
  • Innowacyjne Miasto: kontynuacja rewitalizacji w dzielnicach - 41,1 proc. 
  • Dostępne Miasto: nowe trasy tramwajowe, m. in. Gdańsk Południe - Wrzeszcz wraz z dojazdem do dworca PKP Wrzeszcz przez ul. Klonową - 38,1 proc.
wymienione osoby siedzą na krzesłach, odpowiadają na pytania
Spotkanie zakończyła runda pytań / uwag / komentarzy. Odpowiadali zastępcy prezydent Gdańska; od lewej Piotr Kryszewski (opiekun programu rozwoju Zielone Miasto), Monika Chabior (odpowiada za program rozwoju Wspólne Miasto), Piotr Borawski (opiekun programu Dostępne Miasto), Piotr Grzelak (odpowiada za program Innowacyjne Miasto)
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Dalsze etapy prac nad programami rozwoju

Co dalej z przemyśleniami i decyzjami mieszkańców, którzy zabrali głos w konsultacjach? 

- Przez cały maj i czerwiec będą odbywały się spotkania branżowe - w zależności od programu rozwoju. Na pewno będziemy korzystać przy tej okazji z działających w mieście rad, czy to Rady ds. Równego Traktowania, Gdańskiej Rady Inwestorów, czy Gdańskiej Rady Architektury, bo pracują w nich eksperci zaangażowani w bardziej systemowy sposób w funkcjonowanie miasta - tłumaczył prezydent Piotr Grzelak. - Gotową propozycję projektu dokumentu chcemy przedstawić i poddać konsultacjom społecznym we wrześniu i październiku. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, na sesji grudniowej tego roku będziemy mieli uchwalone programy rozwoju. Jednocześnie pracujemy też nad procesem inwestycyjnym. Ponieważ wiemy już, które elementy są dla Państwa priorytetowe, zaczynamy przygotowania do realizacji. Mamy świadomość, że środki Unii Europejskiej nie poczekają na uchwalenie programów rozwoju, dlatego już teraz chcemy mieć gotowe aplikacje dla poszczególnych projektów. 

PREZENTACJA ZE SPOTKANIA

 

TV

Z optymizmem w rok 2024 - X Metropolitalne Spotkanie Noworoczne