Dostępne miasto a Strategia Rozwoju Gdańska - od pieszych i rowerzystów, po cyfryzację i OZE

Dostępne miasto to tytuł programu rozwoju, jednego z czterech, który będzie narzędziem realizacji “Strategii Rozwoju Miasta. Gdańsk 30 plus”. W poniedziałek, 13 marca, odbyły się warsztaty z mieszkańcami, którzy zaproponowali swoje postulaty do programu łączącego pokaźne obszary komunikacji publicznej, ruchu pieszego i rowerowego, cyfryzacji oraz transformacji energetycznej.
14.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
20230313-spotkanie-warsztatowe-37_949x633
Obszerny program rozwoju Dostępne miasto podczas warsztatów rozdzielono na sześć wątków dyskusyjnych
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Strategia Rozwoju Gdańska a programy rozwoju 

W ubiegłym roku Rada Miasta Gdańska uchwaliła dokument „Strategia Rozwoju Miasta. Gdańsk 30 plus”, który określa ramy i cele rozwoju miasta na przynajmniej kolejną dekadę.

Założenia strategii realizowane będą poprzez cztery programy rozwoju: Zielone Miasto, Wspólne Miasto, Dostępne Miasto i Innowacyjne Miasto. Rozpoczęły się prace nad nadaniem tymże programom precyzyjnych kształtów, co dzieje się w trakcie warsztatowych spotkań z mieszkańcami.

W poniedziałek, 13 marca, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 na Zaspie odbyło się pierwsze takie spotkanie, poświęcone programowi rozwoju Dostępne miasto.

Gdańsk w 2030 roku i później. Co jest najważniejsze? Zabierz głos w konsultacjach

20230313-spotkanie-warsztatowe-13_949x633
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podziękowała uczestnikom za przybycie i zachęcała do wypełnienia ankiety online lub w dostępnej na miejscu wersji papierowej
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.plWarsztaty i ankieta o tym, jak wdrażać Strategię

Uczestników powitała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz:

“Strategia Rozwoju Miasta. Gdańsk 30 plus” to zespół wartości, dążeń, ale żeby przełożyć je na “nuty”, które będziemy mogli wdrażać do realizacji, do Strategii potrzebujemy jeszcze programów rozwoju. Dziś rozmawiamy o programie Dostępne miasto, na który składa się komunikacja publiczna, ruch pieszy i rowerowy, transformacja energetyczna (naszym marzeniem jest wręcz samowystarczalność Gdańska w tym zakresie) i transformacja cyfrowa - a więc dostępność rozumiana także jako dostępność cyfrowa. 

Aleksandra Dulkiewicz zachęciła także obecnych na spotkaniu, ale także wszystkich mieszkańców Gdańska, do wypełnienia ankiety dostępnej na stronie gdansk.pl, w której w podziale na cztery programy rozwoju strategii, zaproponowano konkretne przedsięwzięcia będące odpowiedzią na zdefiniowane w Strategii wyzwania.

- Mogą państwo w tej ankiecie zagłosować, wybrać te propozycje z listy, które są waszym zdaniem priorytetowe. W formularzu jest też miejsce na dopisanie innych propozycji działań, które państwo uznają za najważniejsze.

Mówi Piotr Borawski zastępca prezydenta Gdańska
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Zamierzenia: co na początek, co później? Odpowiedź w ankiecie

Nim przystąpiono do prac przy sześciu stołach warsztatowych, głos zabrał jeszcze Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, który jest opiekunem programu Dostępne miasto, przypominając, że jednym z jego głównych nurtów jest mobilność i transport z naciskiem zwłaszcza na ruchu pieszy, ale też rowerowy oraz na komunikację publiczną i urządzenia transportu osobistego.

Oprócz Strategii, w której przyjęliśmy konkretne wskaźniki, które chcielibyśmy do 2030 roku osiągnąć, chcemy w najbliższej dekadzie zrealizować konkretne przedsięwzięcia. Zależy nam na głosach mieszkańców w ankiecie, bo przedstawiliśmy w niej obszerną ofertę, o której realizacji myślimy. W samym obszarze mobilności i transportu mogą być to inwestycje warte nawet dziesięć miliardów złotych. Ale wszystkie zamierzenia inwestycyjne, które w przeciągu dekady będziemy w stanie przeprowadzić w Gdańsku (w zależności od uzyskanych środków europejskich, czy z KPO) wyliczamy na sześć miliardów złotych. Dlatego zależy nam na debacie z państwem, żebyście wskazali jakie są te najważniejsze priorytety dla naszego miasta - co powinniśmy realizować w pierwszej kolejności, a co w dalszej perspektywie. 

Mówiąc o programie Dostępne miasto, prezydent wskazał także na zagadnienie transformacji energetycznej, gdzie celem na kolejnych 10 lat jest uwolnienie miejskich instytucji (w tym szkół) i transportu publicznego od energii pochodzącej z węgla i korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Ostatnim elementem Dostępnego miasta jest cyfryzacja i smart city: - Przypomnijmy sobie, z jakich telefonów korzystaliśmy dziesięć lat temu i jakie wtedy były dostępne usługi cyfrowe, a jakie są teraz. To będzie tylko przyspieszać i my, sektor publiczny, musimy się do tego dostosować. Dane to wielki zasób, które można wykorzystywać dla dobra mieszkańców, tym chcielibyśmy się zająć - zaznaczył Piotr Borawski.

Prezydent podkreślił, że cennym zasobem jest też Gdańska Karta Mieszkańca, dziś już w rękach 260 tys. osób. W przyszłości ma się ona stać kluczem m.in. do cyfrowych usług urzędu. 

 

Zasady warsztatów wokół programów rozwoju

Dyskusja toczyła się przy sześciu stolikach tematycznych pod opieką moderatora, który doprecyzowywał i notował wypowiedzi uczestników warsztatów. Praca trwała godzinę, przy czym po upływie pół godziny można było zmienić stolik i wypowiedzieć się na jeszcze jeden temat (nie była to zmiana obowiązkowa). Nad przebiegiem warsztatów czuwali moderatorzy z toruńskiej Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.

FOTOGALERIA Z WARSZTATÓW NT. PROGRAMU DOSTĘPNE MIASTO

Wnioski z warsztatów - program rozwoju Dostępne miasto

Stół nr 1 - Ruch pieszy

 • Konieczna jest inwentaryzacja miasta pod kątem barier w ruchu pieszym.
 • Należy trwałe zagospodarować tzw. “wydepczyska”, czyli miejsca przemieszczania się intuicyjnie wydeptane przez pieszych, zamiana ich w chodniki / przejścia z prawdziwego zdarzenia.
 • O ile piesi i rowerzyści bez większych problemów funkcjonują we współdzielonej przestrzeni, o tyle problemem są samochody parkowane na chodnikach.
 •  Promocja dobrych rozwiązań, takich jak przejście naziemne przy Bramie Wyżynnej
 • Wdrożenie standardów dla osób o specjalnych potrzebach w poruszaniu się.
 • Inwentaryzacja długości działania sygnalizacji świetlnej.
 • Zachęty podatkowe dla osób, które nie mają samochodu.
 • Promocja ruchu pieszego do szkół.
20230313-spotkanie-warsztatowe-43_949x633
Nie brakowało nowych i starych pomysłów na poprawę jakości komunikacji publicznej
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Stół nr 2 - Ruch rowerowy / hulajnogi / urządzenia transportu osobistego

 • Ciągłe braki w infrastrukturze rowerowej - w porównaniu do pozostałych promowanych elementów piramidy mobilności, w tym obszarze jest wyraźnie za mało nakładów finansowych. Szczególnie uciążliwy brak trasy łączącej górny i dolny taras. Oczekiwanie na powstanie ekostrad.
 • Konieczność lepszego organizowania ruchu rowerowego i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa miejskich cyklistów - bezpieczna infrastruktura, ale także edukacja, w tym kierowców.
 • Zwiększenie promocji i informowania o korzyściach płynących z użytkowania roweru w codziennych jazdach po mieście. 
 • Zwiększenie możliwości bezpiecznego parkowania rowerów pod zakładami pracy, także prywatnymi - warto pomyśleć o zachęcie dla firm, które o to zadbają.
 • Wyznaczenie kolejnych ulic rowerowych, jak ul. Wita Stwosza w Oliwie. 
 • Redystrybucja przestrzeni przeznaczonej pod transport - rewizja pod kątem utworzenia osobnych pasów dla ruchu rowerowego.
 • Rosnący problem nawierzchni ulic z kostki kamiennej na obszarze historycznym, zagrożenie powstaniem dużych obszarów z dużymi trudnościami w poruszaniu się na rowerze.

 

Stół nr 3 - Transport publiczny

 • Rozwój i budowa centrów przesiadkowych na granicach Gdańska.
 • Szybkie połączenia autobusowe z dzielnic takich jak Osowa czy Wyspa Sobieszewska z centrum miasta.
 • Priorytet dla rozwoju transportu tramwajowego i kolejowego nad autobusowym (chyba że elektrycznym, wodorowym).
 • Tworzenie połączeń poprzecznych - np. na wysokości ul. Bażyńskiego, czy Klonowej.
 • Budowa komfortowych wiat na przystankach.
 • Szybsze informowanie przez ZTM o zmianach w komunikacji.
 • Rozwijanie programu buspasów.
 • Poprawa obsługi autobusowej nowych osiedli, myślenie o konieczności wprowadzenia autobusu w głąb osiedla już na etapie planowania.
 • Zwiększenie częstotliwości kursów.
 • Wspólna taryfa komunikacji miejskiej i kolejowej.
20230313-spotkanie-warsztatowe-46_949x633
Konkretny gotowy pomysł można też było wpisać w specjalny formularz, podobnie będzie na kolejnych trzech spotkaniach wokół programu rozwoju
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Stół nr 4 - Drogi

 • Zauważalne uspokojenie ruchu w Gdańsku.
 • Pod kątem poprawy bezpieczeństwa trzeba pracować zwłaszcza w otoczeniu szkół.
 • Grupa nie doszła do wspólnego stanowiska w zakresie wyłączania kolejnych ulic w Gdańsku z ruchu samochodowego.
 • Należy przyjrzeć się stanowi technicznemu samochodów i zastanowić się w tym kontekście nad wprowadzeniem stref czystego transportu miejskiego na głównych arteriach, wolnych od “samochodowych kopciuchów”.

 

Stół nr 5 - Energetyka i OZE

 • Utworzenie pakietu rozwiązań / dobrych praktyk oszczędzania energii w instytucjach, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. 
 • Edukacja - budowanie świadomości wśród mieszkańców o potrzebie wymiany pieców węglowych. Także u nowych mieszkańców z Ukrainy.
 • Wykorzystanie zdjęć termowizyjnych (zamiast drogiego audytu energetycznego) w uświadomieniu, jak ważna dla oszczędności ogrzewania może być wymiana okien.
 • Odnawialne źródła energii - poszukiwanie potencjalnych dostawców dla Gdańska.

 

Stół nr 6 - Cyfryzacja / otwarte dane

 • Uświadomienie sobie, jak ważna jest cyfryzacja dla osób z niepełnosprawnościami, dzięki niej mogą dołączyć do sprawnej części społeczeństwa.
 • Karta Mieszkańca jako hub wprowadzający w świat usług publicznych i komunikacji z urzędem.
 • Gdańskie Centrum Kontaktu jako konsekwentnie jedno miejsce kontaktu dla wszystkich. Jeśli ktoś zgłasza sprawę dotyczącą np. terenu spółdzielni, GCK powinno ją do tej spółdzielni przekazać / nie odsyłać mieszkańca, by sam szukał kontaktu.
 • Ujednolicenie stron internetowych zarządzanych przez Miasto. Zbudowanie ich hierarchizacji, by lepiej ze sobą współpracowały.
 • Otwarte dane - konsekwentne poszukiwanie zastosowań dla otwartych danych Gdańska poza tymi, które już są wykorzystywane (dotyczące komunikacji miejskiej). 
 • Inteligentne (lepsze) wykorzystanie tablic przystankowych SIP.

Harmonogram kolejnych spotkań i warsztatów tematycznych  

Data  

Nazwa spotkania  

Godziny  

Miejsce  

Rejestracja 

24.03  

Wspólne Miasto 

- warsztaty 

17:00-18:30  

Inkubator STARTER

(ul. Lęborska 3b)

Uwaga! Zmiana miejsca

Zapraszamy do rejestracji 

04.04 

Zielone Miasto 

- warsztaty 

17:00-18:30  

SP nr 12 

(ul. Człuchowska 6)   

Zapraszamy do rejestracji 

17.04 

Innowacyjne Miasto 

- warsztaty 

17:00-18:30  

XIX LO 

(ul. J. Pestalozziego 11/13)  

Zapraszamy do rejestracji 

8.05 

Spotkanie podsumowujące  

17:00-18:30  

Hevelianum 

(ul. Gradowa 6)  

Bez rejestracji 

 

Harmonogram prac nad programami rozwoju do Strategii Rozwoju Miasta. Gdańsk 30 plus.

Po zakończeniu spotkań warsztatowych:

 • do sierpnia br. - przygotowanie projektów programów rozwoju
 • wrzesień - październik - konsultacje społeczne projektów
 • grudzień 2023 - uchwalenie programów przez Radę Miasta Gdańska.

Wszystko na temat Strategii i programów rozwoju

Zobacz relację wideo:

TV

Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, z wizytą w Gdańsku