• Start
  • Wiadomości
  • Gdańsk w 2030 roku i później. Zabierz głos w konsultacjach

Gdańsk w 2030 roku i później. Co jest najważniejsze? Zabierz głos w konsultacjach

- Mam nadzieję, że w marcu i kwietniu czekają nas wspólne rozmowy o tym, jakiego Gdańska chcemy w 2030 i później. Wskażcie, co jest dla was ważne i co z tych planów powinno zostać zrealizowane priorytetowo - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz inaugurując cykl spotkań z mieszkańcami dotyczących wdrażania nowej Strategii Rozwoju Miasta.
01.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
książki z tytułem „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”.
„Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” to dokument uchwalony przez Radę Miasta Gdańska we wrześniu 2022 roku. Trwa praca nad programami rozwoju, poprzez które strategia będzie wdrażana w życie
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Strategia Gdańsk 2030 Plus i cztery programy rozwoju miasta

We wrześniu 2022 roku Rada Miasta Gdańska uchwaliła dokument „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”. Strategia określa ramy rozwoju miasta i jest kluczowym elementem zarządzania strategicznego. Założenia strategii realizowane będą poprzez cztery programy rozwoju miasta: Zielone Miasto, Wspólne Miasto, Dostępne Miasto i Innowacyjne Miasto.

W środę, 1 marca, rozpoczął się cykl otwartych spotkań (harmonogram kolejnych w dolnej części tekstu), których celem jest nadanie czterem programom ostatecznych kształtów. Odbędzie się to przy udziale mieszkańców, którzy w ciągu najbliższych tygodni, podczas spotkań poświęconych poszczególnym programom, a także wypełniając ankietę online dostępną na stronie gdansk.pl, będą mogli ocenić zaproponowane przez Miasto koncepcje i wnieść do nich własne propozycje. 

Strategia Rozwoju Gdańska 2030 plus - otwarte spotkania i warsztaty. Transmisja na gdansk.pl

ZAPIS WIDEO ZE SPOTKANIA:

Świat się zmienia, a wraz z nim strategie

Zgromadzonych w ogrodzie zimowym Europejskiego Centrum Solidarności powitała Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska:

Inaugurujemy dziś rozmowę o tym, jaki ma być Gdańsk w 2030 roku, ale nie zaczynamy od zera. Strategia, którą rada miasta przyjęła w 2014 roku po prostu nie przystaje już do tego, jak zmienia się świat, a wraz z nim nasze oczekiwania - tłumaczyła prezydent. - Pandemia i pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę bardzo ten świat zmieniły, wyzwaniem są też zmiany klimatyczne. Strategie i pomysły na miasto warto budować na rozmowie i zaufaniu. Stąd seria spotkań konsultacyjnych, na które zapraszam i ankieta online dla tych, którzy nie będą mogli w nich uczestniczyć. 

Prezydent podkreśliła, że podczas spotkań przedstawione będą konkretne pomysły do przedyskutowania - ujęte w ramy czterech programów rozwojowych.

- W czterech zespołach, z których każdy działał pod opieką jednego z moich zastępców, pracowało dobrze ponad 100 osób. Myślę, że koncepcje wyrażają dążenia i wartości ważne dla wszystkich mieszkańców Gdańska. Mam nadzieję, że w marcu i kwietniu czekają nas wypełnione wiosenną energią rozmowy o tym, jakiego Gdańska chcemy w 2030 i później - dodała. - Marzę, byśmy takie miasto wspólnie tworzyli. Wskażcie, co jest dla was ważne w poszczególnych programach i co z tych planów powinno zostać zrealizowane priorytetowo, a co na drugim, czy trzecim miejscu.

prezydent stoi przy pulpicie, rząd ludzi siedzi
Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska, 1 marca 2023 roku, inauguracja cyklu spotkań z mieszkańcami dotyczących wdrażania nowej Strategii Rozwoju Miasta
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Program rozwoju Innowacyjne Miasto

Jako pierwszy koncepcję programu rozwoju miasta przybliżył Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, opiekun programu rozwoju Innowacyjne miasto:

Program nie do końca wprost dotyczy gospodarki. Jego celem jest Gdańsk jako miasto jeszcze bardziej atrakcyjne do mieszkania, jako miejsce pracy przynoszącej satysfakcję, ale także miejsce o wysokiej jakości życia, w tym przestrzeni publicznych i oferty kulturalnej oraz czasu wolnego, także dla gość, którzy do nas przyjeżdżają i również napędzają lokalną gospodarkę. Ten program obejmuje także dbałość o to, z czego jesteśmy dumni - o dziedzictwo tworzące naszą tożsamość, w tym zabytki.

Dziś, przy okazji strategii rozmawiamy o tym, jak marzenia rozpisać na działania. Możemy mieć do dyspozycji określone zasoby finansowe (przy założeniu pozyskania dofinansowania z UE i innych źródeł), które pozwolą na realizację inwestycji wartości ok. 6 mld złotych. to czas, by wspólnie zdecydować, na jakie działania postawić w najbliższej, a na jakie w dalszej przyszłości.

- mówił m.in. Piotr Grzelak.

portret prezydenta
Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Program rozwoju Wspólne Miasto

Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania jest opiekunką programu rozwoju Wspólne Miasto. Jak podkreśliła, jednym z filarów koncepcji programu jest nauka przez całe życie.

Tworzenie systemu nauki przez całe życie rozpocząć trzeba na początku tej drogi - od budowy żłobków, przedszkoli i szkół blisko domu. W programie chcemy też realizować nasz gdański program nauczania (edukacji ekologicznej, edukacji do kultury i przedsiębiorczości, edukacji obywatelskiej), kształcąc młodych mieszkańców w obszarach, o których zapomina się w ogólnym nurcie edukacji.

Tworzenie możliwości edukacji przez całe życie to też gotowość na odpowiedź na potrzeby rynku pracy, gotowość do zmiany zawodu, także w wieku 30, czy 50 lat. Nie można różnicować wiekowo potrzeb edukacyjnych: seniorzy również potrzebują nauki języków, czy kompetencji cyfrowych. 

Mamy plan by kontynuować budowę tysiąca miejskich mieszkań w ciągu jednej kadencji, w miksie TBS i  programu mieszkalnictwa społecznego - oferty uzupełniającej m.in. dla osób, które mają trudności w niezależnym życiu. Celem program jest długie niezależnie życie, a więc także np. dostępność do usług opiekuńczych w pobliżu miejsca zamieszkania. 

wymienione osoby
Przy mikrofonie Monika Chabior zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, lewej Piotr Grzelak zastępca prezydent Gdańska, z prawej - Daniel Stenzel rzecznik prasowy prezydent Gdańska, który prowadził spotkanie
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Program rozwoju Dostępne Miasto

Opiekunem programu rozwoju Dostępne Miasto jest Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Dążąc do miasta dostępnego, bezpiecznego, opieramy się na tym, co znane - na piramidzie mobilności, w której to piesi, użytkownicy transportu publicznego i rowerzyści są na pierwszym miejscu, a inni uczestnicy ruchu są traktowani mniej priorytetowo. Szczególnie istotnym celem programu jest zero ofiar śmiertelnych w mobilności.

Myślimy też o samowystarczalności energetycznej zasobów miejskich, uzyskując energię z zielonych źródeł. Chcemy wykorzystać dachy budynków użyteczności publicznej do budowy farm fotowoltaicznych. Pamiętajmy też o tym, że spalarnia odpadów (ma ruszyć za rok - red.) to wielka elektrociepłownia, która produkować będzie prąd i ciepło. W najbliższych latach myślimy też o budowie biogazowni.

Marzy mi się nowy program chodnikowy, wartości przynajmniej 100 mln zł. Myślę, że tym, co szczególne zmieni Gdańsk w kontekście dostępności, będzie kolej na południe, zrobimy ją jeszcze w tej dekadzie. 

mówi do mikrofonu
Piotr Borawski zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Velo-city 2025. Za dwa lata Gdańsk gospodarzem najważniejszej konferencji rowerowej

Program rozwoju Zielone Miasto

Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych, opiekun programu rozwoju Zielone Miasto:

W dokumentach strategicznych poprzedzających strategię, o której dziś rozmawiamy, zieleń było traktowana horyzontalnie. Mieszkańcy coraz częściej wskazują, że musi mieć odpowiednie miejsce i uzyskać indywidualne priorytety działania. Wiemy, że drzewa to nie upiększanie, ale składnik majątku miasta, zapewniający retencję, oczyszczanie powietrza, czy chłód w trakcie upałów. 

W programie chcemy czerpać z dokumentów związanych z zieloną polityką, które już powstały, np. z rekomendacji Gdańskiego Forum Zmian Klimatu, czy też z opracowań Biura Rozwoju Gdańska i Biura Architekta Miasta, czy też programu edukacji dotyczącego segregacji odpadów.

Równocześnie chcemy się wsłuchać w propozycje mieszkańców, organizacji pozarządowych i nieformalnych ruchów, jakie działania jeszcze powinniśmy ująć w programie, jak choćby, żeby przekonać mieszkańców, że działania less - i zerowaste nie są z kosmosu, a ich wdrażanie w domu nie oznacza obniżenia standardu życia.

wymienione osoby
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, przy mikrofonie jej zastępca ds. usług komunalnych Piotr Kryszewski, obok niego - Piotr Borawski zastępca prezydent
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Gdańskie Forum Zmian Klimatu - co proponują mieszkańcy lokalnie, by zniwelować skutki globalnego ocieplenia?

Przejazdy kolejowe i sceptyczni aktywiści

Po prezentacji programów rozpoczęła się dyskusja.

Krystian Kłos, radny Miasta Gdańska, podkreślił, że sama Strategia została już przyjęta przez radę Miasta:  - Wyznacza kierunki w których powinniśmy iść, a teraz przed nami dyskusja na temat programów rozwojowych służących do jej wdrażania. W nowej wersji Strategii (w odróżnieniu od strategii uchwalonej przez RMG w 2014 r. - red.) nastąpiło wyodrębnienie “części zielonej”, z czego jestem dumny i mam nadzieję, że pozostałe programy będą się do niej odnosić. 

wymienione osoby siedzą na sali w tłumie
Reprezentacja Rady Miasta Gdańska, radni: Kamila Błaszczyk, Mateusz Skarbek, Krystian Kłos - między nimi Łukasz Bejm
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Agnieszka Bartków, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce, przypomniała o kwestii budowy bezkolizyjnych przejazdów kolejowych, o których “pięć tysięcy mieszkańców Oruni marzy od lat”. 

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz tłumaczyła, że realizacji tych inwestycji nie jest wyłącznie kwestią woli władz miasta: - Gdańsk nie jest samotną wyspą, są też uwarunkowania zewnętrzne, jak na przykład współpraca z PKP i innymi urzędami.

Piotr Grzelak dodał: - Obecnie szansa na realizację  jednego z przejazdów jest ogromna, przy okazji realizacji PKM Południe, w ramach dofinansowania na kolej.  

Karol Spieglanin prezes Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej wyraził swój (i jak dodał licznych innych aktywistów) sceptycyzm. - Uczestniczę od 2009 roku w dyskusjach nad różnymi strategiami. Poświęciłem im kilkaset godzin i życia i mam średnie poczucie, że miało to na coś wpływ. Czym państwo są w stanie zachęcić mnie, żebym znów się zaangażował?

-  Programy, o których dziś rozmawiamy to częściowo marzenia, ale bez marzeń nie będziemy wiedzieli do czego dążyć. Jeśli 50 proc. z pomysłów, o których będziemy mówić na spotkaniach, zostanie zrealizowane, to będzie to wielki sukces, musimy być realistami - odpowiedziała Aleksandra Dulkiewicz.Czas na warsztaty tematyczne 

Wszystkie uwagi i pomysły dotyczące przedsięwzięć, które powinny być podejmowane w Gdańsku w najbliższych latach, będą miały wpływ na ostateczny kształt czterech Programów Rozwoju. 

Harmonogram spotkań i warsztatów tematycznych  

Data  

Nazwa spotkania  

Godziny  

Miejsce  

Rejestracja 

13.03 

Dostępne Miasto  

- warsztaty 

17:00-18:30  

ZSO nr 8 

(ul. J. Meissnera 9)  

Zapraszamy do rejestracji 

24.03  

Wspólne Miasto 

- warsztaty 

17:00-18:30  

Inkubator STARTER 

(ul. Lęborska 3b)

Uwaga! Zmiana miejsca

Zapraszamy do rejestracji 

04.04 

Zielone Miasto 

- warsztaty 

17:00-18:30  

SP nr 12 

(ul. Człuchowska 6)   

Zapraszamy do rejestracji 

17.04 

Innowacyjne Miasto 

- warsztaty 

17:00-18:30  

XIX LO 

(ul. J. Pestalozziego 11/13)  

Zapraszamy do rejestracji 

8.05 

Spotkanie podsumowujące  

17:00-18:30  

Hevelianum 

(ul. Gradowa 6)  

Bez rejestracji 

 

TV

Huczne obchody 50-lecia Zaspy